generalforsamling

Indkalder til ordinær
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 21. marts 2017, kl. 17.00
på Green Solution House,
Strandvejen 79, 3700 Rønne
Spisning kl. 17.00
Generalforsamling start kl. 18.00
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal i
henhold til vedtægterne være afdelingen i
hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Gyldigt medlemsbevis (LO-pluskort) skal forevises.
Tilmelding til spisning skal ske til afdelingen
Senest fredag den 17. marts kl. 12.00
P.b.v.
Jens Skovgaard