Se organisationsdiagram

Projektafdelingen DNU
Basisorganisation pr. marts. 2017
/gr
PROJEKTDIREKTØR
Carsten Kronborg
BYGGETEKNISK OMRÅDE
PROJEKTADMINISTRATION
Byggechef
Asger Schou
Kontorchef
Anders Larsen
BYGGERI
Projektleder Hans Skov
Projektleder Søren Loft
Projektleder Lasse Sørensen
Projektleder Mads Konge Petersen
Projektleder Jacob Rennebo Elkjær
Projektleder Rune Brede Jensen
Projektleder Anita Guldbæk
Projektleder Kasper Jørgensen
Projektleder Frank Joseph Obeth
Teknisk projektleder Kjeld Nørgaard Jacobsen
Bygningskonstruktør Nana Owusu Kufuor
Praktikant Jeppe Stisen Christensen (Mentor
Mads Konge)
Praktikant Louise Westergaard Blom (Mentor
Jacob Rennebo og Carsten Filbært)
Praktikant Therese Haunstrup Næraa (Mentor
Anita Guldbæk)
Byggekoordinator Morten Rask Sørensen
Byggekoordinator Nermana Custovic
Byggekoordinator Josh Stephen Lawrence Toner
BIM og IKT koordinering Rikke Christine Storgård
Nordmann
IT
It-projektchef Lars G. Knudsen
It-porteføljeleder Helene Petersen
It-medarbejder Aske Ryge Holm
It-praktikant Brian Hansen
It-projektleder Steffen Ørnemark
OPP-PROJEKTER
Projektleder Lene Stadil
MYNDIGHEDSKOORDINERING
MV.
Projektkoordinator Bettina Wolff
RISIKOSTYRING
Konsulent Hans-Henrik Lang
ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann
Arbejdsmiljøkoordinator- og bygherrerepræsentant Mikkel Rune Andresen
MEDICO TEKNIK
Betjent af Indkøbs- og Medicoteknisk afdeling, Region Midtjylland
DRIFTSTEKNISK OMRÅDE
Frikøbt 2 tekniske koordinatorer fra Aarhus Universitetshospital,
TEKNISK INVENTAR OG LØST INVENTAR
Betjent af Teknisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
SEKRETARIAT
Sekretær
Gitte Rasmussen
Sekretær
Marianne Lykkebo
Sommer
Piccoline Karoline
Marie Kjær
ØKONOMI
AC-fuldmægtig Søren Winther Hansen
HOSPITALSPLANLÆGNING
Specialkonsulent Tine Rosenmeier
Specialkonsulent Merete Bech Bennetsen
Proceskonsulent Kaspar Bo Laursen
KOMMUNIKATION
Kommunikationsmedarbejder
Sanne Juul
JURA
Betjent af Regionssekretariatet, Region
Midtjylland