Regnskab for 2016

Regnskab for Ejerlauget Granbakken-Fyrrebakken 2016
Budget 2016
Regnskab 2016
Indtægter
Kontingent
106.950,00
105.400,00
0,00
1.550,00
106.950,00
106.950,00
Arbejdsdag
2.000,00
1.332,35
667,65
Diverse
3.000,00
110,94
2.889,06
Indestående i Danske Bank pr. 31/12-2016
Fastelavn
2.000,00
989,00
1.011,00
Tilgodehavender
Forsikringer
3.500,00
3.049,77
450,23
Værdi af legeplads
Gebyrer
1.000,00
289,00
711,00
Aktiver i alt
Kontigent til gode
Indtægter i alt
Udgifter
Generalforsamling
Difference
Aktiver
700,00
441,94
258,06
Græsslåning
15.000,00
18.225,00
-3.225,00
Passiver
Grønt affald
5.000,00
3.950,00
1.050,00
Gæld
Grønt areal
10.000,00
520,90
9.479,10
Skyldige udgifter til betaling i 2017
Hjemmeside
500,00
213,00
287,00
27.050,00
27.050,00
0,00
Møder og kontorhold
5.000,00
1.140,00
3.860,00
Sankt Hans
1.000,00
124,75
875,25
10.000,00
14.487,50
-4.487,50
5.000,00
2.500,00
2.500,00
Driftsresultat
Sommerfest
10.000,00
1.702,86
8.297,14
Egenkapital i alt
Udgifter i alt
100.750,00
76.127,01
24.622,99
6.200,00
30.822,99
Legeplads
Snerydning forår
Snerydning efterår
Driftsresultat
164.140,69
1.550,00
27.050,00
192.740,69
625,00
Restgæld LarsLaj Legeplads
27.050,00
Gæld i alt
27.675,00
Egenkapital
Egenkapital primo
Passiver i alt
Balance
Hillerød d. 5. marts 2017
Kasserer
Revisor
Revisor
Luhr Løvdahl (F41)
Hanne Tingleff (F43)
Ann-Merete Bytoft (G25)
134.242,70
30.822,99
165.065,69
192.740,69
0,00
Udvikling i posteringer 2010-2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Forslag til budget
2017
Kontingent
48.300,00
75.900,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
Indtægter i alt
48.300,00
75.900,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
106.950,00
2.000,00
Indtægter
Udgifter
Arbejdsdag
0,00
268,00
123,60
80,00
1.909,45
0,00
1.332,35
385,00
638,00
3.448,31
2.151,56
2.750,00
0,00
110,94
3.000,00 1)
Fastelavn
1.547,59
1.528,50
1.094,65
930,00
1.237,90
3.609,23
989,00
2.000,00
Forsikringer
2.653,00
2.703,50
2.754,25
2.883,06
2.909,17
2.963,41
3.049,77
3.500,00
341,35
384,40
345,00
375,00
680,00
600,00
289,00
1.000,00
Diverse
Gebyrer
Generalforsamling
600,00
304,80
411,05
512,60
350,00
818,75
441,94
700,00
Græsslåning
16.150,00
10.475,00
14.382,00
17.025,00
17.500,00
14.950,00
18.225,00
15.000,00
Grønt affald
4.862,50
6.488,70
4.937,50
5.000,00
4.650,00
3.487,50
3.950,00
5.000,00
24.212,74
300,00
7.950,00
2.060,00
520,90
10.000,00 2)
180,00
180,00
135,00
180,00
213,00
213,00
213,00
500,00
0,00
36.503,88
27.050,00
27.050,00
27.050,00
27.050,00
27.050,00
27.050,00
2.835,06
3.950,53
2.429,44
4.761,86
4.139,80
2.892,45
1.140,00
5.000,00
705,95
0,00
0,00
0,00
0,00
124,75
1.000,00
10.000,00
Grønt areal
Hjemmeside
Legeplads
Møder og kontorhold
Sankt Hans
Snerydning forår
Snerydning efterår
Sommerfest
Udgifter i alt
0,00
16.960,85
4.500,00
11.562,50
7.500,00
11.675,00
15.112,50
5.450,00
0,00
4.687,50
625,00
3.125,00
2.762,50
1.875,00
5.000,00
0,00
0,00
9.477,39
0,00
0,00
1.000,00
1.702,86
10.000,00
35.004,50
81.092,11
99.988,43
73.436,58
81.964,32
74.081,84
76.127,01
100.750,00
Forventet driftsresultat
6.200,00
1) Der et stillet forslag om renovering af P-plads på Granbakken - beløbsramme omkring 100.000,2) Der er stillet forslag om ny plan for fællesarealet - beløbsramme max. 180.000,Legeplads
Anskaffelsessum
Afdrag
Restgæld
189.350,00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
27.050,00
27.050,00
27.050,00
27.050,00
27.050,00
27.050,00
27.050,00
162.300,00
135.250,00
108.200,00
81.150,00
54.100,00
27.050,00
0,00