TryghedsGruppens kandidater til Trygs bestyrelse

Til NASDAQ København
Meddelelse nr. 05- 2017
6. marts 2017
TryghedsGruppens kandidater til Trygs bestyrelse
I forlængelse af Trygs indkaldelse til ordinær generalforsamling 8. marts 2017 kl. 15.00
(meddelelse nr. 02-2017) har TryghedsGruppen smba meddelt, at de til valget på
generalforsamlingen indstiller følgende fire kandidater til de fire pladser i Trygs bestyrelse, som er
forbeholdt medlemmer af TryghedsGruppen smbas bestyrelse:
Jørgen Huno Rasmussen (formand)
Anders Hjulmand
Jesper Hjulmand
Ida Sofie Jensen
CVer og brevstemmeblanket på tryg.com/dk og InvestorPortalen opdateres hurtigst muligt.
Yderligere information:
For yderligere information besøg tryg.com/dk eller kontakt:
Investor Relations Officer, Gianandrea Roberti på +45 20 18 82 67 eller
[email protected]
Investor Relations Manager, Peter Brondt på +45 22 75 89 04 eller [email protected]
Tryg er et af Nordens største forsikringsselskaber med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge
og Sverige og sikrer tryghed og værdi for mere end 3 millioner kunder. Tryg er noteret på
NASDAQ København, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der årligt uddeler
cirka 600 mio. DKK til tryghedsskabende formål via TrygFonden.