Ordinær generalforsamling I Middelfart Tennisklub søndag den 19

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling
I Middelfart Tennisklub
søndag den 19. marts 2017, kl. 10.00
i klubhuset på Kongebrovej, Middelfart
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg af dirigent.
Formandens beretning for det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Per Nielsen/Egon Duedahl/Tage Nørregård alle modtager genvalg).
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Regnskab 2016, samt evt. indkomne forslag, kan ses på klubbens hjemmeside
(middelfart-tennisklub.dk) 1 uge før generalforsamlingen.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen