Mandag den 27. marts 2017, kl. 20.00

Horsens, den 08. marts 2017
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Horsens Flyveklub,
Mandag den 27. marts 2017, kl. 20.00
i klubhuset i Rårup.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg af dirigent
Årsberetning aflagt af formanden og bestyrelsen
Aflæggelse af regnskab og indstilling om godkendelse
Budget for det kommende år
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor samt suppleant
Eventuelt
Forud for generalforsamlingen afholdes den traditionelle spisning kl. 18.00
Deltagelse i spisning er ingen betingelse for deltagelse i generalforsamlingen.
Bindende tilmelding til spisningen kan afgives på tilmeldingsliste i klubhuset eller til Sekretæren pr.
mail til [email protected], senest den 20. marts 2017.
Med venlig hilsen
Palle Stig Bertelsen
Formand