Aktivitetsområde i Boeslunde

70.000 kr.
Aktivitetsområde i
Boeslunde
Idé
Opstilling af et madpakkehus/bålhytte og evt. et shelter samt forberedelse af et Ude-fitnessområde
med først en trappe og senere opstilling fitnessredskaber. (Motions-oase)
Mulighed for ridesti langs området til brug for nærliggende rideklub for islænderheste.
Rideklubben kunne også have interesse i madpakke-huset/bålhytten.
Madpakkehus/bålhytte
Grand Cru: 7 meter i diameter - ottekantet. 3 hele, 4 halve og en åben side.
Plads til flere borde- og bænksæt 30 - 40 personer
Pris: 2015 30.000 kr. incl. moms
Ansøger
Boeslunde
Ole David Petersen &
Birgit Falkenberg
[email protected]
Tlf. 58 14 03 34
Opfyldelse af kriterier
Samtlige kriterier menes opfyldt, da adskillige vil have gavn af området, der i forvejen har
tennisbaner, boldbaner, sportshal og legeplads til mindre børn, en krolfbane i nærheden samt kort
afstand til Boeslunde Mindepark.
•
Dagplejemødrene, børnehaven og skolen samt hele områdets befolkning, turister og
rideklubben vil kunne få glæde af madpakkehuset/bålhytten m.m.
Senere kan området tilføres fitness-redskaber evt. også til børn.
Budget
Madpakkehus/bålhytte på ca. 7 m i diameter
Fitnesstrappe fra P-plads op til området
1 shelter
Fodhegn v.parkering
40.000 kr.
6.000 kr.
23.400 kr.
600 kr.
Der er indregnet levering, fundamentsten m.m. ved hhv. bålhytte og shelter.
Disse bygninger påregnes opført af team fra Boeslunde.
Størrelsen af shelter er afhængig af prisen på bålhytten.
Evt. fitnessredskaber til området søges gennem diverse fonde og puljer samt foreningerne i
Boeslunde.
Der søges om 70.000 kr.