ore ee 01 20170302 001

STORMØDE OM DYR PÅ FÆLLEDEN
> Side 4
MØD SEPP PIONTEK PÅ BIBLIOTEKET > Side 15
LOKALUDVALG ER MOD BYGGEPLANER
HEGN OG VILDE DYR - NU! >side
LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOOMRÅDER | 12. ÅRGANG #04 | 2. MARTS 2017
>Side 12
INDE I ARENAEN
4
Rekordstort fremmøde til debataften om Kalvebod Fælled
i mandags. Naturstyrelsen skal ikke tjene penge på
kogræsning. Der skal være vilde planteædere hele året på
fælleden. Og hegnet skal blive stående, lød det fra mange
af deltagerne på mødet
FASTELAVN
>side 6
Omkring 5000 var til gratis Åbent Hus i Royal Arena i
søndags. Her kunne man komme tæt på både scenegulvet
og VIP loungerne. Og nyde udsigten ud over Arenakvarterets byggepladser.
Ørestad
>side 10-11
Se fotos fra nogle af de mange fastelavnsfester i Ørestad
og nabokvarterer. Der blev slået på tønden bl.a. i Field's,
i Byparken og på Naturcenteret. Ismageret gav en ekstra
kugle til de udklædte kunder.
Tlf. 3255 2200 - [email protected]
Ørestad City - Ørestads Boulevard 57G
Ørestad Syd - Richard Mortensens Vej 69A
LOKALE NYHEDER
ØRESTAD AVIS | #04 | 2. MARTS 2017
9000 BØRN MED
I SIKKERHEDSUGE
• En undersøgelse fra Odense Universitetshospital viser
at 30.000 børn i aldersgruppen 0-9 år hvert år kommer
på skadestuen som følge af
en ulykke i enten skolen el-
og forældre i samspil med
børnene får redskaber til,
hvordan der kan leges sikkert i skolen og institutionen.
”Børn skal have det sjovt, og
det er helt naturligt, at børn
får blå mærker og knubs, når
de aktive. Men de alvorlige
ler institutionen. I denne uge
afholdes Sikkerhedsugen for
første gang, hvor 182 skoler
og institutioner er klar til
lære om sikkerhed gennem
leg og aktiviteter.
Formålet med Sikkerhedsugen er at pædagoger, lærere
2
ulykker kan have store konsekvenser både på kort og
lang sigt, og det er dem, vi
arbejder med at forebygge,”
udtaler Henriette Madsen,
Generalsekretær i Børneulykkesfonden.
Stormøde i dag imod flere kommunale nedskæringer
14 københavnske fagforeninger indkalder til stormøde i Amager Bio imod regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram
- følger byen tæt på 10. år
Ørestad Avis
Slusevej 3
2300 København S.
Telefon: 31 15 30 40
[email protected]
[email protected]
www.oravis.dk
Udgiver:
Bydelsaviserne
CVR 29253315
Ansv.havende redaktør:
Lars Greir
Art Director:
Chris Adam
Oplag: 5.972
Tryk:
Sjællandske Medier, Holbæk
Distribution:
PostNord Danmark A/S
Omdeling:
Husstandsomdeles i Ørestad samt kvarterer langs
Røde Mellemvej og Kongelundsvej 1-360.
Hent en avis:
Café 8tallet, Café Orango,
Centerkiosken,
Ørestad
Bibliotek, Ørestad Skole,
Ørestad Gymnasium, home
Ørestad, Solvang Kirke, DR,
Mikado House.
Skribenter:
Lars Greir, Louise Raaschou,
Henriette Kragh Jacobsen,
Fotos og illustrationer:
Henriette Kragh Jacobsen,
By & Havn, Bjarke Ørsted/
Realdania, Velfærdsalliance
DK, STOF 2000
Forsidefoto:
Fastelavn i Byparken. Læs
mere side 10-11.
Næste udgivelsesdage
Nummer 5: 23. marts
Nummer 6: 6. april
Nummer 7: 20. april
Nummer 8: 4. maj
Nummer 9: 18. maj
Nummer 10: 1. juni
Nummer 11: 22. juni
Få flere lokale nyheder
og deltag i debatten på
www.oravis.dk
• I 2016 stiftede de 14 københavnske fagforeninger
samarbejdet 'Velfærdsalliance-DK' som gennem demonstrationer, møder og protester fik fjernet forslaget om
et såkaldt omprioriteringsbidrag, som ville have betydet store nedskæringer i den
kommunale velfærd.
Mere end 20.000 deltog således i et stormøde 12. maj
2016.
Idag torsdag 2. marts har
samtlige
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Københavns
Kommunes syv forvaltninger
indkaldt til et nyt stormøde
i Amager Bio fra klokken
13.00 til 15.30.
Københavns overborgmester
Frank Jensen (S), deltager
i paneldebat sammen med
Klaus Mygind (SF) og Rikke
Lauritzen (EL).
”Flere og flere offentlige
ansatte og borgere har fået
nok af velfærdsnedskæringer. Flere og flere erkender,
at
velfærdsnedskæringer
vil forsætte i en uendelighed, medmindre vi bruger
fællesskabets styrke og kollektiv handling til at stoppe
nedbrydningen af velfærdssamfundet," siger Jan Hoby,
som er næstformand i LFS,
hovedstadens største pæda-
Her ses Jan Hoby fra LFS foran flere hundrede tillidsfolk ved et tilsvarende møde i Amager Bio sidste år. Foto: Velfærdsalliance-DK.
gogiske fagforening.
Betaler
med
vores
tryghed
Han forventer, at Amager Bio
bliver fyldt til bristepunktet,
som det var tilfældet ved det
tilsvarende møde i 2016.
"Formålet med stormødet
for TR og AMR i Københavns
Kommune er at sende et signal til vores kolleger i landets
andre 97 kommuner om igen
i år at gøre fælles sag med os
og med de kommunalpolitikere, der ønsker at bekæmpe
regeringens moderniseringsog effektiviseringsprogram.
Vi ønsker ikke at betale med
vores tryghed, arbejdsmiljø
og job, for at regeringen med
Lars Løkke skal have råd til
at give skattelettelser til de
rigeste, ” siger Jan Hoby.
4 mia. kroner trækkes ud
Han mener at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blot er de tidligere
Omprioriteringsbidrag i lidt
lettere udgave. Nu skal 4
mia. kroner trækkes ud af de
kommunale budgetter i stedet for 7,4 mia. kroner som
var planen med Omprioriteringsbidraget.
"Dertil kommer et tilsvarende beløb i besparelser, som
kommunerne også er pålagt
af regeringen på baggrund af
det, man kalder Budgetloven
– at udgifterne ikke må stige,
selv om der kommer flere ældre, flere børn og så videre.
Siden 2009 har kommunerne fået tilført 10 milliarder
kroner mindre hvert år pga.
service- og anlægsloftet og
Budgetloven. Det svare til 1
milliard kroner for Københavns vedkommende," siger
Jan Hoby.
Læs mere om Velfærdsalliance.dk på www.velfaerdsalliance.dk
Særlige 'Ørestadstider' i Streethallen
Beboere i Ørestad kan få en fast tid i Ørestad Streethal - også uden at være med i en 'rigtig' forening
• Ørestad Streethal er som
tidligere fortalt nu åben for
ansøgninger om faste spilletider på hallens tre baner.
Men spilletider kan ansøges
på to måder: som en almindelig foreningstid og som en
"Ørestadstid" til uorganiserede hold.
"Hvis du bor eller på anden
måde har tilknytning til Ørestad, kan du ansøge om fast
”Ørestadstid” i Ørestad Streethal. Ørestadstiderne er til
jer, der IKKE er organiseret
som en forening eller del
af en forening, men stadig
ønsker at mødes ugentligt,
f.eks. til yoga, fitness eller
indendørs fodbold", skriver
Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (GFS) på sin
hjemmeside www.orestad.
net.
Ørestadstid
eller foreningstid
I de ugentlige spilleplaner
for hallen har kommunen afsat en mindre del af tiderne
til Ørestadstid, som altså ligger udover foreningers og institutioners spilletider.
Ørestadstiderne fremgår at
det ansøgningsskema, som
kan downloades fra www.
orestad.net. Der kan kun
ansøges om Ørestadstid i de
angivne tirdsrum.
Der er flere foreningstider
end Ørestadstider, så i nogle
tilfælde kan det godt betale
sig at organisere sig som forening for at få adgang til lige
præcis den tid, man ønsker.
Er man derimod en forening,
skal man ansøge om en foreningstid via Københavns
Kommune på http://www.
interbook.kk.dk/.
Tre baner
Ørestad Streethal har tre baner eller rum, som der kan
dyrkes forskellige former for
idræt i:
Stor Bane: Banen er uopvarmet og med betongulv.
Velegnet til rulleskøjteløb,
floorball, Ultimate, basket,
Ørestad Streethal er anlagt og ejet af Københavns Kommune på Grundejerforeningen Ørestad Citys areal. GFS
Ørestad varetager arbejdet med at lave spilleplan specifikt for Ørestadstiderne, men IKKE tider til foreninger.
håndbold uden harpiks m.m.
Der er bander og opstregning
til floorball og håndbold.
Salen: Lokalet er opvarmet
og har spejlvæg. Velegnet
til: afspænding, yoga, dans,
kampsport m.m.
Multirum: Lokalet er uopvarmet med betongulv. Der
er ribber på den ene væg.
OBS: Ansøgninger om Ørestadstider skal sendes til
Arendse Noes Jørgensen på
[email protected] inden onsdag den 15. marts. kl. 12.00.
3 ØRESTAD AVIS | #04 | 2. MARTS 2017
SIGTET FOR
DRAB I M-HUSET
• Politiet har sigtet en 70årig kvinde for at have dræbt
sin 66-årige ægtemand, efter
at han 23. februar blev fundet død i parrets lejlighed
i M-Huset i Ørestad City.
Det bekræfter politikommissær Hans Erik Raben fra
Københavns Politi. Fredag
24. februar blev kvinden
fremstillet i grundlovsforhør
bag lukkede døre i dommervagten i København, og her
besluttede en dommer at
varetægtsfængsle hende i 12
dage.
Kvinden nægter sig skyldig
og kærede via sin forsvarer
kendelsen til Østre Landsret. Af sigtelsen mod hende
fremgår det, at hun er sigtet
for drab ved "på ukendt vis
at have forårsaget ægtemandens død".
Kvinden skal have været
skyld i mandens død i perioden mellem 1. februar, hvor
manden sidst er set i live, og
23. februar, hvor han blev
fundet død.
Politikerne skændes om skolebyggeri
Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) skal forsvare sig i debatten om forsinket skolebyggeri i bl.a. Ørestad. Debat i Borgerrepræsentationen om fjorten dage
For sent ude
Det er gruppeformand for
Det Radikale Venstre, Tommy Petersen som har rejst
sagen, blandt andet på baggrund af forsinkede skole- og
institutionsbyggerier i Ørestad, i Carlsbergbyen og senest på Nordøstamager.
"Borgmesteren er for sent
ude med en ny skole på Islands Brygge. Hun er for
sent ude med en ny skole
i Ørestad. Hun er for sent
ude med daginstitutioner
i Carlsbergbyen. Og senest
har vi i Økonomiudvalget
måttet overtage sagen om en
ny skole i Nordøst Amager
og akut købe en meget dyr
grund, fordi Borgmesterens
rod endte med at vi skulle
opløse skoledistriktet. Der er
så mange akutte sager", mener Tommy Petersen.
Skaber bare stress
Pia Allerslev afviser kritikken.
"Det er ikke mig eller min
forvaltning, som har været
for sent ude. Det er Økonomiforvaltningen, som ikke
har købt de byggegrunde,
der var brug for, i tide. Tommy Petersen skaber unødvendig stress hos forældre
om hvorvidt, der er plads til
deres børn i den lokale folkeskole eller ej, for selvfølgelig
er der det. Samtidig fralægger Tommy Petersen sig et
kæmpe ansvar som politiker,
når han belejligt glemmer at
have med i ligningen, at det
jo er de politikere, der er med
i budgetaftalerne, der beslutter, hvor vi skal købe grunde.
De Radikale har været med i
alle budgetforlig de seneste
mange år, og jeg har ikke
hørt De Radikale rejse denne
problematik én eneste gang,"
siger Pia Allerslev, som anklager Tommy Petersen for at
skabe stress hos forældrene i
et et debatindlæg i Ørestad
Forårsmarked i Solvang Kirke
Lørdag den 4. marts kl. 10-16
Søndag den 5. marts kl. 12-15
I dag kommer Borgmesteren i sidste øjeblik, når der næsten ingen grunde
er tilbage, og de er blevet vildt dyre. Det er sjusket. Og det stresser byens
børnefamilier," siger Tommy Petersen (RV).
Avis i dag.
Køb grunden eller tillad flere boliger?
Bag skænderiet om forsinkede skolebyggerier ligger en
heftig kamp om de attraktive
byggegrunde i København.
Københavns Kommune kan
tjene mange penge på at sælge byggegrunde eller tillade
boligbyggeri i Ørestad, Nordhavn og Carlsberg. Så hvornår skal Økonomiforvaltningen vælge at købe en af de
dyre grunde, for at sikre at
de mange nye københavnere
kan få deres børn passet og
sendt i skole i nærområdet?
"Det er en god forretning at
eje grunde i København lige
nu, og derfor burde borgmesteren gøre sig mere umage.
Vi ved jo, hvor mange boligbyggerier vi giver tilladelser
til, og vi har ret godt styr på
befolkningstallene, så der er
ingen grund til ikke at planlægge i tide. I dag kommer
Borgmesteren i sidste øjeblik, når der næsten ingen
grunde er tilbage, og de er
blevet vildt dyre. Det er sjusket. Og det stresser byens
børnefamilier og rammer os
samtidig økonomisk", forklarer Tommy Petersen.
Rettidig omhu
Men Pia Allerslev forsvarer
NATUR - FRILUFTSLIV - og godt KAMMERATSKAB
Er det noget for dig? Så bliv SPEJDER!
Er du til knob, kodeskrift, kvalificeret brug af kniv, kimsleg og konkurrencer? Eller brænder der en indre leder i dig?
Husk årets sommerlejr! Ulvene (6-11 år) skal til Avnstrup v Hvalsø.
Spejderne (11-16 år) skal til Tyskland.
DDS Robin Hood Gruppe Ørestadsspejderne. Englandsvej 202B, 2300 S.
Mail: [email protected] eller www.robinhoodgruppe.dk
Tommy Petersen skaber unødvendig stress hos forældre om hvorvidt, der
er plads til deres børn i den lokale folkeskole eller ej, for selvfølgelig er der
det," siger Pia Allerslev (V).
en defensiv tilgang til f.eks.
skolebyggeri:
"I nogle områder af byen
kunne det være rigtigt rart,
hvis vi var kommet igang
tidligere, f.eks. i Ørestad.
Men prognoserne har været
kendt af alle. Senest har min
forvaltning forbedret prognoserne, så de peger 30 år
ud i fremtiden, i stedet for
15. Når det er sagt, så vil jeg
gerne holde fast i, at jeg som
Venstrepolitiker går ind for
økonomisk ansvarlighed. Vi
skal så vidt muligt fylde de
skoler ud, som vi har, før vi
bygger nyt," siger hun.
Tommy Petersen er ikke
uventet uenig:
"Vi skal da først og fremmest
være ansvarlige over for de
københavnske forældre. De
skal trygt kunne stole på, at
de kan sende deres barn i en
lokal skole. Jeg går ind for
at der er en vis overskudskapacitet på skoleområdet.
Jeg kan godt garantere for,
at vi kan finde anvendelse
for de lokaler, der evt. skulle
stå tomme i et stykke tid. Det
vigtigste er, at vi som kommune slår til og køber de
nødvendige byggegrunde,
mens tid er," siger Tommy
Petersen. Debatten i Borgerrepræsentationen om københavns skoleplanlægning finder sted 14. marts.
BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75
En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem
Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : [email protected]
Allan Nielsen
34940
Mange forskellige boder med salg, spil,
mad og drikke.
Solvang Kirke, Remisevej 10-12,
2300 København S
www.solvangkirke.dk
Fotos: Morten Friis/Jette Bastian, Per Frederiksen
• Sejler planlængningen af
nyt skolebyggeri i Børne- og
Ungdomsforvaltningen? Eller er planlægningen tvært
imod knivskarp og økonomisk ansvarlig?
Det skal politikerne i Københavns Kommune diskutere
ved en såkaldt forespørgselsdebat i Borgerpræsentationen. Debatten skulle have
fundet sted i aften 2. marts,
men er udskudt til næste
møde om fjorten dage.
Vælg den rigtige
ejendomsmægler
til at sælge dit hjem
Kontakt home Ørestad
tlf. 32 48 35 00
[email protected]
eller kig ind Ørestads Boulevard 57D,
2300 København S
LOKALE NYHEDER
ØRESTAD AVIS | 2. MARTS 2017
4
Bevar hegnet og lav forsøg med vilde planteædere
300 deltagere ved debatmøde om Kalvebod Fælled gav stor tilslutning til at bevare hegnet omkring området og lave forsøg med vilde græssende dyr hele året
• Skal Kalvebod Fælled fyldes op med BMX-baner og
fodboldfælleder. Skal dådyrene skydes og hegnet
nedlægges? Hvorfor går der
1.000 køer rundt om sommeren og spiser alle blomsterne?
Disse og mange andre
spørgsmål blev drøftet af
næsten 300 engagerede
borgere, da Naturstyrelsen
holdt debatmøde om en ny
driftsplan for Kalvebod Fælled i mandags. På grund af
den store interesse var mødet flyttet til Ørestad Gymnasium.
Mødet startede med oplæg
fra bl.a. Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. Idéhistoriker og naturfilosof Rune
Engelbrecht Larsen lagde ud
med at slå fast, at biodiversiteten falder i hele Danmark
også på fælleden. De danske
skove har for eksempel en
‘stærkt ugunstig bevaringsstatus’.
"Problemet er først og fremmest at naturen mangler plads. Men vi har dog
200.000 hektar statsejet natur, og de 3.500 af disse hektar ligger her på Vestamager.
Det er oplagt at give naturen
en chance for at komme sig
på dette område", sagde
Rune Engelbrecht Larsen,
som også er medlem af etisk
råd.
Landbrugsstøtte fra EU
Han synes at det er ærgeligt,
at Naturstyrelsen faktisk er
begyndt at drive landbrug på
Kalvebod Fælled, med henvisning til at Naturstyrelsen
har omkring 1000 køer gående på området hver sommer.
"De æder alt, også de sjældne
blomster. Og Naturstyrelsen
modtager 4 mio. kroner årligt i EU-støtte for at tillade
denne voldsomme, ensidige
nedgræsning", sagde Rune
Engelbrecht Larsen.
Ligesom andre deltagere på
mødet går han stærkt ind for
at Naturstyrelsen starter forsøg med helårsgræsning af
vilde, planteædende dyr.
"Vi skal have en vildere og
mere oplevelsesrig natur
med vildskov og vilde planteædere. Det kan være højlandskvæg eller vildheste eller elge - jeg er ikke ekspert,
men der findes masser af
eksempler andre steder i landet, som man kan lære af".
Hans forslag blev støttet af
flere af de andre oplægsholdere.
"Den
landbrugsmæssige
græsning er en trussel imod
biodiversiteten. Vilde dyr
som græsser hele året kan
være med til at genoprette
balancen. Jeg har ikke en
færdig opskrift, men der er
mange erfaringer at trække
på - både i Danmark og f.eks.
'New Forest' forsøg i England", sagde biolog og forsker Hans Henrik Bruun fra
Københavns Universitet.
Børn kan blive bange
Skovrider Hens Henrik Christensen fra Naturstyrelsen
var åben overfor de nye forslag om at skifte køerne ud
med andre former for græssende dyr.
"Vi har aldrig lagt skjul på,
at vi har en ordning med EUstøtte, hvor køerne græsser
området ned hver sommer.
Hvis vi skal have en anden
form for græsning, så vil det
have nogle økonomiske konsekvenser, men det er en politisk beslutning", sagde han.
Direktør Jan Ejsted fra Friluftsrådet var den eneste i
panelet, som ikke syntes om
ideen om flere vilde dyr på
fælleden.
"Folk fra byen er ikke vant
til vilde dyr. Hvad nu hvis
en vildhest stejler lige foran
et lille barn? Vi skal sikre at
alle kan bruge naturen, både
cyklister, løbere, fuglekiggere og folk der bare vil gå en
tur", sagde han.
Dertil svarede Runge EngelBrecht Larsen, at f.eks. vilde
Der var ivrig lyst til at kommentere oplæg og stille spørgsmål fra salen. Mia fra Amager Fælledheste kunne fortælle at foreningen har 30 års gode
erfaringer med helårsgræsning på fælleden. David fra Aktiv Natur kunne ikke forstå ideen om at nedlægge hegnet. Andre foreslog i stedet, at de 80
kilometer dyrehegn inde på fælleden bliver fjernet, så man kan færdes mere frit på hele området.
heste vil fjerne sig fra mennesker, hvis de møder dem.
Andre deltagere ved mødet
pegede på kronhjortene i Dyrehaven, som tiltrækker millioner af gæster til parken.
Bevar hegnet
Et andet stridpunkt på Kalvebod Fælled er hegnet
omkring det store naturområde. Der har været forslag
fremme om at fjerne hegnet,
så der er direkte adgang til
naturen fra boligområderne
i Ørestad og på Amager.
"Vi har nævnt det i oplægget til dette møde, fordi der
har været røster fremme,
specielt i forbindelse med
udviklingen af Ørestad, om
at hegnet afskærer folk fra at
bruge fælleden", sagde Hens
Henrik Christensen.
Men stort set alle deltagere
ved mødet ønskede at bevare
hegnet. Formand for Grundejerforeningen Ørestad Syd,
Steen Jurs, kunne afvise at
beboerne i Ørestad Syd ønsker hegnet væk.
"Tværtimod er det mit indtryk, at Ørestads beboere vil
bevare hegnet, så der f.eks.
kan være dådyr. Hegnet gør
det klart at man går ind i et
område hvor der er andre
regler end uden for hegnet.
Forudsætningen er selvfølgelig, at der etableres flere indgange, specielt langs vestsiden af Ørestad Syd. Man
kunne også godt forestille
sig at hegnet på den strækning bliver trukket lidt ind i
området", sagde Steen Jurs.
Steffen Brøgger-Jensen fra
Dansk Ornitologisk Forening
gjorde opmærksom på, at de
indre hegn også er med til at
beskytte fuglelivet.
"Hegn er med til at regulere
færdslen på fælleden, og det
er fuglene glade for. De kan
ikke lide at blive forstyrret",
sagde han.
Vicedirektør Signe Nepper
Larsen fra Naturstyrelsen af-
sluttede mødet.
"Vi har fået meget at tænke
over i aften, mange tak!
Processen fortsætter nu i
Naturparkrådet, og alle kan
komme med flere inputs i
høringsfasen, før den nye
driftsplan bliver vedtaget senere i år," sagde hun.
BYG NYT
HAVEFORENINGSHUS
EBK er specialister i små helårshuse og har udviklet Klintholm - en serie af
helårshuse specielt tilpasset til haveforeninger eller til dig der gerne vil have
et mindre hus. De spændende træhuse karakteriseres alle af den moderne
åbne arkitektur med loft til kip, store vinduespartier og en indretning, hvor hver
kvadratmeter er udnyttet optimalt. Vi har sat os grundigt ind i lokalplanerne for
haveforeninger med helårsstatus og har blandt flere bygget i HF. Sundbyvester,
Bastiansminde, Elmegården, Engvang og Kongelunden.
BYT-TIL-NYT TILBUD:
TILSKUD PÅ KR. 50.000 TIL NEDRIVNING
Fra venstre ses Vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen, Skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen Hovedstaden, direktør Jan Ejsted, Friluftsrådet idéhistoriker og medlem af Etisk Råd, Rune EngelbrechtLarsen, Lektor Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet samt Steffen Brøgger-Jensen fra Dansk Ornitologisk
Forenings Videnskabeligt Udvalg.
Kontakt Jane Schødts, arkitekt- og helårsansvarlig
telefon 4052 5856 eller mail [email protected]
17078
Vi er BYT-TIL-NYT specialister, så du kan trygt overlade
det hele til os. Vi river det gamle hus ned, indhenter
tilladelser, fjerner affaldet og bygger jeres nye hus,
præcis som I vil have det.
WWW.EBK.DK
ANNONCE
ØRESTADNU
ØRESTAD INNOVATION CITY COPENHAGEN
Ny netværksorganisation skal tiltrække og stimulere
erhvervs- og vidensudviklingen i Ørestad, der er
regionens største, hurtigst voksende og mest kraftfulde
erhvervsområde.
Tanken bag er, at der bidrages ekstra til en positiv udvikling, når Ørestads
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, medarbejdere og studerende slutter
sig sammen i et formaliseret samarbejde fremfor at gøre det hver for sig.
”Vi skal udnytte det fantastiske momentum, der er i Ørestad til at tiltrække
endnu flere virksomheder. Og vi skal lægge et ekstra lag på erhvervslivet,
forskningen og studenterlivet i bydelen. Der er masser af positive danske
og internationale erfaringer at trække på, og med den sammensætning af
videnstunge virksomheder, kultur og universiteter, der er i Ørestad, er jeg
sikker på, at der skabes et kraftfuldt netværk, hvor medlemmerne udnytter
hinandens viden og kompetencer på tværs,” siger adm. direktør Jens Kramer
Mikkelsen, By & Havn, som ved den stiftende generalforsamling blev valgt til
organisationens første bestyrelsesformand.
”Nye måder at arbejde og samarbejde på bliver afgørende for enhver
vidensvirksomhed i fremtiden. Samtidig har vi brug for at kunne tiltrække de
bedste hoveder fra begge sider af sundet. Og med mindre end fem minutter
til lufthavnen, broforbindelse til Sverige og Metro og regionaltog lige uden for
døren kan vi næsten ikke tænke os en bedre placering end Ørestad,” siger
Søren Brøndum, executive director, Rambøll DK.
Ved den stiftende generalforsamling blev følgende bestyrelse valgt:
Ørestad Innovation City Copenhagen er netop stiftet, og i de
kommende måneder vil organisationen konsolidere sig, og der skal
etableres et lille sekretariat. Organisationen får selvfølgelig også en
hjemmeside og en linkedIn profil.
Hvis du allerede nu er interesseret i at høre mere om, hvordan du
og din virksomhed eller organisation kan blive medlem, så kontakt:
Chefkonsulent Jette Schmidt Lund, By & Havn
E: [email protected]
T 2076 0122
[email protected]
Forøgede rekrutteringsmuligheder er vigtige fx. i ingeniørvirksomheden
Rambøll, der siden 2010 har haft domicil i Ørestad:
Den nye bestyrelse i Ørestad Innovation City Copenhagen
Driver du virksomhed med relation til Ørestad
– og vil du være med i netværket?
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Ørestad Innovation City Copenhagen skal øge værdien af Ørestad som lokation
for medlemmerne. Der skal etableres en platform for netværksaktiviteter med
højt fagligt indhold. Det kunne være workshops og events med oplæg om ny
forskning, fælles adgang til analyser, samarbejder på tværs af faglige grænser
– f.eks. mellem virksomhederne og Ørestads uddannelsesinstitutioner og
meget mere. Det kan blandt andet styrke virksomhedernes talentindsats og
hjælpe dem til at tiltrække de bedste danske og udenlandske medarbejdere.
Samtidig styrkes uddannelsesinstitutionernes relation til erhvervslivet, der
fungerer som aftager for de færdiguddannede kandidater.
TEL. 33769800
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formand Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør, By & Havn
Søren Brøndum, executive director, Rambøll DK
Torsten Esbjørn, markedsdirektør, Sweco
Julie Sommerlund, prodekan, Københavns Universitet
Søren Risager-Hansen, managing partner, KLP Ejendomme
Oscar Crohn, managing partner, Solstra
Leif Lønsmann, chef for DR Koncerthuset
Karen Nielsen, udviklingsdirektør, Steen&Strøm
Thorkild Ærø, direktør, AAU i København
Timo Hoffman, ejer, Timo & Co.
WWW.BYOGHAVN.DK
LOKALE NYHEDER
ARENA FYLDTE
METROEN OP
• Åbningen af Royal Arena
3. februar skabte stort pres
på metroen, da 16.000 gæster skulle frem til åbningskoncerten med Metallica.
Men Metroselskabet havde
ØRESTAD AVIS | 2. MARTS 2017
Vestamager. Det var cirka
5.000 flere end i samme tidsrum fredagen forinden.
"Det var ikke mindst takket
være passagerernes tålmodighed og gode humør, at
aftenen forløb så glat. De fortjener stor ros, for selv mens
forberedt sig med ekstra tog
og personale på stationerne
som stod klar til at hjælpe
med billetkøb og vejvisning.
I timerne efter åbningskoncerten tog 5.600 passagerer
metroen fra de tre stationer
Bella Center, Ørestad og
6
de festede, udviste de stadig
et stort hensyn til hinanden.
Det betød, at vores operatør kunne køre de mange
metrotog uden forstyrrelser
gennem hele aftenen,” siger
kundedirektør Rebekka Nymark, Metroselskabet.
5000 så Royal Arena indefra
Tusindvis af mennesker lagde søndag eftermiddag vejen forbi Danmarks nye arena i Ørestad, da Royal Arena holdt åbent hus
De mange besøgende fik en chance for at se arenaen bag kulisserne og kunne gå på scenegulvet, tilskuerpladserne, i vip-området og besøge de mange andre faciliteter. Foto: Bjarke Ørsted.
Udover at se selve arenaen indefra benyttede mange af gæsterne også besøget til at nyde udsigten ud over
Ørestad og Naturpark Amager. Royal Arena er finansieret af Københavns Kommune og Realdania, tegnet af 3xN
og drives af et selskab under Live Nation.Foto: Bjarke Ørsted
"Hvad koster sådan en VIP-lounge?" spurgte mange af gæsterne, og arenaens guider kunne fortælle, at der
findes forskellige størrelser af lounger, men at én plads i en lounge koster 75.000 kroner. Om året. Men så kan
man også komme ind og se samtlige koncerter og events i arenaen.
KIRKEN I ØRESTAD
MARTS
Ny provst
Præsteindsættelse i Hans Tausens Kirke søndag den 5. marts kl. 14.00.
Provst Michael Krogstrup Nissen flytter ind i Cyprestårnet og tiltræder sin nye stilling den 1. marts 2017.
Han indsættes som sognepræst i Hans Tausens Kirke af biskop Peter Skov-Jakobsen.
Kom og vær med til den festlige gudstjeneste!
Tilmelding til den efterfølgende reception er nødvendig og sker på e-mail [email protected]
Kontoret
Som borger i Ørestad skal du
henvende dig til Hans Tausens
Kirkes kontor vedrørende personregistrering, udstedelse af
attester, navneændringer osv.
Kontoret kontaktes også vedr.
dåb, vielser og øvrige kirkelige
hand-linger.
Kirkekontoret:
Kigkurren 8C, 2. sal th.
Islands Brygge
Telefon: 3257 4196
Åbningstid: Man-fre kl. 10-13.
Konfirmander
Der har været en del misforståelser mht. konfirmation 2018. Alle unge fra Ørestad og Ørestad skole kan blive konfirmeret på 8. klasssetrin i Hans Tausens kirke. Konfirmationsdato: Lørdag den 12. maj 2018 kl. 12.
Datoer for konfirmation i 2019 meldes ud efter sommerferien. Hvis man ønsker at blive konfirmeret i 7. klasse skal man kontakte
Solvang kirke.
For nærmere information og spørgsmål kontakt sognepræst Susanne Ivalo Rasmussen: [email protected]
Kirken i Ørestad • Islands Brygge Sogn • www.sogn.dk/islandsbrygge •
Hans Tausens Kirke •
www.hanstausenskirke.dk
ANNONCE
PRIVAT P-KONTROL I ØRESTAD SYD
SØG EN FAST TID I ØRESTAD STREETHAL
En del af vejene i Ørestad Syd og Arenakvarteret
overgår til privat parkeringskontrol den kommende
tid. Det gælder Else Alfelts Vej, som fortsat også er
lukket for gående og cyklister, samt den nordligste
del af Robert Jacobsens Vej op mod bassinet på
pladsen foran Royal Arena. Vejene overgår til privat
kontrol for at grundejerforeningen kan føre øget
tilsyn med ulovlig parkering i byggeperioder. De
nye P-skilte er opsat, dog med sort pose over indtil
videre, da sagen afventer officiel godkendelse hos
kommunens Center For Parkering.
Ørestad Streethal er stadig åben for ansøgninger om faste ”Ørestadstider” på hallens tre baner. Hold,
der ikke er organiseret som en forening, kan ansøge. Det gælder både fodbold, basket, fitness, dans,
yoga, floorball, bordtennis, håndbold eller noget helt andet. Hallen består af Stor Bane til håndbold,
fodbold, floorball o.lign, Multirum med ribber egnet til fitness og opvarmning, samt Salen, som er
opvarmet og egnet til dans, yoga, kampsport, bordtennis mv. Derudover er der en foyer, hvor der står
bordtennisborde og møbler til ophold, samt en klatrevæg.
DIT #ØRESTAD
Både fast tid og fri leg
Streethallen har inventar til de forskellige sportsgrene, og det er gratis at bruge, ligesom det er gratis
at få tildelt en fast tid. Udover Ørestadstider fordeler kommunen en række faste tider til foreninger,
skoler og institutioner i nærområdet. Udover alle faste tider er der også masser af tid til fri leg, dvs.
helt uorganiseret sport og aktivitet, hvor man bare møder op og spiller sammen eller med dem, som
er der. Hallen er åben allerede nu, og indvies officielt den 31. marts kl. 11:00. Ansøgningsfristen for en
Ørestadstid er d. 15. marts.
@sgguido
Læs mere og find ansøgningsskemaet på Orestad.net eller i Facebook-gruppen ”Ørestad Streethal”.
OMDIRIGERING AF TRAFIK I ØRESTAD NORD
En del af Emil Holms Kanal, vejen mellem DR Byen
Metrostation og DR Byen langs August Schade
Kvarteret, lukkes for færdsel pga. nærliggende
byggeri. Vejen inddrages til adgangsvej for
byggetrafik til pladsen, hvor Calum opfører
17.000 etagemeter lejligheder og erhverv. Vejen
forventes lukket her frem til uge 48. Gående trafik
mellem metrostationen og DR Byen dirigeres om
på modsatte side af bassinerne og ned mod DR
Koncerthuset. Arealet ejes delvist af
G/F Ørestad
Grundejerforeningssekretariatet
Ørestad
Universitetskvarter, og det er et krav,
at bygherre
reetablerer belægning og inventar til nuværende
Grundejerforeningen
stand, når denGrundejerforeningssekretariatet
igen åbnes.
Ørestad
Ørestad Universitetskvarter
Grundejerforeningssekretariatet
Ørestad
Grundejerforeningen
Ørestad Universitetskvarter
Grundejerforeningssekretariatet
Ørestad
Grundejerforeningen
Amager Fælled Øst
Grundejerforeningen
Ørestad Universitetskvarter
Grundejerforeningen
Ørestad City
Grundejerforeningen
Amager Fælled Øst
Grundejerforeningssekretariatet
Ørestad
Grundejerforeningen
Ørestad Universitetskvarter
Grundejerforeningen
Amager Fælled Øst
Ørestad
Vandlaug
Grundejerforeningen
Ørestad City
Grundejerforeningen
Ørestad Universitetskvarter
Grundejerforeningen
Amager Fælled Øst
Grundejerforeningen
Ørestad City
Grundejerforeningen
Ørestad Syd
Ørestad
Vandlaug
Ørestads Boulevard 55 E, 5. sal, Telefon:Grundejerforeningen
29 84 00 71 - www.orestad.net
- [email protected]
- facebook.dk/GFSOrestad - Twitter.com/OrestadDrift
Grundejerforeningen
Ørestad
Amager Fælled Øst
Ørestad City
Vandlaug
Grundejerforeningen
Ørestad City
Ørestad
Vandlaug
Grundejerforeningen
Ørestad Syd
Grundejerforeningen
Ørestad Syd
LOKALE NYHEDER
NY BORGERPORTAL
• Mangler du en makker til
gåturen, boldspil, eller bliver
skakspillet efterhånden kedeligt uden en modstander?
På den ny borger-til-borger
portal Boblberg.dk får københavnere hjælp til at bru-
ØRESTAD AVIS | 2. MARTS 2017
ge byen mere aktivt sammen
med andre. Fritidsinteresser
bliver både sjovere og mere
givende, når man har nogen
at dele dem med - og måske
er den nye makker kun få
klik væk.
Københavns Kommune åb-
PROFILMESSE PÅ
ØRESTAD SKOLE
• Årets Faglige Profilmesse
på Ørestad Skole nærmer
sig. Her arbejder eleverne i
værksteder med udgangspunkt i skolens såkaldte 'virtuelle, æstetiske profil'.
ner 1. marts den ny borgertil-borger portal med boblberg.dk.
Opret dig nu eller læs mere på
www.boblberg.dk
8
I år er temaet H.C. Andersen.
Profilmessen finder sted i
uge 12, og torsdag 23. marts
kl. 15-17 er der åbent hus for
alle interesserede, hvor det
vil være muligt at se, prøve,
købe og opleve, hvad eleverne har arbejdet med.
ITU-forskere bygger intelligente planter
IT-Universitetet i Ørestad Nord deltager i det EU-finansierede projekt ’flora robotica’ hvor et internationalt forskerhold ved at tage de første skridt mod intelligente planter, der
kan vokse på nye måder og måske blive til en helt ny slags grønne elementer i byrummet
•Forestil dig en verden, hvor
robotter fortæller planterne,
hvordan de skal vokse, og
planterne signalerer deres
behov for vand og lys til
robotterne. Gennem robotterne vil mennesker også
kunne deltage i samtalen og
få information om, hvordan
planterne har det eller bede
dem om at vokse i en anden
retning.
Det er visionen bag 'Flora
robotica', et EU-finansieret
forskningsprojektmed del-
tagelase af IT-Universitetet i
Ørestad Nord. ITU udvikler
robotelementerne til planterne samt de algoritmer, der
styrer, hvordan robotterne
interagerer med planterne.
"Symbiosen fungerer ved, at
vi måler på, hvordan planten har det. Det ser nemlig
ud til, at vi kan måle, hvor
hurtigt planten vokser, hvor
meget vand, der fordamper,
og så videre. Det kan måske få os til at konstatere, at
planten ikke har det så godt,
og at vi må få robotten til at
hjælpe planten. Samtidig vil
vi bygge et robotsystem, der
er kompatibelt med plantens
system, og vi prøver at forstå,
hvordan man kan kombinere
de to ting," siger Kasper Støy,
professor på ITU.
Ved at få robotter og planter til at tale sammen håber
forskerholdet på at kunne få
planterne til at vokse på nye
måder. De intelligente planter vil for eksempel kunne
blive til levende vægge, møb-
ler, endda huse, og på den
måde bidrage til at gøre byerne grønnere og bedre at bo
i. 'Flora robotica' spiller dermed ind i aktuelle tendenser som byhaver, vertikale
haver, grønne bygninger og
grøn infrastruktur.
Foreløbig har forskerne haft
held med at få robotterne til
at interagere med en række
plantearter, som bambus,
bønner, banan, stuebirk, tomatplanter og karse.
Københavns Erhvervspris åben for indstillinger
27. februar åbnede indstillingen af københavnske virksomheder til Københavns Erhvervspris 2017. Prisen går til virksomheder, der går forrest i forhold til vækst, innovation,
socialt ansvar og miljø
• Københavns Erhvervspris
er et led i Københavns Kommunes arbejde for at gøre
København til en endnu
mere attraktiv erhvervsby.
Vinderne får ud over prisen
tilbudt en plads i Københavns Erhvervsråd for en etårig periode, hvor virksomhederne har mulighed for at
inspirere de øvrige medlemmer i rådet, give kommunen
gode råd med på vejen og
medvirke til udviklingen af
Københavns erhvervspolitik.
Københavns Kommune lancerede den nye erhvervspris
sidste år, hvor vinderne blev
innovationsvirksomheden
Infuser, tegnestuen SLA og
servicevirksomheden KHRS.
”Vi var rigtig glade for at
modtage Københavns Erhvervspris 2016. Vi opfatter
prisen som en stor anerkendelse af den måde, vi i SLA
har været med til at sætte
Torben Hansen
Københavns byliv, bynatur
og klimaindsats på verdenskortet. Og så har det været
spændende og meget givtigt
at være en del af Københavns
Erhvervsråd, hvor vi har fået
mulighed for at bidrage til at
gøre København til en endnu
mere grøn, bæredygtig og attraktiv erhvervsby at arbejde
med bæredygtige og holistiske løsninger i," siger Mette
Skjold, partner og adm. direktør i SLA.
Nu skal prisen uddeles igen.
Alle kan indstille en virksomhed til prisen, uanset om
man er medarbejder, kunde,
konkurrent – eller ejer.
”Med erhvervsprisen hylder vi hele Københavns erhvervsliv og sætter særligt
fokus på de virksomheder,
som skaber vækst, innovation og arbejdspladser. Deres
indsats er med til styrke og
udvikle København, og de
fortjener derfor ekstra anerkendelse. Jeg opfordrer alle
interesserede virksomheder
til at indstille sig,” siger overborgmester Frank Jensen
(S).
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee
Allerslev (RV) mener at alle
mennesker har brug for inspiration og stærke rollemodeller.
"Det gælder også vores dyg-
Tobias Thomsen
tige erhvervsliv. Derfor skal
vi ikke kun hylde vores virksomheders succes, vi skal
også lade os inspirere af
den. Og med Københavns
Erhvervspris sætter vi endnu
engang fokus på erhvervslivets innovation og nytækning, som har helt afgørende
betydning for vores bys fremtidige udvikling,” siger hun.
Københavns Erhvervspris 2017
Virksomheder kan indstille sig selv eller andre på www.kk.dk/
erhvervspris. Også branche-, interesse-, og erhvervsorganisationer samt privatpersoner kan indstille. Konkrete indstillinger
til prisen kan indsendes indtil til søndag d. 19. marts kl. 12.00. De
nominerede virksomheder offentliggøres i uge 19 på kk.dk og via
sociale medier. Årets pris uddeles på Københavns Erhvervstopmøde i Festsalen på Københavns Rådhus d. 7. juni 2017.
KRITERIER
Alle indstillede virksomheder bliver vurderet på evnen til at skabe
vækst og arbejdspladser, og alle vindere skal desuden kunne
dokumentere, at de gør en aktiv indsats for at mindske deres
miljøpåvirkning og at de tager et socialt ansvar. Virksomhederne
kan indstille sig ift. tre kategorier:
1) Virksomheder, der er særligt innovative.
2) Virksomheder, der bidrager til at gøre København til en attraktiv by.
3) Virksomheder, der tager et socialt ansvar eller bidrager til et
bedre miljø.
Find en detaljeret beskrivelse af kriterierne på hjemmesiden
www.kk.dk/erhvervspris.
OM PRISEN:
Københavns Erhvervspris blev uddelt for første gang til Københavns Erhvervstopmøde d. 13.juni 2016.
Prisen uddeles hvert år til tre virksomheder som har udmærket sig
indenfor vækst, innovation, socialt ansvar eller miljø, og dermed
driver virksomhed i overensstemmelse med linjen i Københavns
erhvervs- og vækstpolitik.
Susanne Jensen
Dit lokalområde er vores hjemmebane!
Kontakt home forretningerne på Amager på tlf. 41 21 00 00 eller mail [email protected]
Stig Beltoft
Mogens Steffensen
Nicolai Cederholm
FÅ EN GRATINGS
SALGSVURDERI
Uffe Jochumsen
NABOHJÆLP!
TRÆNGER DU TIL LÆKKER MAD, EN NY GARDEROBE ELLER HAR DU BARE BRUG FOR EN INSPIRATIONSTUR SÅ KIG FORBI
FIELD’S. VI ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE MED MASSER AF HYGGE, OPLEVELSER OG FRISK
KAFFE PÅ KANDEN. HER FINDER DU ALT UNDER ÉT TAG: 145 SPÆNDENDE BUTIKKER, HERUNDER 24 SPISESTEDER, EN AF
DANMARKS BEDSTE BIOGRAFER, OG DE BEDSTE BRANDS I STORT FORMAT. VI ER HJEMME ALLE DAGE – HELE UGEN 10-20.
DET
STÆRKESTE
BUTIKSMIX MED
145 BUTIKKER
SAMLET ÉT
STED
Yellow.dk Forbehold for trykfejl
THE NO. 1 DESTINATION FOR SHOPPING & ENTERTAINMENT
10-20
145 SHOPS
3.000
CINEMA
FOOD & LEISURE
OPEN ALL WEEK
BILKA ONESTOP OPEN 24/7
BRANDS
UNLIMITED
PARKING SPACES &
METRO STOP, ØRESTAD
NORDISK FILM
BIOGRAFER
24 RESTAURANTS & CAFÉS
FITNESSDK & CAPELLA PLAY
LOKALE NYHEDER
KØBENHAVNERNE SKAL
KØRE I DELEBILER
• Københavnernes biler fylder for meget, og nu skal et
nyt projekt forsøge at få dem
til at skifte bilen ud med en
delebil. Baggrunden er bl.a.
en undersøgelse fra decem-
ØRESTAD AVIS | 2. MARTS 2017
ber 2016 som viser, at hver
fjerde af de parkerede biler i
et område på Vesterbro holdt
parkeret på den samme parkeringsplads fra mandag til
fredag.
“Vi har ikke plads til, at alle
skal have en bil, og slet ikke
hvis hver fjerde bare står og
fylder op. I stedet bør vi gøre
delebiler til det oplagte valg
for dem, som har behovet,
ved at skabe favorable vilkår
for disse ordninger”, siger
Teknik- og Miljøborgmester
Morten Kabell (EL).
10
Undersøgelser viser, at én
delebil kan erstatte fem til
ti privatbiler, og at delebiler.
Teknik- og Miljøforvaltningen lægger i første omgang
op til at give bilejere i Krusågade på Vesterbro mulighed
for at skifte til delebil.
FASTELAVN 2017
En kavalkade af fastelavnsarrangementer i Ørestad: I år var der mange muligheder for at slå løs på fastelavnstønden
i Ørestads lokalområde og hundredvis af udklædte børn deltog
Field’s indbød til festlig fastelavnsfest og rigtig mange flot udklædte børn mødte o
3–6-årige og for dem i alderen 7 – 11 år, ligesom de kunne imponeres over den me
også få malet en flot ansigtsmaske hos Eventyrridderne, og Bilka sørgede for, at d
børnetøjmærket Name It.
Selv om Ørestad er en ny bydel, er der allerede traditioner, der er kommet for at blive, og fastelavn er ét af de årlige højdepunkter, der tiltrækker mange
børnefamilier. Blandt de mange fastelavnstilbud i den forgangne weekend kiggede Ørestad Avis forbi Metrotorvet i Field’s, Ismageriet på Kongelundsvej
og i Byparken. Tekst of fotos af Henriette Kragh Jacobsen.
”Det er sjovt”, var Bodil på 5 år, Asta på 3 år og Jasmeen på 5 år enige om i Field’s
11 ØRESTAD AVIS | 2. MARTS 2017
HVORDAN GÅR DET?
• Får du søvn nok til at føle
dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler eller går du
på arbejde? Svar på spørgsmål som disse skal give en
bedre viden om københavnernes sundhed og trivsel.
Målet med undersøgelsen
er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud i kommunen
og på hospitalerne.
Tre gange tidligere er københavnerne blevet spurgt ind
til deres sundhedstilstand,
senest i 2013. Da viste undersøgelsen, at selv om der
stadig er mange rygere, så
bliver der færre, ligesom der
også bliver færre der drikker for meget. Derimod var
der flere københavnere, der
følte sig stressede og havde
en dårlig mental sundhed.
Spørgeskemaerne
bliver
sendt ud til tilfældigt udvalgte københavnere via e-boks.
Man kan vinde præmier hvis
man svarer inden 3. maj.
op med deres familier. På Metrotorvet kunne de slå katten af tønden i hold for de
eterhøje konge og få en krammer af Bilkas maskot, ulven Billie. Børnene kunne
der blev uddelt fastelavnsboller og godteposer til alle. Præmier var sponsoreret af
'Skyen' Maja på 8 år blev en af søndagens kattedronninger i Byparken i Ørestad City, hvor ejendomsmæglervirksomheden EDC Sauerberg & Terndrup
Ørestad igen i år havde inviteret til fastelavnsfest. Også her var talrige børn i fantasifulde kostumer mødt op i håb om blive kåret som kattekonge,
kattedronning eller få en præmie som bedst udklædte. Her blev børnene delt op i tre aldersgrupper, så da alle tønder var slået itu, var der flere heldige
vindere af et gavekort til ToysRus. Alle fik dog en slikpose og juice eller kakao, og til de voksne var der varm kaffe at lune sig på.
Kaia, Linnea, Bragi, Mira og Patrick synger fastelavnssang i Ismageriet. Hos Ismageriet lokkede de med både en gratis iskugle i vaflen og en flot rød hjerteballon til alle dem, der kom udklædte
og sang en fastelavnssang. Det tiltrak gennem søndagen en hel del besøgende til ”verdens bedste is”, som flere af de glade børn udnævnte den lokale is til.
DEBAT
ØRESTAD AVIS | 2. MARTS 2017
BYFÆLLEDEN
GØRES
FÆRDIG I ÅR
• By & Havn forventer at
være færdig med at anlægge
Byfælleden i Arenakvarteret
i løbet af 2017. Byfælleden er
det åbne område inkl. promenader og trædæk langs
INDLÆG
RADIKALE SKABER
STRESS HOS FORÆLDRE
Af børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V)
• Der flytter ca. 1000 nye
borgere til København hver
eneste måned og flere børnefamilier vælger at blive i
byen. Det betyder blandt andet, at der er pres på pladsen
på nogle af byens skoler, og
at nogle forældre i Ørestaden i øjeblikket er nødt til at
sende deres børn i skole lidt
længere væk end de kunne
ønske sig; en udfordring vi
arbejder på at løse.
Tommy Petersen fra De Radikale råber for tiden op om, at
der slet ikke er plads til byens
børn nogen steder. Med den
påstand skaber Tommy Petersen unødvendig stress hos
forældre om hvorvidt, der
er plads til deres børn i den
lokale folkeskole eller ej, for
selvfølgelig er der det. Samtidig fralægger Tommy Petersen sig et kæmpe ansvar
som politiker, når han belejligt glemmer at have med i
ligningen, at det jo er de politikere, der er med i budgetaftalerne, der beslutter, hvor
vi skal købe grunde, og hvad
vi i det hele taget skal bruge
pengene på. De Radikale har
været med i alle budgetforlig
de seneste mange år, og jeg
har ikke hørt De Radikale
rejse denne problematik én
eneste gang.
Når København har vokseværk, vokser behovet for skoler og daginstitutioner til de
yngste københavnere også.
Til at løse den udfordring
kigger Børne- og Ungdomsforvaltningen hvert eneste
år på Økonomiforvaltningens befolkningsprognoser
og beregner dermed behovet
for nye skoler. Tidligere er
befolkningsprognoserne kun
gået 15 år frem i tiden, og det
er først i år, at man kan se det
forventede behov helt frem
til 2050. Det ”korte” tidsperspektiv har helt sikkert givet
udfordringer, særligt i nye
byområder som f.eks. Ørestad, som i disse år er i hastig
udvikling. Men det er ikke
kun skolerne, der mærker,
at der er mere pres på, det er
alle kommunale funktioner.
med skøjtehallen og ind i
Arenakvarteret. Ifølge den
oprindelige plan forventedes
arbejdet færdiggjort i 2016.
Forsinkelsen skyldes særligt
den meget store byggeaktivitet i kvarteret. Det oplyser By
& Havn.
Der er uden tvivl behov for at
bygge nyt nogle steder, men
der er i den grad også behov
for at udnytte den plads vi
allerede har til rådighed. Vi
skal ikke forbygge os og dermed spilde skatteborgernes
penge på tomme bygninger,
der i sidste ende kan betyde
en endnu højere kommunalskat, når vi allerede har
bygninger, der ikke er fyldt
ud. Det er ikke Venstres politik – men sådan er vi jo så
forskellige.
INDLÆG
SKRÆMMEKAMPAGNE
OM BOPÆLSPLIGT
ses ved at bygge nyt, og ikke
ved at spekulere i spøgelseshistorier.
Endelig har transport- og
boligminister Ole Birk Olesen (LA) netop sat et analysearbejde i gang, som skal
afdække, om der er behov
for justering af reglerne for
bopælspligt.
Til sommer får vi resultatet
af arbejdet, så lad os se, hvad
konklusionen bliver – og så
handle ud fra dette, frem for
løse gætterier.
tater til følge.
Det undrer mig, at de borgerlige partier mener at kunne
undvære de mange ildsjæle,
som er med til at udvide det
lokale demokrati. Venstre
har i årtier ført sig frem som
”det nære samfund”s beskytter.
INDLÆG
VI LØFTER KVALITETEN
PÅ BYGGESAGER
INDLÆG
Det overordnede vejnet i Arenakvarteret med Ejler Billes
Allé, Robert Jacobsens Vej,
Richard Mortens Vej samt
Else Alfelts Vej er færdigt.
Dog mangler der at blive udlagt slidlag på vejene. Dette
vil også ske i 2017.
Fra søerne i Ørestad Syd og
op til Arenakvarteret skal
der anlægges en promenade.
Den laves fra medio 2017 til
ultimo 2018. Stiforbindelser
vest for Ørestadsgrænsen på
Kalvebod Fælled anlægges af
Naturstyrelsen.
mål, da 42 procent af vores
byggesagskunder i 2015 var
utilfredse, hvilket en undersøgelse igangsat af min forvaltning viste. Herefter satte
min forvaltning med det
samme gang i et omfattende
og langsigtet arbejde med
et kvalitetsløft. Målsætningen er, at vi skal nedbringe
antallet af utilfredse kunder
til højst 20 procent. Det skal
bl.a. ske ved en mere serviceorienteret tilgang til byggesagsbehandlingen, som efterlyst af Dansk Byggeri.
By&Havn, er ved at tage af
i betydning, søges så andre argumenter. Ifølge den
meddelte startredegørelse
for forslag til lokalplan for
bebyggelsesområdet
hedder byggeprojektet nu ikke
”Amager Fælled Kvarter”
mere. Nu hedder det ”Ørestad Fælled Kvarter”, uanset
ingen nogensinde har hørt
om et område, der hedder
Ørestad Fælled. At kalde en
ting noget andet, end det det
er, klæder aldrig en sælger.
Og slet ikke når varen skal
sælges lokalt. I tilfældet her
på Amager.
I startredegørelsen gøres
der tillige opmærksom på,
at man for projektet også har
skiftet kvalitets- og herlighedsbetegnelsen ӯkologisk
Byområde” ud med ”Bæredygtigt Byområde”, som alle
ved ikke er noget særligt. Et
æbletræ, der bærer æbler
hver sommer, er jo også bæredygtigt!
I startredegørelsen gøres
opmærksom på, at der er
flora- og faunafredninger, og
at et byggeri på de udlagte
arealer kræver dispensationer fra EU`s habitatdirektiv.
I forbindelse med fredningsspørgsmålet
bruger
By&Havn den i december
2016 udkomne ”Udviklingsplan 2016” for Amager Fælled
som grundlag for allerede at
have iværksat opgravningsforanstaltninger på fælleden
med henvisning til, at udviklingsplanen er ”kvalificeret”
af et Parkbrugerråd. Som
medlem af Parkbrugerrådet
og som deltager i møderne
har AVLU ikke billiget at kvalificere den foreliggende udviklingsplan. Tværtimod har
lokaludvalget i sine skriftlige
bemærkninger af 18. august
2016 til 3. udkast af udviklingsplanen meddelt, at udvalget er af den opfattelse,
”at de to projekter (Amager
Fælled Kvarter og campingpladsen) ikke medtages i
pleje- og udviklingsplanen,
da de i al sin enkelthed har
mere med afvikling end udvikling af fælleden at gøre”.
I
”argumentationsviften”
for byggeprojektet omtaler
By&Havn også hensynet til
prognosen for passagertallet
på Metroen på strækningen i
fremtiden.
Alt i alt synes startredegørelsen at rumme en række
”krumspring”, der lagt sammen med førnævnte finansieringsspørgsmål gør byggeprojektet mere og mere
krampagtigt. Et tusindtal af
københavnere og i særdeleshed amar`kanere ser frem
til en snarlig politisk udmelding fra Rådhuset om, at
byggeplanerne på fælleden
skrinlægges.
INDLÆG
LOKALUDVALGENE OG DE
LOKALE ILDSJÆLE
AVLU ER IMOD BY 0G
HAVNS BYGGEPLANER
Af teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)
Af
Cecilia
LonningSkovgaard (V), politisk ordfører og spidskandidat
• Der kører i øjeblikket en debat om boliger i København,
hvor Socialdemokraterne og
Enhedslisten giver indtryk
af, at der findes en masse
lejligheder, der står tomme,
fordi der ikke er knyttet bopælspligt til boligerne.
Påstandene er løse, og jeg vil
gerne pille de hvide lagener
af Lars Weiss (S) og Morten
Kabell (EL), som fortæller
spøgelseshistorier om døde
kvarterer i byen.
Faktum er, at det er helt bevidst fra kommunens side,
når vi ikke kræver bopælspligt i nogle få ejendomme.
Som kommune har vi nemlig
en fælles interesse med bygherren i at få sat et byggeri i
gang, da det giver flere boliger, flere arbejdspladser og
mere vækst.
Derfor er det nogle gange en
fordel ikke at kræve bopælspligt, da det øger antallet af
mulige købere og dermed
øges muligheden for at kunne sælge boligerne.
Lejligheder uden bopælspligt står sjældent tomme
hen, som det ellers anføres af
Lars Weiss (S).
De bruges fx af udenlandsdanskere, der forventer at
vende tilbage til Danmark og
danskere, der bor og arbejder i udlandet, men som ofte
er i Danmark. Også forskere,
diplomater og specialister fra
udlandet, som skal bo i Danmark i en længere periode,
benytter disse lejligheder.
Derfor skal boligmanglen lø-
Af Lars Weiss (S), gruppeformand
• Så er de borgerlige partier
på rådhuset igen ude med
riven efter lokaludvalgene.
Deres arbejde har ikke været
evalueret siden 2010, så der
er gode grunde til, at bl.a.
medlemmernes arbejdsbetingelser nu tages op til overvejelse.
Det har ind imellem knebet
med mødeprocenten, især
fordi de fleste udvalgsmedlemmer er engageret i frivilligt foreningsarbejde i mange andre sammenhænge. Og
denne nære tilknytning til
det lokale foreningsmiljø er
netop udvalgenes berettigelse, hvad enten det drejer sig
om boligforeninger, kultur
og idræt, grundejerspørgsmål, sociale vilkår, erhvervsog trafikforhold og meget
andet.
Men at hævde, som den konservative ordfører gjorde i
Borgerrepræsentationen forleden, at man flere gange har
måttet suspendere møderne
i lokaludvalgene, fordi de
ikke var beslutningsdygtige
p. gr. a. for ringe fremmøde,
er en demagogisk overdrivelse. Det er sket tre gange i
byens 12 lokaludvalg tilsammen i de 10 år, de har eksisteret.
Jeg ser lokaludvalgene som
værdifulde bindeled mellem
bydelenes borgere og os på
rådhuset. Utallige er de tilfælde, hvor medlemmer af
lokaludvalgene har inspireret til debat i Borgerrepræsentationen og de tilhørende
udvalg med kontante resul-
• Heidi Wang fra Liberal Alliance skriver i sidste udgave
af denne avis, at min forvaltning underminerer tidligere
politiske beslutninger om at
nedsætte timeprisen på byggesagsbehandlingen. Det er
imidlertid ikke korrekt. Fra
politisk side har vi besluttet,
at friholde mindre byggesager, byggeriet af almene
boliger, ungdomsboliger og
kollegier fra at betale et gebyr for behandlingen af en
byggesag. Derimod skal alle
andre betale en timepris baseret på de faktiske udgifter.
Her er det så korrekt, at timeprisen for en byggesag er steget fra 550 kr. i timen i 2016
til 799 kr. i timen i 2017. Det
skyldes, at vores eksterne revisor har påpeget, at vi de seneste to år har sat timeprisen
for lavt, hvorfor byggesagsområdet har været underfinansieret. Med andre ord har
virksomhederne fået en ”rabat” på byggesagsbehandlingen i to år. Min forvaltning
arbejder til stadighed på at
effektivisere
sagsgangene
for at holde prisen på en
byggesag nede. Men jeg må
minde Heide Wang om, at
Torben Liborius, der er Erhvervspolitisk chef for Dansk
Byggeri, tidligere har udtalt
at ”… hvis der er overensstemmelse mellem pris og
effektivitet, så er en høj timepris ikke nødvendigvis et
problem. Men de to ting skal
følges ad,”
Derfor tror jeg faktisk, at
vi står på bedst fod med
erhvervslivet ved at holde
fokus på at forbedre kvaliteten og effektiviteten i byggesagsbehandlingen.
Og
her skal jeg være den første
til at erkende, at vi ikke er i
12
Af Erhardt Franzen, amager
Vest Lokaludvalg
• Det er ingen hemmelighed,
at Amager Vest Lokaludvalg
(AVLU) er imod By&Havns
planlagte byggeri på Amager
Fælled. Lokaludvalget ønsker at bevare fælleden i sin
resterende helhed som grønt
naturområde i hjertet af København, der som landets
hovestad ønsker, samt tillige
profilerer sig på, at være en
grøn storby i Verden.
I disse profileringsbestræbelser er det svært at finde frem,
hvordan et snævert flertal i
Københavns Borgerrepræsentation vedblivende kan
støtte, at By&Havn bliver ved
med at køre frem med, at der
skal bygges ca. 2.500 boliger
på udlagt areal på 40 hektar
på Amager Fælleds ubetinget
mest dyrebare og bevaringsværdige del.
Over en længere periode har
der været kørt et argument
for byggeriet med, at salget
af grunden skulle hjembringe et beløb på ca. 1,5 mia.
kr. til By&Havns slunkne
kasse. Dette argument synes
nu på vej til at blive droslet
ned. Politiske signaler fra
Københavns Rådhus kan
tydes derhen, at By&Havns
økonomiske vanskeligheder
nok bedre løses gennem en
direkte bevilling fra midler
i kommunekassen. I sidste
ende er det Københavns
Kommune, der hænger på
forpligtigelserne i By&Havn.
Da nu argumentet for byggeriet, der har skullet bidrage med 1,5 mia. kr. til
13 ØRESTAD AVIS | 2. MARTS 2017
DANSK FOLKEPARTI KLAR
TIL KOMMUNALVALG
• Dansk Folkeparti har 8.
februar valgt det hold, som
stiller op til Borgerrepræsentationen ved kommunalvalget i november 2017.
"Vi er glade for at stille med
INDLÆG
NU KOMMER DEN TREDIE
SKOLE I ØRESTAD
Af Klaus Mygind (SF),
medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
• Skoleplanlægningen i Ørestad har haltet bag efter. Det
skal jeg være den første til at
beklage, men nu bliver byggeriet af en tredje skole forhåbentlig afklaret i foråret.
Det arbejder SF for.
Ambitionen for mig er en
stærk, fælles folkeskole i
Ørestad City og Syd, som
skal være samlingspunkt og
en drivkraft i skabelsen af
den nye by. Jeg forestiller
DEBAT
hold, hvor vi er bredt repræsenteret blandt Københavnerne, navnlig når det
gælder alder, baggrund og
hvor vi bor i byen," siger Jens
Vornøe, formand Dansk Folkeparti i København.
Listen er som følger:
mig tre skoleenheder, som
samarbejder tæt og samtidig har deres særlige profil
med emner, som de er særlig
dygtige til. Til gavn for deres
egne elever, men også for
de to andre skolers elever.
Det skal overvejes, om det
organisatorisk skal være tre
selvstændige skoler. Det kan
også være to enheder med en
fælles overbygning eller noget helt tredje.
Min vision ser således ud:
Alle tre skoler er stærke i
de grundlæggende ting: At
skabe et undervisningsmiljø,
hvor elever og medarbejdere
trives. De skal sørge for eleverne får grundlæggende
ting er på plads – eleverne
skal lære at læse, skrive og
regne og kunne flere fremmedsprog.
Skolerne skal være orienteret mod omverdenen og
fremtiden. Alle skoler skal
have samarbejde med Ørestads mange virksomheder.
Virksomhederne er globale
og højteknologiske og de
ligger dør om dør med skolerne. Eleverne kan have
faste
undervisningsforløb
sammen med og på virksomhederne, hvor de også arbejder med innovation.
Jeg forestiller mig at hver
skole har en særlig profil:
En skole kan være stærk på
bevægelse og sundhed og
have faciliteter til det.
En skole kan være stærk på
natur og bæredygtighed,
samarbejde med naturcenteret osv.
En skole kan være stærk på
informationsteknologi og digitalisering og have særlige
kompetencer for det.
Jeg forestiller mig tre skoler,
hvor skoleledelse og medarbejdere ser sig som en del af
skolerne i Ørestad og bruger hinandens faciliteter og
kompetencer.
Hvad tænker Ørestads elever
og forældre om dette? Hvad
tænker skoleledere og medarbejdere?
Det er vigtigt, at vi nu får
skabt en vision for Ørestads
folkeskole. Jeg opfordrer
til debat nu, så vi kan tage
fremtidssikrede og rigtige
beslutninger.
Prøv en lokal og moderne
tandlægeklinik, som har fokus
på service og kvalitet?
INDLÆG
ENDNU FLERE CYKELPARKERINGS PLADSER
Af Niels E. Bjerrum (S),
medlem af Teknik- og
Miljøudvalget
• På Borgerrepræsentationens sidste møde, vedtog vi
at frigive de sidste midler,
2,65mio kr., der muliggør
3. og afsluttende fase af
projekt ”Bedre Cykelparkering”. København er en af
verdens bedste cykelbyer.
Der er imidlertid et stort pres
på cykelparkeringen, da der
er ca. 51.000 offentlige cykelparkeringspladser til ca.
678.000 cykler. I ”Fælles-
1. Carl Christian Ebbesen
(fungerende Kultur- og Fritidsborgmester og medlem
af BR).
2. Finn Rudaizky (medlem
af BR)
3. Henrik Svendsen (medlem af BR)
4. Cheanne Nielsen
5. Søsser Grønnegård
6. Mikkel Jellesen
7. Allan Christensen
8. Bella Sara Sarchar
9. Kim Madsen.
Karin Storgaard (medlem af
BR) genopstiller ikke.
skab København” er målet
for 2025, at den generelle
tilfredshed med cykelparkeringen, der i dag er på 33 %,
skal være steget til 70 %.
I de første to faser, siden
2013, er der i alt anlagt
5.020 cykelparkeringspladser. Med denne tredje og sidste fase anlægges ca. 1.000
nye cykelparkeringspladser,
projektet forventes at blive
færdigt i 2017. Planen har
været forsinket, fordi det har
været sværere end forventet
at finde egnede arealer til
nye cykelparkeringspladser,
især fordi, at de områder
med størst behov for mere
cykelparkering, som fx Indre
By og brokvartererne, har få
ledige arealer, hvor der kan
etableres cykelparkering, og
dels fordi borgere, erhvervslivet og øvrige, har forskellige ønsker til anvendelsen
af eventuelle ledige arealer.
Men nu er vi ved at være der.
Som en del af projektet om
”Bedre Cykelparkering, fase
2”, er der blevet oprettet en
mailpostkasse, hvor borgere,
erhvervsdrivende m.fl. har
kunnet henvende sig med
ønsker til cykelparkering.
Teknik og Miljøforvaltningen
har behandlet 230 henvendelser, hvoraf 180 er imødekommet. Jeg bliver glad, når
man imødekommer københavnernes behov, med hjælp
fra københavnerne selv. Det
er nu engang sådan, vi får de
bedste løsninger.
Din lokale tandlæge i Ørestaden
PLUS1 Tandlægeklinik
Du får kvalitet og højt
service-niveau på 2. sal i Field’s
Vores store, moderne tandlægeklinik ligger i Field’s.
Vi udfører alle typer af behandlinger inkl. kirurgi,
implantater og tandreguleringer. Vi er et team
bestående af dygtige og engagerede behandlere
og vi glæder os til at tage imod dig.
Ring til os på tlf. 3670 7600 eller send en SMS
med teksten TAND til 1245 - så ringer vi dig op.
Vores patienter er
meget tilfredse med os.
På Trustpilot får vi 5 ud af 5 stjerner.
Læs anmeldelserne, hvis du vil
se, hvad andre siger om vores
service og kvalitet
Send teksten TAND til 1245 - så ringer vi dig op
www.plus1.dk
[email protected]
tlf. 3670 7600
Field’s - benyt opgangen til venstre for Bilka
15
11
14
24.
29.
NOVEMBER
JUNI 2013 2012
KULTUR
SCIENCE SHOW
• Det er på næste lørdag 11.
marts, at kemistuderende
fra Københavns Universitet
kommer til Ørestad Bibliotek
med deres scienceshow ’Verdens byggesten’ i børne- og
ungehøjde.
hvilke stoffer, der kan hvad.
Skifter de farve? Frigiver de
varme? Eller eksploderer de
slet og ret?
Et
boom...wow...scienceshow!
Publikum vil komme til at
opleve og lære, hvad vi selv
og vores verden i virkeligheden består af.
Grundstoffernes vidt forskellige egenskaber kommer til
udtryk, når der udføres kemiske forsøg, som afslører
Endnu et lidt ligegyldigt dansk drama
Mesteren. Instruktion: Charlotte Sieling. Medvirkende: Søren Malling, Jakob Oftebro, Ane Dahl Torp, Søren
Pilmark, Sus Wilkens, Thomas Hwan m.fl. Varighed: 94 min. Censur: 11 år. Premiere: 2. marts
Verdens Byggesten. Ørestad
Bibliotek, Arne Jacobsens
Alle 19. Lørdag 11. marts kl.
11-13. Entre: 30 kr.. Aldersgruppe: Fra 8 år. Billetter:
place2book.
STORE OPLEVELSER
I FIELD’S
Anmelderrost musical med Emma Stone og Ryan Gosling
• Simon (Søren Malling) er
internationalt, anerkendt og
rig kunstner, som bor i sit
atelier med sin norske kone,
Darling (Ane Dahl Torp).
Han lever livet som etableret kunstner med en række
praktikanter under sig til at
udføre sine opgaver, sin kone
til at organisere hans liv og
sin elsker (Sus Wilkens) til at
tilfredsstille hans lyster. Filmen starter med, at Simon
får besøg af sin søn, Casper
(Jakob Oftebro), som også er
kunstner. Casper udfordrer
både Simon på hans manglende faderrolle og hans evner som kunstner, hvilket Simon ikke bryder sig om. Kan
deres verdener mødes, trods
forskellighederne?
'Mesteren' er et dansk drama, der foregår i et nutidigt miljø, hvor kunsten
konstant bliver udfordret
og forandret. Simon repræsenterer den konservative,
men stadig moderne kunst
og Casper repræsenterer
den nytænkende og ulovlige
gadekunst. Filmen foregår
primært i Simons overdådige
atelier, hvor der arbejdes på
en ny udstilling. Casper er
kommet for at bo sammen
med Simon og Darling, men
Simon har svært ved at acceptere sin søns popularitet
og talent. Filmen foregår i et
elitært miljø, hvor det er muligt at eje fem forskellige silkepyjamassæt og gå på fem
forskellige kunstakademier,
uden økonomien strammer.
'Mesteren' er instrueret
af Charlotte Sieling, som
blandt andet har instrueret
‘Over vandet under broen’
og filmet af Rasmus Arrildt
('Smukke Mennesker', 'Fasandræberne'). Med så kompetent en fotograf og en film,
der foregår i kunstverdenen,
havde det været fordelagtigt
at spille på æstetisk flotte billeder, hvilket kunne have løftet filmen højere op. Desværre har instruktøren ikke lagt
vægt på dette og en typisk
klippestil (for danske film)
ses i filmen. Blandt andet ses
det tydeligt i anslaget, hvor
der er krydsklipning mel-
Får din nabo avisen?
lem Simon og Casper i vidt
forskellige miljøer med en
slowmotion introduktion af
Simons verden. Desuden er
det halvtotaler i øjenhøjde,
der dominerer filmens æstetiske side, hvilket hurtigt kan
blive kedeligt at se på, hvis
historien eller karaktererne
ikke fanger. Her kunne man,
som i 'Flaskepost fra P', have
haft en mere udfordrende
kamerastil og farveæstetik,
især når filmen både foregår
i et kæmpe atelier og udenfor
i gadebilledet.
Manuskriptet formår flere
gange at gøre opmærksom
på sig selv med replikker,
som lyder unaturlige og
skrevne, hvilket et manuskript ikke bør stile efter.
Der er ikke mange replikker
til Jakob Oftebros karakter,
hvilket gør, at han skal spille
på ansigtstræk og pauser, for
at man som publikum kan
indleve sig i karakteren. Det
formår Oftebro ikke og han
står i stærk kontrast til Søren
Mallings højtråbende narcissistiske karakter.
Når det så er sagt, formår
Sieling at vise et flerdimensionelt billede af kunstneren
Simon. Han er selvfølgelig
også hovedkarakteren, som
gennemgår en udvikling,
hvor Casper mere er hans
guide til udviklingen. Kemien mellem de to skuespillere
skinner dog ikke igennem,
hvilket gør det svært at tyde
ømheden i de følelsesladede
scener. Ane Torp Dahl spiller 'Darling' karakteren godt
og overbevisende ved at vise
en ømhed, de to andre ikke
formår. Dog er der nogle
løse ender omkring hendes
karakter, som forbliver uforløste.
DANMARKSPREMIERE
DANMARKSPREMIERE
DANMARKSPREMIERE
Turen går til Norge
Will Mr. Grey still see you?
Animation med dansk tale
DA
N
TAL SK
E
Timo og Ralf er tilbage
'Mesteren' er ikke en nytænkende eller banebrydende dansk film, men en
film, der vil falde i mange
danskeres smag. Den er nem
at sluge og den passer fint
som fredags/lørdagsunderholdning, hvis man mangler
noget at lave og godt kan lide
danske dramafilm.
Alberte Lings Skifte
Animation med dansk tale
K
DANS
TALE
1 x 30
Billetter på NFBIO.DK
Nordisk Film Biografer Field’s · Gratis parkering
Gør dine naboer en tjeneste. Lån dem Ørestad Avis, hvis de ikke modtager den i deres postkasse. Det skyldes
sandsynligvis, at de har et lyseblåt mærke på deres postkasse.
Men du får ikke avisen hvis du har et lyseblåt 'Nej Tak' mærke på din postkasse!
Man kan afmelde sig fra ordningen “Nej tak til reklamer og gratisaviser” på www.postdanmark.dk
(under ‘Tilmeld Nej Tak’).
Ørestad Avis leveres af postbudet 20 gange om året.
I 2017 omdeles avisen torsdag-fredag i vores udgivelsesuger.
Vi ses igen 5. januar!
11
15
2. MARTS
2017 2012
24.
29.
NOVEMBER
JUNI 2013
LYDEN AF HANCOCK
• Koncerten med Herbie
Hancock under Copenhagen
Jazz Festival 2017 til sommer er for længst udsolgt.
Men her i marts er der 'Jazz
Remixed' aften i Jazzhouse,
hvor man kan dykke med
i Herbie Hancocks imponerende bagkatalog, som
blandt andet tæller vinylklassikere som "Head Hunters", "Takin' Off", "Future
Shock" og "Man-Child".
Aftenen er i hænder på de
to erfarne dj's Steen Rock og
VI ANBEFALER
ScratchMagic.
Jazz Remixed: The Sound of
Herbie Hancock. Lørdag 11.
marts kl. 21.00. Jazzhouse,
København
Kunst udenfor tiden på Charlottenborg
Efter
10 år som Ørestad
Nords egen
siger Mads
Vegas farvel
med Danmarks
største lysinstallation
På
gruppeudstillingen
'Welcome
Too lysmagiker,
Late' beskæftiger
internationale
kunstnere
som Marguerite
Humeau, Katja Novitskova, Iain Ball og Parker Ito sig med udfordringen ved at skildre samtiden, der ændrer sig med eksplosiv hastighed
•Kunstnere kommer for
sent! Når alt fra klima til
teknologi forandrer sig med
stadig højere hast, bliver det
sværere at følge med. Fremtiden bliver hurtigere nutid
og nutiden hurtigere fortid.
Kunstnere og dokumentarister oplever at komme for
sent til den samtid, de vil
indfange.
I stedet for at løbe efter tiden
i et forsøg på at zoome ind
på nuet, er der nu tendens
til at zoome ud på andre og
større tidsligheder. Dette er
præmissen for gruppeudstillingen 'Welcome Too Late' i
lyset af forandringer så som
eksplosiv
befolkningstilvækst, stigende temperaturer og vandstande, automatisering, kunstig intelligens,
voksende ulighed, udsigt til
evigt liv og igangværende
masseudslettelse af biodiversitet.
Udstillingen
præsenterer
skulptur, installation og film
af yngre kunstnere som Iain
Ball (1985, UK), Marguerite Humeau (1986, FR),
Katja Novitskova (1984, EE),
07.03
EN AFTEN MED SEPP PIONTEK
Sepp Piontek blev både berømt og elsket, da han i de gyldne
firsere som træner stod i spidsen for det danske fodboldlandshold med VM i Mexico som det absolutte højdepunkt.
Han er en gudsbenådet fortæller og vil på sin charmerende
facon fortælle om, hvordan han fik kombineret den afslappede, danske mentalitet med jernhård, tysk disciplin. På
herlig humoristisk vis krydrer Sepp sine foredrag med anekdoter fra fodboldverdenen. Sepp Piontek er tidligere landstræner i Danmark, Tyrkiet og Grønland.
EN AFTEN MED SEPP PIONTEK. Tirsdag 7. marts kl. 19.0020.30. Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens allé 19.
Ledige billetter: place2book.com
Iain Ball, (Rare Earth Sculptures) Terbium, 2015. Courtesy of the artist and Future Gallery, Berlin. Photo: Matthias
Kolb.
Parker Ito (1986, US) samt
lidt ældre eksponenter som
Anne De Vries (1977, NL),
Tue Greenfort (1973, DK) og
pionéren Eduardo Terrazas
(1936, MX).
Marguerite Humeau er f.eks.
optaget af forskningsområdet 'de-extinction', der handler om at genopleve uddøde
dyrearter, mens Iain Ball
vender op og ned på vores
tidsopfattelse med værker,
der skal ligne fossiler fra
fremtiden.
'Welcome Too Late' præsenteres i samarbejde med og
åbner under dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX.
16.-26. marts forvandles
Kunsthal
Charlottenborg
til festivalpalæ og fungerer
som hovedkvarter for årets
udgave af CPH:DOX. Udover
udstillingen vil der på Kunsthal Charlottenborg være bio-
grafer, debatter, koncerter,
branche-forum og virtual
reality-biograf under festivalen.
Welcome Too Late. Kunsthal
Charlottenborg.
Kurator:
Toke Lykkeberg. Udstillingsperiode: 18. marts - 28. maj.
Fernisering: Fredag 17. marts
kl. 18.00.
Udenlandske familier bydes velkommen
Efter 10 år som
Ørestad
Nords egen
Mads
Vegas
farvel med
Danmarks
størsteog
lysinstallation
Københavns
kulturog fritidsliv
er enlysmagiker,
god indgangsiger
til det
danske
fællesskab,
lyder
det fra kulturfritidsborgmester
Carl Christian Ebbesen (DF)
10.03
TEGNERE TEGNER TEGNERE
Bogen og udstillingen ‘Tegnere tegner tegnere” er en hyldest til den danske bladtegnertradition. En række af de bedste
danske bladtegnere har skabt 69 unikke tegneseriebiografier over danmarkshistoriens største tegnere.
Til ferniseringen kan du opleve satireekspert, Erik Petri
fortælle om tankerne bag og tilblivelsen af bogen og udstillingen. Herefter vil han interviewe en række af de kunstnere,
som har bidraget med værker bl.a. Helle Scheffmann, Mia
Mottelson og Josephine Kyhn. De har forholdt sig til, hvad
fortidens tegnere betyder for dem, og hvordan de rykkede
ved den danske tradition. Fremstillingsteknikken, debatten
og tidsånden har ændret sig, men kærligheden til at forholde
sig til verden gennem streger og ord er ligeså stærkt i dag
som for 150 år siden.
TEGNERE TEGNER TEGNERE. Erik Petri m.fl. Fredak 10.
marts kl. 17. Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19. Fri
entré / Fernisering.
16.03
• Tirsdag 7. marts byder han
internationale børn og voksne velkommen til byen. Her
åbner kommunens International House dørene til en
halvårlig velkomstreception
for nye københavnere. Biblioteker og kulturhuse står
klar med information om
byens mange kulturelle arrangementer, fritidsoplevelser, karrieremuligheder og
familieaktiviteter. Arrangementet er åbent for alle nye
internationale københavnere og tiltrækker hvert år ca.
300 deltagere.
Welcome Reception er arrangeret af Københavns
Kommune i International
House Copenhagen. Receptionen skal gøre det nemmere
at være ny københavner:
”Fritidslivet er en vigtig vej
til socialt fællesskab. Det er
her, man i høj grad stifter nye
bekendtskaber og udvider
sit netværk i Danmark. Velkomstreceptionen giver vores nye borgere en god start
på deres ophold, og det er
jeg glad for igen i år at være
en del af,” siger kultur- og
fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).
Velkomstreceptionen finder
sted i International House Copenhagen 7. marts 2017 kl. 17
til 20. Velkomsttale kl. 17.30
af kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen
- efterfulgt af underholdning
for børn.
MAD & MUSIK
Hyggelig fællesspisning + mini koncert for alle på dit lokale
bibliotek. Det dygtige Madhus på Ørestad Skole sammensætter måltidet, så du kan hygge, spise og møde dine naboer fra
Ørestad og omegn. Aftenen sluttes af med en swingende
mini koncert. It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing!
Der sælges øl, vand, vin, men du må gerne selv medbringe
drikkevarer. Begrænset antal pladser. Køb billetter online.
MAD & MUSIK...nu med swing. Torsdag 16. marts kl. 18.1520.30. Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19. Billetter:
60 kr. voksne og 30 kr. børn
16
GODT LIV
TRÆER SØGER PLADS
• På to år har 17.000 nye træer fundet deres plads i København. Målet er 100.000
nye træer i 2025, så nu beder Teknik- og Miljøforvaltningen københavnerne om
hjælp til at udpege en plads
til de resterende 83.000.
Til og med uge 10 kan man
gå ind på det digitale Københavnerkort www.kk.dk/merebynatur og markere op til ti
steder, hvor man savner flere
træer i byen. Det kan være på
byens gader, pladser, parker
og andre steder i byen.
Københavnernes input vil
indgå i den endelige træprioriteringsplan, der skal indikere de områder i byen, hvor
der er generel mangel på
grønt. Planen kommer til at
indeholde en bruttoliste over
de steder, hvor forvaltningen anbefaler, at plantning
af nye træer prioriteres frem
mod 2019. Den forventes at
blive præsenteret for Teknikog Miljøudvalget i løbet af
foråret 2017.
May The Force be with me? Please?
Alt mit håb er knyttet til zen i et sidste, desperat forsøg på at skabe rolige rammer
Klumme af Louise Raaschou
• Nå men, så har jeg kigget på noget zen. Og noget
mindfullness. Og en smule
buddhisme. Jeg har læst om
at ændre negative tankesæt
og rydde op i hovedet. Og
om at trække vejret på den
rigtige måde. Alle ting, der
skulle hjælpe til at få styr på
sig selv og ens interaktion
med omgivelserne. Øget bevidsthed giver øget ro, som
giver øget overblik, og jeg
blev vældigt tiltrukket af det,
jeg læste. Som for eksempel:
’Få en fredfyldt start på dagen.’ Eller: ’Tag kontrollen
over dit liv.’ Ih ja tak, mægtig
gerne! Hvor skal jeg puste ud
henne? Man bliver nemlig
ikke så lidt træt, i længden,
når rammerne omkring ens
hverdag udgøres af utjekket
kaos og manglende normalhed. Så de skal være så hjerteligt velkomne, de der Ro
og Overblik. For slet ikke at
tale om at ’give slip’ på såvel
negative tanker som på omstændigheder, man alligevel
ikke kan kontrollere.
Lige det sidste koncept ville
jeg gerne have læst om tidligere. Kan tænkes at jeg i så
fald havde haft det knap så
skidt over en lille happening,
der fandt sted herhjemme
forrige weekend, hvor jeg gik
ud fra, at teenage-pode var
hos sin far. Det var han i princippet også. Lige bortset fra,
at søn havde hængt ud med
venner i nabolaget og åbenbart havde glemt sin mobiloplader her på matriklen. Og
derfor, ud på de små nattetimer, lige smuttede indenfor.
Havde overvægtige chihuahua gøet som en sindssyg
- som den plejer - ville meget være gået anderledes.
Men netop denne ene nat,
hvor hysteriske bjæf for en
gangs skyld ville have været
lige i skabet, sov åndssvage
hund som en sten. Og netop
denne ene nat havde jeg selv
og kæresten ikke fortrukket
til soveværelset, men holdt
vores egen, lille voksenfest i
stuen. Som teenager derfor
nåede at få et ganske tydeligt
indblik i, før han resolut kiggede ind i væggen og holdt
sit blik der, indtil han havde
fundet det, han kom efter og
dybt traumatiseret tog afsted
igen. At kalde hele scenen for
’akavet’ svarer til at beskrive
Mount Everest som ’ret højt.’
Noget zen ville have hjulpet,
er jeg overbevist om: Så kunne jeg have ændret min shitshit-shit-shit-shit-shit-shitshit! følelse til en mere positiv
tankerække. Noget i retning
af: Det-var-bare-uheldigeomstændigheder-ingen-kanbebrejdes-og-hold-da-op-såhar-man-også-prøvet-detsørme-en-ny-og-anderledesoplevelse-den-kan-man-sikkert-lære-en-masse-af.
På samme måde ville erfaring med dyb vejrtrækning
og accept af tingene også
have været rart ved en anden
lejlighed. Nemlig en morgen,
hvor jeg havde åbnet døren
kun iført dyne og med hysterisk hund i armene, fordi
jeg troede, det var posten,
De unge vil sy!
Flere og flere unge vil sy. Nu åbner workshop for syprojekter på Amager
• Antallet af kunder under
40 er på tre år steget med
15 procent hos sybutikken
STOF 2000 på Amager. Ikke
mindst derfor åbner forretningen nu en workshop,
hvor amagerkanerne kan få
eksperthjælp til egne syprojekter.
Uanset om man mestrer selv
de mest avancerede syteknikker eller knap kan kende
forskel på en symaskine og
en elkedel, kan man nu få
grundig og personlig assistance til sine syprojekter
hos STOF 2000 på Amager.
Selv om den største kundegruppe stadig er kvinder
over 40 år, har butikken i de
seneste år oplevet en markant stigende interesse fra
yngre amagerkanere af begge køn, der vil i gang med at
sy. Blandt andet derfor lanceres nu Skrædderiet – en
systue, hvor kunderne kan
få koncentreret assistance
og inspiration til deres egne
syprojekter fra erfarne og
passionerede håndarbejdseksperter.
"Der er ingen tvivl om, at
mange unge – både mænd
og kvinder – ønsker at lære
det basale, så de selv kan reparere deres tøj eller lægge
bukser op. Den slags ting
kan deres mødre nemlig ikke
altid klare i dag. Samtidig er
der også mange unge, som
er vilde med selv at sy eller
forandre deres tøj, og som
vil lære alt og være de bedste til deres hobby", forklarer
Karina Petersen, der er butikschef hos STOF 2000 på
Amager.
Skrædderiets undervisere er
nuværende og tidligere ansatte i STOF 2000 og har stor
erfaring med at sy.
Mod på svære opgaver
De ansatte i STOF 2000 er
vant til at hjælpe og rådgive,
og med Skrædderiet får de
tid og ro til at komme i dybden med den enkelte kundes
projekt. Hvert hold er på
maksimalt fem personer og
brugere af Skrædderiet kan
møde op uden nogen form
for udstyr. Symaskiner og alt
tænkeligt grej er til rådighed,
mens stof og andre materialer kan købes i butikken.
"Vi regner med, at både
unge og modne deltagere vil
springe ud i projekter, som
tidligere virkede uoverkommelige. Det gør jo en stor
forskel at have kvalificeret
hjælp lige ved hånden, når
der er udfordringer. Mange
vil sikkert give et gavekort
til Skrædderiet som fødselsdags- eller værtindegave.
Når man samtidig køber et
gavekort til sig selv, er der
mulighed for en hyggelig syoplevelse sammen, der endda fører til et håndgribeligt
produkt som en hjemmelavet kjole eller bluse", fortæller Karina Petersen.
Skrædderiet kan også bruges
til at blive dus med en nyindkøbt symaskine.
der ringede på. Men hvor det
viste sig at være to mandlige
Jehovas Vidner, der slet ikke
fik fortalt mig om Guds godhed, men kun fik mumlet,
at de ville komme igen en
anden dag. Episoden fik mig
til at gå i selvsving af ren og
skær pinlighed over mig selv.
(Jeg er også ret sikker på, at
de sendte mig onde øjne.)
Nu må jeg heller ikke glemme at nævne stilheden. Den
dyrebare, som al zen tager
udgangspunkt i: Start dagen
i stilhed, find et stille sted,
hvor du kan lukke øjnene
og kun mærke stilheden
(gerne et kvarter hver dag),
lyt til din indre stilhed og så
videre. Det lyder fuldstændig vidunderligt, det gør det
virkelig, og jeg har kun et
enkelt spørgsmål: Hvor går
alle disse stille mennesker
hen? Er der en særlig klub?
Personligt kan jeg ikke finde
et eneste sted på matriklen,
hvor jeg ikke kan høre enten fugleskræp, hundehyl
eller børn, der kalder, altid
mindst to ad gangen, så hvis
der er et Stillecenter i nærheden, vil jeg meget gerne vide
det.
Tilsyneladende er stilhed
nemlig én af de uundgåelige,
hvis man vil have mere styr
på sig selv og sit liv - og mennesker, der lever det mindfullske, mediterende, dybt
vejrtrækkende liv har bare
mere ro. Hvis jeg altså har
forstået det rigtigt: Jo mere
rolig og forankret man er i
sig selv, des mindre kaos opstår der. Eller hvad? Jeg kan
nemlig godt se, hvordan hele
zen genren kan hjælpe til at
bevare roen i pressede situationer, men . . . kan man også
påvirke de ting, der sker?
Hvis man nu har mediteret
dagligt i en periode, knækker
hele viskerdelen på bilens
vinduesvisker så ikke, mens
man kører? Hvis det sker alligevel, kan man så visualisere
den fast igen? (I stedet for at
vikle hele anordningen ind i
gaffa.)
Og hvis jeg, eksempelvis,
udelukkende havde tænkt
smukke tanker om andre
mennesker, ville jeg så ikke
havne i en situation, hvor en
dyrlæge spørger, om jeg har
zinksalve derhjemme? (Den
slags er nemlig alletiders at
smøre med, når hund har
ondt i nummi efter tre dages non-stop tyndskid.) Nu
ved jeg af gode grunde ikke,
hvordan tingene havde set
ud, hvis jeg havde levet mit
foreløbige voksenliv med lidt
mere Buddha-ro og lidt mindre rabalder. Men jeg har
skam tænkt mig at prøve:
Jævnligt vil jeg trække vejret
dybt, lukke øjnene og tænke
gode, lyse tanker, som forhåbentlig også vil påvirke mine
omgivelser i en rolig retning.
Og hvis det ikke virker, kan
man altid tænke, ’fuck it’ og
gå ud i haven med en smøg.
Louise Raaschou er uddannet journalist og arbejder som freelancer.
Hun er 46 år gammel, har to sønner på 15 og 10 år samt åbenlyse
vanskeligheder med voksenrollen.
Hun evner ikke at tale girafsprog
til sine børn og kan sjældent overskue skolens intranet. Hun har en
udpræget mangel på overblik, er
elendig til smalltalk og til møder
på skolen siger hun ofte det forkerte. Til gengæld bliver hun lidt
for besoffen til forældrefesterne.
Hun kan ikke lave en ordentlig
smoothie og har aldrig postet
billeder af friske buketter fra haven eller hjemmelavede brød på
facebook. Oven i købet ryger hun.
Foruden børnene tæller familien
en overvægtig chihuahua, et utal
af akvariefisk, samt to hysteriske
undulater, og nåh, ja, så er hun
alenemor. Noget af tiden. For hun
deler drengene med deres fædre.
Jeps. Dem er der også to af.
Sauerberg & Terndrup
Ejendomsmæglere, MDE
Henrik Højfeldt
Flittner
Mette Sommer
Fløistrup
Frederik J. Kold
Terndrup
Boye Gade
Gade
Afdelingschef
Ejd.mægler MDE
Indehaver, MDE
Indehaver, MDE
Potentiel køber fra Kastrup søger
Køber søger lille villa eller rækkehus nær Ørestad og det må gerne
nyt eller i rigtig god stand.
Kunde id: 9112112 · Telefon: 30303377
Kontakt Henrik Højfeldt Flittner
Har du boligen?
Kunde id: 7899368 · Telefon: 30303377
Kontakt Henrik Højfeldt Flittner
Har du boligen?
Har du boligen?
Kunde id: 9126574 · Telefon: 30303377
Kontakt Henrik Højfeldt Flittner
Potentiel køber fra København S søger
Køber søger ejerlejlighed i Ørestad. Lejligheden skal have min. 2
værelser og være på min. 80 m2.
Potentiel køber fra Kastrup søger
Familie på 4 fra Kastrup søger villa med min. 3 beboelsesrum,
beliggende i 2300 København S. Køberne kan overtage hurtigst
muligt. Det er vigtigt at der er masser af plads eller evt. mulighed
for at kunne bygge til. Prisniveau: kr. 6.000.000.
Kunde id: 9001286 · Telefon: 30303377
Kontakt Henrik Højfeldt Flittner
Størst synlighed - Mest effekt
Hos EDC rammer du 9 ud af 10
internet brugere
Vi leder efter din køber på over 1.000 sites.
Vi benytter over 1.000 hjemmesider – heriblandt de 20 største i Danmark, der besøges
af næsten alle danskere. Herudover anvender vi både Facebook og Google, samt en
lang række lokale medier over hele landet. Det sikrer dig den størst mulige synlighed,
så du kan få et hurtigere salg til den bedste pris.
Kom ind i butikken eller kontakt os for mere information
Ørestads Boulevard 61 C
2300 København S
32 45 32 32
[email protected]
Amager Landevej 90A
2770 Kastrup
32 50 02 82
[email protected]
Amagerbrogade 196
2300 København S
32 55 00 01
[email protected]
Se alle boliger til salg i hele Danmark - på edc.dk
Potentiel køber fra København S søger
Køber fra København S søger ejerlejlighed på min. 90 m² og min.
3 beboelsesrum, beliggende i Ørestaden. Prisniveau: kr.
3.500.000.
Kunde id: 9048756 · Telefon: 30303377
Kontakt Henrik Højfeldt Flittner
Har du boligen?
Potentiel køber fra København S søger
Købeklar familie med 2 børn søger ejerlejlighed i Ørestad. Lejligheden skal være min. 4 værelses og på min. 100m2.
Har du boligen?
Har du boligen?
Like os på Facebook
Ejerlejlighed/Rækkehus/villa
Ungt par søger ejerlejlighed med stor altan, med aften/efter-middagssol, min. 3 rum og min. 100 kvm. Der skal være plads til opvasker og vaskesøjle. Alternativt kan det være. Rækkehus/villa
med lille have der er nem at holde. Prisniveau: 4.500.000 kr.
Kunde id: 9098953 · Telefon: 30303377
Kontakt Henrik Højfeldt Flittner
Hos mig får du
mange års erfaring,
stort lokalkendskab
samt et personligt
salg…
Claus Rasmussen
Ejendomsmægler & Valuar, MDE
5 GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE MIN BOLIGHANDEL
•
•
•
•
•
Fast lavt salær
100% Solgt ellers Gratis*
Mange års erfaring
Stort lokalkendskab
Personligt salg
Har brug for en mægler med stort fokus på din
bolighandel, så ring for en gratis vurdering på
Tlf. 53 52 60 09
Claus Rasmussen
Ejendomsmægler & Valuar, MDE
[email protected]
Jeg tilbyder
Fast lavt
SALÆR
og 100% Solgt ellers Gratis
Islands Brygge | Ørestaden | Amager
home Bjerregaard & Co. - 14 butikker i København
Ørestads Boulevard 55A, 3. 307.
KndmoC
Fantastisk lejlighed med skøn, sydvest vendt terrasse med tilhørende have, samt mulighed for køkkenalrum
det. Køkkenet er opført med grebsløse facader, indbyggede hvidevare og en stor koLejligheden byder indenfor i den rummelige entré, med hvide vægge og flotte gulve.
Herfra er der adgang til separat bryggers, med plads til både vaske- og tørremaskine, geø, som skaber et dejligt samtalekøkken. Fra stuen er der adgang til en stor, skøn,
sydvest vendt terrasse med tilhørende have. I finder endvidere et lækkert badeværelsamt god opbevaringsplads. I det store opholdsrum er der et behageligt lysindfald
se med en flot brusekabine og gode opbevarings muligheder til toiletartikler.
og mulighed for at kombinere spisestue, dagligstue og køkken i samme rum. Her er
ligeledes mulighed for at oprette et ekstra værelse, såfremt man skulle have brug for
LEJLIGHED
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 168N00017
København S
131
2
2008
3
Ja
Energi
4.895.000
5.218
245.000
22.365/18.884
Tlf: 32483500
Digevej 16, 3. tv.
KndmqC
Fornem lejlighed, der kan rumme både børnefamilien og giver gode delemuligheder.
Denne spektakulære penthouselejlighed er yderst attraktivt beliggende på hjørnet
mod sydvest, der giver et vidunderligt 180 graders vue over området. Døren åbner til
89 udsøgte m2, med lofter der rejser sig 4-5 meter høje og dertilhørende vinduespartier. En indbydende fordelsgang byder velkommen til lyse parketgulve og et hvidt
interiør. To værelser åbner sig ligefremme – et stort master bedroom med komplet,
LEJLIGHED
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 168N00048
København S
89
indbygget garderobe samt et mindre værelse. For enden af entreen åbner et godt
depotrum sig, mens yderligere et kælderrum følger med. Badeværelset lægger sig
på den anden side af gangen med vaskefaciliteter, separat bruseniche. Gangen munder ud i det store, køkkenalrum, hvor det minimalistiske køkken falder diskret ind i
indretningen og stuen breder sig mod sydvest med altandøre ud til hjørnealtanen.
AMAGER
ØRESTAD
AMAGERBRO
TÅRNBY
SUNDBY
SUNDBYVESTER
CHRISTIANSHAVN
v/ Bjerregaard & Co.
Kastrupvej 89
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 97 14 00
v/ Bjerregaard & Co.
Ørestads Boulevard 57 D
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 48 35 00
v/ Bjerregaard & Co.
Amager Boulevard 132
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 64 31 00
v/ Bjerregaard & Co.
Kongelundsvej 296
2770 Kastrup
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 82 01 00
v/ Bjerregaard & Co.
Amagerbrogade 154
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 84 04 44
v/ Bjerregaard & Co.
Amagerbrogade 252
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 51 21 41
v/ Bjerregaard & Co.
Strandgade 20
1401 København K
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 95 14 00
home.dk
3
2006
3
Ja
Energi
3.495.000
3.279
175.000
15.943/13.460
Tlf: 32483500
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
home Bjerregaard & Co. - 14 butikker i København
Tom Kristensens Vej 43
KndCqK
Kvalitetsrækkehus med attraktiv hjørneplacering og fantastisk lys
Rækkehuset er opført udelukkende med vinduer fra gulv til loft, hvorfor lyset rigtig
får lov at spille gennem boligen. Huset er opført med tilvalg af ekstra vinduespartier
på siden af huset. De to øverste etager har flotte lyse parketgulve. Øverst ligger to
store værelser med franske altaner og en stor skabsrække i det ene, der nemt kan
blive forældresoveværelset. Et stilrent badeværelse står med bruseniche og vaskesøj-
RÆKKEHUS
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 168N00038
København S
124
le. Førstesalen rummer endnu et værelse med fransk altan og en lækker, lys stue
med et karnap vindue, der selvfølgelig også åbner til en fransk altan. Stueetagen
brillerer med sit indbydende køkkenalrum, hvor dørene slår op ud til terrassehaven.
Her er indrettet med mange, indbyggede skabe, et gæstetoilet foruden det diskrete
køkken, der strækker sig elegant langs hjørnet i minimalistisk design.
5
2014
3
Ja
Energi
4.995.000
3.361
250.000
22.744/19.203
Tlf: 32483500
Tom Kristensens Vej 93
KnFdCK
Skønt nybygget rækkehus på Islands Brygge med egen have.
Når du træder ind ad hoveddøren, bydes du velkommen af rækkehusets rummelige
fordelingsentre, hvor man kan komme af med sko og overtøj. I stueetagen finder
man alrummet med køkken og spisestue samt et toilet. Her bemærker man med det
samme det skønne lysindfald fra det store vinduesparti, hvorfra der er udgang til en
skøn, lille og privat have med stenbelagt terrasse og græs. Køkkenet er opført i en
RÆKKEHUS
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 168P00363
København S
115
moderne stil med hvide køkkenskabe uden greb og med en sort brodplade. Her er
rigeligt med opbevaringsplads i over- og underskabene, og i midten af køkkenet er
der en lækker kogeø med en rustik og flot træbordplade. Førstesalen byder på en
dejlig stue og et skønt værelse, også her er der store panoramavinduer.
AMAGER
ØRESTAD
AMAGERBRO
TÅRNBY
SUNDBY
SUNDBYVESTER
CHRISTIANSHAVN
v/ Bjerregaard & Co.
Kastrupvej 89
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 97 14 00
v/ Bjerregaard & Co.
Ørestads Boulevard 57 D
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 48 35 00
v/ Bjerregaard & Co.
Amager Boulevard 132
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 64 31 00
v/ Bjerregaard & Co.
Kongelundsvej 296
2770 Kastrup
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 82 01 00
v/ Bjerregaard & Co.
Amagerbrogade 154
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 84 04 44
v/ Bjerregaard & Co.
Amagerbrogade 252
2300 København S
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 51 21 41
v/ Bjerregaard & Co.
Strandgade 20
1401 København K
[email protected]
home.dk/facebook
Tlf. 32 95 14 00
home.dk
5
2
2014
3
Energi
4.995.000
3.543
250.000
22.744/19.203
Tlf: 32483500
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
home Vurderingsweekend
- få en professionel vurdering af din bolig
Vi er eksperter i
at få køberne
til at føle sig
hjemme
Hos home har vi den viden og de værktøjer, der skal til for
at få købere til at føle sig hjemme, når vi har fremvisning.
Altså sådan rigtigt hjemme. For vi ved, at det er lige netop
dét, der gør, at du får solgt bedst muligt.
Vær med til homes vurderingsweekend den
4. og 5. marts hvor vi sætter pris på dit hjem.
home
4. & 5. marts
Du kan tilmelde dig vurderingsweekenden
ved at kontakte os på tlf. 32 48 35 00 eller på [email protected]
Bjerregaard & Co.
Sælg din bolig fra 14 forretninger i København
VURDERINGS
WEEKEND