BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby

Side 1 af 1
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 7. marts 2017
SELSKABSMEDDELELSE NR. 05/2017
Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2016
Hermed offentliggøres årsrapport 2016 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S.
Administrerende direktør, Jesper Jørgensen, udtaler:
- 2016 var et år med strategiske forandringer og et år hvor vi lagde fundamentet for fremtiden med
implementeringen af strategi 6.4. Årets resultat for 2016, der er realiseret med -31,9 mio. kr. (2015: -17,0 mio.
kr.), er i overensstemmelse med de seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet minus 28 32 mio. kr. Vores omsætning i 2016 var stort set på niveau med forrige år, og vi så endnu engang vækst i
kerneforretningen i form af øgede Entre- og TV indtægter, samt en stigning i sponsorindtægterne, mens der har
været et fald i omsætningen fra ikke fodboldrelaterede aktiviteter.
- I 2017 fortsætter vi med at implementere planerne og målsætningerne i Strategi 6.4, både på- og uden for
banen, og senest er vi blevet gældfri for første gang siden 1987. Vi forventer at resultatet før skat for 2017 vil
ligge i niveauet minus 10 - 20 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med planerne i Strategi 6.4.
De væsentlige hovedtal for årsrapporten for 2016 er:

Nettoomsætning er realiseret med 134,6 mio. kr. (2015: 135,8 mio. kr.).


Årets resultat er realiseret med -31,9 mio. kr. (2015: -17,0 mio. kr.).
Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S udgør 129,8 mio. kr. (2015: 65,0 mio. kr.)

Selskabet har reduceret sine rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter pr. 31. december 2016 til 18,6
mio. kr. (2015: 54,5 mio. kr.).


Selskabet har pr. 31. december 2016 en likvid beholdning på 36,2 mio. kr. (2015: 11,8 mio. kr.)
Resultatet for regnskabsåret 2016 er på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i
niveauet minus 28 - 32 mio. kr.

Bestyrelsens og direktionens forventninger til 2017 er, at årets resultat før skat vil udgøre et underskud i
niveauet 10 - 20 mio. kr.
Forventningerne er baseret på følgende finansielle forudsætninger:

o
o
o
Brøndby IF slutter i top 5 af Alka Superligaen 2016/17 ved sæsonafslutningen i maj 2017.
Brøndby IF er fortsat i top 5 af Alka Superligaen i 2. halvår 2017.
Brøndby IF realiserer transferindtægter i niveauet 15 mio. kr. i sommeren 2017.
Med venlig hilsen
Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør