Levering af sæd Helligdage 2017 Levering af sæd

Levering af sæd Helligdage 2017
Levering af sæd:
Sæden skal være bestilt senest:
Påske:
13. april
(torsdag)
SkærtorsdagIngen levering
14. april
(fredag)
Langfredag Normal levering
15. april (lørdag)
Bestilles senest torsdag kl. 11.00
Ingen levering
16. april (søndag)
PåskedagIngen levering
17. april (mandag)
2. Påskedag Normal levering
18. april (tirsdag)
Normal levering
Bestilles senest søndag kl. 10.00
Bestilles senest mandag kl. 12.00
St. Bededag:
12. maj (fredag)
Normal levering
Bestilles senest torsdag kl. 15.00, dog Trixcell inden kl. 11.00
Kr. Himmelfartsdag:
25. maj (torsdag)
Kr. Himmelfarsdag
Ingen levering
26. maj (fredag)
Normal levering
Bestilles senest torsdag kl. 11.00
Pinse:
4. juni (søndag)
PinsedagIngen levering
5. juni (mandag)
2. Pinsedag
Normal levering
Bestilles senest søndag kl. 10.00
6. juni (tirsdag)
Normal levering
Bestilles senest mandag kl. 12.00
Licensed by
Gl. Møllevej 97 • 7970 Redsted • www.ornestationmors.dk
Te l 9 7 7 6 2 1 3 3 • Fa x 9 7 7 6 2 2 3 3 • i n f o @ o r n e s t a t i o n m o r s . d k
A f d e l i n g Ve s t s j æ l l a n d : Te l 5 8 8 6 9 3 0 8
n
i’r E
G
i
!
V
Med
d
Hån