Musicalprojekt 1+1=3?

Musicalprojekt 1+1=3?
Ellen Fladgaard (t.v.) og Christine Rom
Trine-Lise Tvedbrink
Hvordan har man i forskellige tidsperioder (50´erne, 70´erne,
nutiden og i 2050) betragtet det at være 16 år og gravid/uønsket
graviditet?
Det spørgsmål danner rammen for årets musicalprojekt på HMI, og
det lokale ”grå guld” bidrager med egne refaringer.
HMI-eleverne Ellen Fladgaard og Christina Rom er medlemmer af
styregruppen. Som et led i deres research mødte de i forrige uge,
sammen med lærer Trine-Lise Tvedbrink, op i hallen for at
interviewe nogle af deltagerne på ældreidrætsholdet. De ville f.eks.
gerne vide noget om, hvad det værste ville have været, hvordan
forældre og kærste ville have reageret og om, hvordan seksualundervisningen var i midten af forrige århundrede.
Dejligt at styregruppen på HMI har tænkt på at inddrage lokale
ressourcer i sin research.
I den kommende uge arbejder alle på HMI med musicalen. Der er
generalprøve fredag den 17. – pressegruppen vil sørge for at
invitere lokalbefolkningen, så hold øje med opslag og flyers.
Derefter skal musicalen opføres 3 gange – lørdag for familie og
pårørende, søndag for kommende elever og mandag for omegnens
efterskoler.
09.03.2017/Tove Bjerre