Marts 2017 - Bjert Stenderup Avis

Nummer 3, 23. årgang, marts 2017
Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup
Seje betjente
på patrulje i
Bjert-Hallen
Læs side 13
Billetsalget er startet til
Blue Bridge Festival
Læs side 3
Spændende ting på vej
i Bjert Gamle Brugs
Læs side 24 og 25
2
Klinikken ved Havet
Krops-og øreakupunktur,
lymfedrænage, zoneterapi & vaccumterapi.
Smerter: Hoved, nakke, skulder, ryg, lænd, hofte, knæ.
Flere års erfaring med behandling af sår, der ikke vil ophele.
Forhøjet blodtryk, mave/tarmproblemer voksne & børn
Ring og hør, om du evt. kan hjælpes med dine problemer.
Akupunktør & zoneterapeut, lymfeterapeut MLD & CDT
Hanne Damm Corell, Gl. Ålbovej 30, 6092 Sdr. Stenderup
Tlf.: 40 72 22 07 www.klinikkenvedhavet.dk
Der var god stemning i Den gamle Brugs,
da sidste års og dette års konferencier
Tommy Svenning Andersen bød velkommen til et lille reklamearrangement for den
kommende festival. Trioen bag Blue Bridge 2017, Philip, Leendert og Leon, løftede sløret for navnene på dette års musikbegivenhed på Stenderup-halvøen. De
første fire bands på plakaten er en lille
appetitvækker til dette års flotte program.
Disse bands kan du læse om andetsteds i
bladet. To af disse kunstnere var mødt på
og gav et par numre.
11 bands på scenen
Kris Herman med band, lokale Tauro og
ikke mindst Viggo Sommer fra De Nattergale kommer med sit eget band og spiller
den 19. august. Herudover er der lavet
aftaler med otte andre optrædende, som
vil blive omtalt i nærværende avis de kommende måneder. To af disse bands kommer fra udlandet, men har tilknytning til
Sdr. Bjert.
De fem unge mennesker fra Bjert-bandet Tauro gav smagsprøver på, hvad man
kan forvente fra deres side på den store
scene for enden af den gamle æbleplantage. Men også den professionelle musiker
Kris Herman ønskede at komme og være
med til at promovere festivalen, hvor der
er blevet sat 1400 voksen-billetter til salg
på foreningens hjemmeside www.bluebridge.dk.
Børn fra 0- 16 år kommer gratis ind.
Prisen for én billet er 100 kroner, og for
det får man 12 timers fed koncertoplevelse med 11 forskellige spændende bands.
Hvis man ønsker at hjælpe til, kan man
læse mere på ovenstående hjemmeside.
Vi har et tilbud, du ikke kan sige nej til.
Spar op t il 58% på varmeregningen
Tilbagebetalingst id på 3-5 år
Panasonic
Klima Split Prima NE9
Pr is kr.
Kontakt din lokale BLUE INSTALL
installatør allerede i dag.
IjWdZWhZ_dijWbbWj_ed$
E]j_bibkjj[j[][d
\ehiod_d]$
Fh_i_dab$ceci
NE9PKE. Panasonics mest solgte
varmepumpe, udviklet specielt til
nordiske forhold med en SCOP
værdi for NE9 på 4,50, (A+).
(
(-%'''#$
-%'''#$
Blue Bridge Festival:
Fredag den 3. marts var der
release-event på Vinduet i
Den gamle Brugs. Mange var
mødt op for at høre nyt og
sikre sig en billet.
Du kan lige så godt
tage ja-hatten på.
Invester i en varmepumpe
BLUE INSTALL er kvalificeret
rådgivning om varmepumper og
energioptimering. Vi gør det nemt
for dig at vælge den helt rigtige
løsning med en professionel og
personlig vejledning fra første step.
Billetsalget startet
3
Avisen til stede
Den samlede verdenspresse var også til
stede i form af Bjert – Stenderup Avis,
som stillede disse spørgsmål:
Hvis nu billetterne hurtigt bliver revet
væk, vil I så overveje at udvide pladsen,
så der er plads til flere?
Nej vi kan ikke udvide mere.
Sidste år kiggede en del ældre ned og
kunne betale ved indgangen. Det kan
Philip, Leon og Leendert, der er ophavsmænd til Blue Bridge Festival, præsenterede dette års program på festivalen ved et arrangement i Den gamle Brugs.
måske blive svært i år. Kan man ikke komme til at udelukke nogen, hvis man ikke
kan købe et antal billetter ved indgangen?
Vi tror billetsalget bliver udsolgt, og derfor vil der ikke blive billetter til salg i indgangen.
På længere sigt, hvad er så ambitionen
med festivalen?
Det er udelukkende at styrke musiklivet
på halvøen og at holde en god fest, hvor
vi alle kan mødes til en god dag.
Er der et loft over, hvor mange billetter
hver enkelt kan købe?
Det er der ikke, men vi må jo se, hvad
der sker og så handle derefter.
Består festivalen også om 10 år?
Ja.
Er der uanede lokale orkestre til at kunne sammensætte et program, eller kan
man forestille sig at hente bands fra hele
landet?
Der er rigtig mange, som ønsker at spille her, og så kan bands jo vende tilbage
nogle år efter igen.. Hvis der bliver økonomi til det, så kan vi eventuelt også købe
bands udefra.
Hvilke tiltag vil I gøre i år for at forbedre
forholdene for pressen?
Den vigtigste pressemedarbejder vil
som sidste år få fri adgang til backstage
og i år også til brasilianske Simona.
Blue Bridge Academy
På samme pressemøde kunne en repræsentant fra skolen også løfte sløret for indholdet af årets skolekomedie, som netop
er færdigskrevet. Eleverne skal nu i gang
med at øve. Skolekomedien er igen i år
meget lokal og hedder ”Blue Bridge Academy”, og foregår i år 2056, hvor festivalen
har 40 års jubilæum og et akademi for
skuespil, musik, gøgl, dans m.m. er startet
af folkene bag Blue Bridge Festival i år
2036 og derfor har 20 års jubilæum. Hvad
der kommer ud af det, kan man se mere til
ved skolefesten i april måned.
Dagen før præsentation i Vinduet havde
en del hjælpere fra sidste år været til
møde på ”Loftet” på Godset i Kolding. Her
blev der fortalt om planerne for dette år,
hvorefter der var rundvisning på Godset
og efterfølgende en koncert med den
spændende sangskriver, Simon Lynge.
Koncerten var sponsoreret Godset (via
Rock in House og Christian Haugk).
-pb
4
ALLE
DAGE
07 - 21
Meget mere
KLINIK FOR ALTERNATIV BEHANDLING
Jeg lindrer
dine smerter
og afhjælper dine problemer
– så du opnår større velvære!
Bjert Body Zone - tilbyder behandling med:
TCM akupunktur, øreakupunktur, NADA behandling, zoneterapi og fysiurgisk massage.
Besøg også bjertbodyzone.dk og find
flere informationer om de mange behandlinger jeg tilbyder.
ONLINE BOOKING:
1 times behandling efter eget valg:
Kr. 425,-
v/ Anette Rasmussen . Bjert Vestervang 26 . 6091 Bjert
Tlf. 6165 0826 . [email protected] . www.bjertbodyzone.dk
FDZ zoneterapeut (RAB). TCM akupunktør (RAB). Lægeeksamineret massør.
RAB (Registreret Alternativ Behandler). Mulighed for tilskud fra sygeforsikringen
“danmark” til akupunktur og zoneterapi.
Private tlf. nr.
Frode Lund Jensen 2941 2827
Carl Erik Skov 2146 8152
Lokalhistorisk forening
har nu 220 medlemmer
- Foreningens medlemstal har været stigende hvert år, siden vi startede i 2007.
Det har været standardbemærkningen,
når Morten Bøge, formand for Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogn indledte sin beretning på den årlige generalforsamling.
Det var også tilfældet ved foreningens
generalforsamling på skolen torsdag den
23. februar.
- Men noget tyder på, at vi er ved at nå
det maksimale, da stigningen de sidste
par år er fladet ud. Vi har et par medlemmer flere end sidste år – og antallet er nu
220. Det er et fantastisk flot resultat, som
vi er meget glade for og stolte af, sagde
Morten Bøge.
Formanden gennemgik herefter ledsaget af billeder kort den buket af arrangementer, foreningen har stået for siden sidste generalforsamling, og noterede med
tilfredshed et pænt fremmøde til arrangementerne.
- Det svinger selvfølgelig lidt, men det
ligger som regel mellem 40 og 50. Topscorer var mødet i januar med Johannes Due,
som fortalte om sin barndom og opvækst i
Bjert i 50erne og starten af 60erne. Da var
vi 95 mennesker i skolens aula, sagde formanden.
Der var genvalg til fire medlemmer i
bestyrelsen: Anne-Margrethe Staugaard,
Hans Jørgen Petersen, Hans Peter Jørgensen og Poul Bramsen. Nyt medlem i
foreningens 9 mand m/k store bestyrelse
blev Johannes Bogh, Binderup. Han overtager den ledige plads efter Steen Andersen, som døde i januar. Steen Andersen
havde været med i bestyrelsen næsten
siden foreningens start.
Som optakt til generalforsamlingen blev
der vist billeder fra det gamle Bjert, billeder som blev taget fra luften over Bjert i
starten af 1950erne af den kendte fotograf
Morten Bøge modtager legatet på 5.000 kr. af Lars Blenner Thiesen. Da checks i dag
hører historien til, er det synlige bevis en overførsel via MobilePay selvfølgelig
Sylvester Jensen. Det var blot et lille
udpluk af de godt 500 billeder, som medlemmer af bestyrelsen har udvalgt, affotograferet og hjemtaget fra Det Kgl. Biblioteks fotomuseum. De indgår nu i lokalarkivets samlinger, og når de er registreret, vil
de kunne ses af alle via internetportalen
www.arkiv.dk.
Legat fra Danske Bank
I forbindelse med generalforsamlingen fik
Du kan betale dit kontingent på 100 kr. til
Medieforeningen på tlf. nr. 2043 5076.
Vi har brug for din støtte.
Det er selvfølge også stadig muligt at indbetale
kontingentet via netbank.
Kontonummeret er: Reg. 7040, kontonr. 1142 230.
5
foreningen overrakt et legat på 5.000 kr.
fra Sparekassen Koldings Fond. Fonden
blev stiftet, da Sparekassen Kolding fusionerede med Sparekassen Bikuben, som i
dag er en del af Danske Bank. Fondens
formål er bl.a. at yde støtte til almennyttige
og kulturelle formål indenfor Sparekassen
Kolding’s oprindelige område. Legatet blev
overrakt af Lars Blenner Thiesen fra Danske Bank.
egu
6
Stort er flot
- men småt er godt
Lokalområdets
El Specialist
Spidsbjerg
El- & Sikringsteknik
Tlf.: 75 57 52 80
Mobil: 21 27 52 80
7
Ordinær generalforsamling
Bjert Idrætsforening
Generalforsamlingen afvikles
Onsdag den 24. Maj 2017
kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. valg af dirigent
2. foreningsledelsens beretning om arbejdet i det forløbne
år til godkendelse
3. Forelæggelse af det revidere årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Godkendelse af klubsamarbejder.
6. Behandling af evt. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til foreningsledelsen.
8. Valg af suppleanter til foreningsledelsen.
9. Valg af revisorer + 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamling indgives skriftligt
og skal være foreningsledelsen i hænde senest 30 dage før
generalforsamling.
Dagsorden til generalforsamlingen vil være synlig på forenings hjemmeside senest 5 dage før.
På foreningsledelsens vegne
Marianne Schjerlund
Formand
www.bjert-if.dk
De spiller på Blue Bridge Festival 2017
Viggo Sommer and his Backhowlers
Et af de større navne på festivalen i år er Viggo Sommer,
der er kendt som den ene
tredjedel af De Nattergale og
som kartoffelavler Oluf Sand i
The Julekalender. Han kommer med sit band. Men hvordan er Viggos tilknytning
egentligt til Sdr. Bjert?
Kunstnernavn: Viggo Sommer and his
Backhowlers
Bandbesætning: Ud over Viggo Sommer
består bandet af Niels Ole Thorning og
Ulrik Bust.
Musikstil: Bandet spiller numre komponeret af Viggo Sommer med enkelte numre
fra tiden med De Nattergale.
Musikken bevæger sig mellem blues- og
jazzgenren med masser af swing i.
Det er altid sjovt, når de tre musikere
går på scenen og skaber en god stemning. Der bliver fortalt historier ind imellem
og spillet soli på forskellige instrumenter.
Kort og godt: Vestjysk blues & røverhistorier! Musikalsk sit-down comedy - på JYSK!
Tilknytning til Sdr. Bjert: ”Ja, det er jo
gennem Uffe Rørbæk, som jo kommer fra
Sdr. Bjert”, fortæller Viggo. Uffe er den
ene tredjedel af de Nattergale, og meget
af deres første materiale blev prøvet af i
Sdr. Bjert.
”Jeg mødte Uffe gennem Teateret Møllen i Haderslev. I 1982 var vi revyorkester i
Ribe sammen med Uffes storebror, Hanse
Rørbæk, som spillede på festivalen sidste
år”. Året efter kom Carsten Knudsen med i
stedet for Hanse, og starten til De Nattergale blev lagt.
Oplevelser i Sdr. Bjert:
De Nattergale spillede i skolens aula for
Forrige weekend var De Nattergale i Trondheim, hvor de norske orkestre Difference og
Travelin Strawberries holdt jubilæumsshow. Tre af medlemmerne blev landskendt i Norge
i 1994, da de lavede en norsk udgave af The Julekalender.
Det er de tre, der her ses sammen med De Nattergale.
70 mennesker helt i starten af deres karriere. Senere optrådte de til en halfest i
Bjert-Hallen sammen med Cirkus Hjælpeløs og Fridtjof Ventesal (tidligere Bjertband).
Til bofællesskabet Abildgårdens indvielse spillede de også ude i garagen.
”Jeg har lært mange at kende i Sdr.
Bjert”, fortæller Viggo Sommer. ”De fulgte
os overalt i starten, så de var en god støtte, inden det for alvor tog fart”.
Forventninger:
”Jeg har store forventninger til at spille på
festivalen. Sdr. Bjert er jo kendt for at
være et sted, hvor der sker noget, og det
er jo fantastisk, at der nu også er en festival”, siger Viggo Sommer. ”Jeg glæder
mig til at opleve stemningen. Jeg fulgte jo
med på Facebook sidste år, da nogle af
mine lokale Facebookvenner lagde billeder ud”.
Bonusinfo:
Forrige weekend var De Nattergale i
Trondheim, hvor de norske orkestre Difference og Travelin Strawberries holdt jubilæumsshow. Tre af medlemmerne blev
landskendt i Norge i 1994, da de lavede
en norsk udgave af The Julekalender. De
havde inviteret Uffe, Viggo og Carsten
med til et kæmpe show i Norge.
”Det var svært trieveligt, som man siger
på de kanter”, fortæller Viggo Sommer.
8
9
Sønder Stenderup Dilettant opfører
BALLADE I
De spiller på Blue Bridge Festival 2017
Kris Herman kommer med stort band
Sidste år leverede Kris Herman en fantastisk præstation,
da han sammen med en fremragende guitarist virkelig
imponerede det fremmødte
publikum med hans gode
melodier og flotte stemme.
Han formåede at komme ud
over scenekanten og få publikum med - ikke mindst, da
han sprang ned blandt folk
og stod og sang på bordene.
Kunstnernavn: Kris Herman
Bandbesætning: I år møder Kris op med
et fem mand stort band ud over ham selv.
et
lingshus
Forsamnevirke
Da n
1. april
2017
Musikstil: Pop
Tilknytning til Sdr. Bjert: Kris’ farmor og
farfar byggede hus i Bjert, dengang hans
far var dreng. Hans farfar var tilbage i
60’erne og 70’erne formand for idrætsforeningen i Bjert og med til at starte teaterforeningen op.
Oplevelser i Sdr. Bjert: Blue Bridge 2016
var et rørende første bekendtskab med
Bjert, fortæller Kris Herman. Det var som
om, at selv halvdårligt vejr ikke kunne holde en eneste hjemme.
Forventninger til Blue Bridge 2017: ”Jeg
glæder mig til at opleve stemningen igen,
Nummer 8, 22. årgang, september 2016
Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup
1300 glade gæster til Blue Bridge Festival:
Kris
Herman
tog Bjert
med
storm
Læs side 5 til 11
Kris Herman ramte forsinden af Bjert-Stenderup Avis efter en fremragende præstation på
Blue Bridge Festivalen sidste sommer.
nu sammen med mit band, som består af
fem gode venner, der virkelig spiller godt!
Bonusinfo: Allerede den 7. april er der
Kom og få en hyggelig aften, hvor der efter
stykket, bliver spillet op til dans og hygge.
Du kan bestille pladser nu! Skriv eller ring til Jeanette på 20 82 60 92.
Der er 125 pladser om aftenen. Det er først til mølle princippet!
Priser: Aften kl. 19.00 – kr. 100,- pr. person.
Eftermiddag kl.14.00 (generalprøve) – kr. 25,- for børn/kr. 50,- for voksne.
I år kommer Kris Hermen med et fem mand stort band. (Foto: Lassa Lagoni)
mulighed for at høre Kris Herman på Godset med band, ligesom han også kommer
til at spille på flere festivaler rundt i landet i
sommerens løb.
I januar måned startede Kris Herman en
online portal op, som skal fungere som et
bookingbureau, hvor fx firmaer, institutioner, skoler og private kan finde kunstnere,
som spiller deres egen originale musik.
”Det kan være svært at finde disse
bands, selv i lokalområdet, for folk kender
ikke til dem”, fortæller Kris Herman. ”Det
er let nok at hyre Medina og en duo, der
spiller Kim Larsen kopier. Dem kan man
finde i diverse bookingbureauer”.
Efter festivalen i Bjert sidste år har Kris
arbejdet videre med ideen:
”Det var imponerende, at der kom så
mange mennesker sidste år til Blue Bridge
Festival, selvom der ikke var et kæmpe
navn på plakaten. Det beviser, at folk gerne vil komme at høre lokale og mere
ukendte navne, som både spiller kopimusik, men også egne numre. Jeg vil gerne
prøve at gøre det lettere for folk at finde
disse musikere”, uddyber Kris Herman.
10
11
a
l
p
g
o
r
e
t
s
m
o
l
B
0
e
v
a
h
g
o
s
u
h
l
i
t
nter
De spiller på Blue Bridge Festival 2017
.,*)25%,2*6($//('(
.
,*)25%,2*6($//('(
'
8
%
/
,
7
(
'
2
*
'
/
$
1
.
Tauro - et nyt lokalt band
Et nyt ungdommeligt band
har set lyset i Sdr. Bjert det
seneste år. De glæder sig til
at skulle spille på festivalen i
august. Læs om dem her:
Kunstnernavn: Tauro
RU
DO Q QX
KD
V
.MHOOHUXSYHM‡6¡QGHU%MHUW‡7OI‡ZZZVWUDQGVEORPVWHUGN
.
MHOOHUXSYHM‡6¡QGHU%MHUW‡7OI‡ZZZVWUDQGVEORPVWHUGN
Bandbesætning: Signe Pachai (vokal),
Sigurd Koustrup (trommer), Frederik
Springer (guitar), Sigurd Skov (keys) og
Anton Schack (bas)
Musikstil: En god blanding af gamle
klassikere og nye hits.
Tilknytning til Bjert: 2x Sigurd og Anton
er opvokset i Bjert, har gået på skolen og
bor her stadig. Frederik og Signe er fra
Kolding, hvor hele bandet går på Munkensdam Gymnasium.
Forventninger: Bandet fortæller: ”På nær
Anton var vi sidste år forhindrede på BB
dagen, derfor ser vi frem til at opleve den
unikke fest, vi har hørt så meget om. I disse mørke og kolde tider ser vi frem til en
sommerdag med: fest, god musik, kolde øl
og alt hvad vi ellers elsker ved festivaler.
Det bliver vores største gig til dato, og derfor en koncert vi ser ekstra meget frem til
at spille”.
Bonusinfo: Efter et år på Munkensdam
væk fra Bjerts velkendte rammer vendte
musikerne i bandet tilbage til Bjert Skole i
anledningen af årets sommerfestival, hvor
de spillede et enkelt nummer. Efter festivalen blev der slæbt lidt instrumenter, før de
blev inviteret til en fyraftensøl på lærerværelset. Snakken gik med de gode gamle musiklærere og ideen om et band
opstod En indlysende mulighed, der blot
behøvede et kærligt skub udefra. De greb
hurtigt bolden og fortsatte festlighederne i
Sigurds have. Her blev bandet dannet og
efter sommerferien startede de i øvelokalet. Bandet er i dag drevet af den fælles
kærlighed til musikken, men måske vigtigst af alt også det gode venskab.
Bandet fik yderligere motivation til at blive ved, da muligheden for at spille på Blue
Bridge Festivalen meldte sig.
12
13
Stenderup halvøråd indkalder gamle som unge
til
generalforsamling
Tirsdag d. 28.03 kl. 17-18 i Dannevirke i Sdr.
Stenderup, Stenderupvej 224B
Stenderup
Stenderup H
Halvøråd
alvøråd b
blev
lev e
etableret
tableret a
aff h
halvøens
alvøens b
borgere
orgere i fforåret
oråret 2
2016
016 p
på
åd
den
en st
stiftende
iftende
generalforsamling.
generalforsamling.
Halvørådets
Halvørådets h
hovedformål
ovedformål e
err a
att ska
skabe
be ttilflytning
ilflytning ttilil St
Stenderup
enderup h
halvøen,
alvøen, så vi ka
kan
nb
bevare
evare e
ett llevende
evende
orhold ttilil
landsby-,
landsby-, iinstitutionsnstitutions- o
og
g ku
kulturliv.
lturliv. H
Halvørådet
alvørådet h
har
ar ttilil ro
rolle
ll e a
att st
støtte
øtte o
og
ga
agere
gere ffødselshjælper
ødselshjælper i fforhold
nye
nye projekter,
projekter, d
der
er e
err me
med
d ttilil a
att g
gøre
øre h
halvøen
alvøen ttilil e
ett g
godt
odt st
sted
ed a
att lleve
eve o
og
g væ
være.
re.
å ttværs
værs
Halvørådet
Halvørådet a
arbejder
rbejder o
også
gså ffor
or a
att ska
skabe
be h
helhed
el hed p
på
åh
halvøen,
alvøen, d
dvs.
vs. a
att sa
samle
mle o
og
g ska
skabe
be a
aktiviteter
ktiviteter p
på
af
af llandsbyerne
andsbyerne Bj
Bjert
ert o
og
g St
Stenderup,
enderup, o
og
gp
på
å ttværs
værs a
aff iinstitutioner,
nstitutioner, fforeninger
oreninger o
og
gp
private.
rivate.
Denne flotte isvaffel blev præmieret.
Det er en alvorlig sag at slå på en tønde.
Det er ikke fantasi, der mangler, når børnene møder op til fastelavnsfest i BjertHallen.
Mere end 100 børn mødte op med mange forældre og bedsteforældre, og der var
et hav af fantasifulde udklædninger.
Alt lige fra en isvaffel, til en mikrobølgeovn, rummand, Batmann, politimand, bier,
blomster og sågar også en pose med
pommesfrites.
Seks tønder blev hængt op, og så gik
den vilde jagt ellers efter titlen som kattekonge.
Tre kostumer blev kåret som dagens
bedste, og det blev en rummand, en
mikrobølgeovn og så den omtalte isvaffel.
Arrangør af fastelavsfesten i Bjert-Hallen var som sædvanlig ”Sjov i natten”, og
naturligvis var der som afslutning på herlighederne en slikpose til hvert barn.
Så er der pommesfrites til alle.
Denne rummand fik præmie.
Ko
mo
g hør
hør fformandens
ormandens b
eretning o
mh
vad vi h
ar b
rugt d
et fførste
ørste å
åo
gh
vilke må
ar ffor
or 2
017
Kom
og
beretning
om
hvad
har
brugt
det
årr p
på
og
hvilke
måll vi h
har
2017
Ko
mh
vis du
du ku
nne ttænke
ænke d
ig a
re me
d ttilil a
øre e
n fforskel
orskel i d
it llokalområde.
okalområde.
Kom
hvis
kunne
dig
att væ
være
med
att g
gøre
en
dit
Kom hvis
hvis du
du b
are e
ysgerrig.
Kom
bare
err n
nysgerrig.
Dagsorden:
Dagsorden:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9
9..
V
a lg a
ferent o
g st
emmetællere.
dirigent, re
Valg
aff dirigent,
referent
og
stemmetællere.
Be
styrelsens b
eretning.
Bestyrelsens
beretning.
F
orelæggelse a
gnskab ttilil g
odkendelse.
Forelæggelse
aff re
regnskab
godkendelse.
Be
han dling a
ndkomne fforslag.
orslag.
Behandling
aff iindkomne
rke.
D
iskussion a
dets ffremtidige
remtidige vi
Diskussion
aff rå
rådets
virke.
V
a lg a
bestyrelsesmedlemmer.
Valg
aff bestyrelsesmedlemmer.
V
a lg a
suppleant.
Valg
aff suppleant.
V
a lg a
f!revisorer.
Valg
af!revisorer.
Eve
ntuel
Eventuel
!
Forslag
Forslag d
der
er ø
ønskes
nskes b
behandlet
e h a nd l e t p
på
åg
generalforsamlingen
eneralforsamlingen ska
skall skri
skriftligt
ftligt væ
være
re fformanden
ormanden i h
hænde
ænde se
senest
nest 8 d
dage
age iinden
nden
generalforsamlingen.
generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Bestyrelsen b
består
estår af
af syv me
medlemmer,
dlemmer, d
der
er væ
vælges
lges p
på
generalforsamlingen.
Hvert
generalforsamlingsvalgt
bestyrelsesmedlem
åg
eneralforsamlingen. H
vert g
eneralforsamlingsvalgt b
estyrelsesmedlem
vælges
gangen,
således
att ttre
medlemmer
err p
på
valg
årr o
og
medlemmer
ulige
år.
medlem
kan
væ
lges ffor
or tto
o år
år ad
ad g
angen, så
le d e s a
re me
dlemmer e
å va
lg i llige
i ge å
g fire me
dlemmer i u
l i ge å
r. Et me
dlem ka
n iikke
kke
vælges
bestyrelsen
uden
att væ
være
stede
med
mindre
der
skriftligt
vælges ttilil b
estyrelsen u
den a
re ttilil st
ede me
d mi
ndre d
er fforeligger
oreligger skri
ftligt ttilsagn.
ilsagn.
Der
suppleanter
og
revisorer
bestyrelsen.
Der vælges
vælges tto
o su
ppleanter o
g tto
o re
visorer ttilil b
estyrelsen.
Fantasien
blomstrer
D
Der
er vil
vil væ
være
re llækker
ækker h
hjemmebagt
jemmebagt ka
kage
ge o
og
g ka
kaffe.
ffe.
Me
Med
d ve
venlig
n lig h
hilsen
ilsen
b
bestyrelsen.
estyrelsen. st
[email protected]
[email protected]
www.bjert-stenderup.dk.
w
ww.bjert-stenderup.dk.
FB
HalvøRåd.
F
B Stenderup
Stenderup H
alvøRåd.
Min
app,
Stenderup
halvøen.
Mi
n Landsby
Landsby a
pp, St
enderup h
alvøen.
Mikroovnen med frisklavede popcorn fik
også en af præmierne.
14
15
[ Betydning: Stille dyb sorg ]
DET HANDLER OM TRYGHED I TIDEN
HVOR SAVNET OVERSKYGGER ALT
• Vi hjælper med alt vedr. begravelse og bisættelse
• Eksaminerede bedemænd med garantiordning
• Vi kommer gerne i Deres hjem for samtale
Søren Erik Andersen grundl. 1897
Kolding Bedemandsforretning
SVARER OGSÅ AFTEN OG WEEKEND
www.se-andersen.dk
Tlf. 75 57 23 38
Tlf. 75 52 65 77
Vesterløkke 41
6091 Bjert
Dyrehavegårdsvej 1
6000 Kolding
Søren Erik
Andersen
ISO9001-certificeret
Jesper
Andersen
ELITE DATA - DIN IT PARTNER
Microsoft certificeret system ingeniør MCSE
Morgenfrue
Kim Pedersen
Produkter
•Netværk•E-mail og kalender
•Internet•Sikkerhed
•Fjernopkobling•Lej en IT afdeling
•Kontorsystemer•Rådgivning•Service
.dk
litedata
www.e
ATA
ELITE D T PARTNER
jert
091 B
er 1 - 6
g
a
ld
u
G
0 27
21 61 3 ta.dk
da
te
li
e
[email protected]
DIN I
IT leverandør inden for rådgivning, installation, salg og service
Hjertelig tak
HALVØEN
GÅR
OUTDOOR 2017
Tilmeld på www.bjert-stenderup.dk
ÅBNINGSTIDER:
Mandag ............ 8 - 16
Tirsdag .............. 8 - 15
Onsdag ............. 8 - 16
Torsdag ........... 15 - 21
Fredag ............... 8 - 16
for opmærksomhed
ved min 70 års fødselsdag,
Det glædede mig meget.
Anne-Marie Hjort-Enemark
Stenholt 33,
Sdr. Stenderup.
COMPUTERFORENINGEN
Malene
Marianne
Signe
Sjølund Gade 14B, 6093 Sjølund
nd
Tlf. 23 88 08 66 . [email protected]
www.salonbroholt.dk
HER KAN DU BETALE MED:
Indkalder hermed til
ekstraordinær generalforsamling
tirsdag d. 28. marts 2017 Kl. 11.30
I Netcafeen, Mejeriet i Sdr. Bjert.
Dagsorden:
1. Velkommen v/formand, valg af dirigent
2. Forslag om ændring af foreningens vedtægter § 10
Venlig hilsen bestyrelsen
16
Bjert-Hallen søger halinspektør
pr. 1. august 2017
Med ansvar for Bjert-Hallen, Bjert-Hallens cafeteria og Mejeriet (Bjerts kulturhus)
• Bjert-Hallen = Den selvejende institution Bjert-Hallen
• Bjert-Hallen åbnede i 1971, efter at byens foreninger og borgere havde stået
samme om indsamlingen til hallen
• I 1995 købte Bjert-Hallen det gamle mejeri i Bjert, hvor der i dag er festsal,
ungdomsklub, værested, skærmplanter (IT læring), pensionister og 3 lejligheder.
• Bjert-Hallen er byens samlingssted med sport, fest og hvad der ellers foregår.
• Bjert Centralskole bruger hallen til en væsentlig del af deres undervisning.
• Bjert-Hallen huser Bjert-Stenderup skydeklub med skydebaner i kælderen,
ligeledes er der et velfungerende motionscenter.
• Bjert-Hallens sportslige omdrejningspunkt er Bjert Idrætsforening med ca. 4 00 aktivitetsmedlemmer.
• Bjert Hallen har et tæt og godt samarbejde med Kolding Kommune.
Vi har en god og velrenoveret hal, med en sund økonomi.
Vi søger en halinspektør, der vil være med til at passe på vores hal, men også være omdrejningspunktet i Bjert-Hallens udvikling
sammen med brugerne af hallen.
Den vi søger har disse kvalifikationer:
• Udadvendt og visionær ildsjæl, der kan ”gå ind i folk med træsko på”.
• Bjert-Hallens brugere er de vigtigste for hallen, og dermed også for den kommende halinspektør.
• Synlig ledelseserfaring vil være at foretrække.
• Er god til mundtlig og skriftlig kommunikation
• Skal være administrativ regnskabskyndig. Styre økonomien efter budget bl.a. hallens vedligeholdelsesplan.
• Skal kunne li´ at omgås, og være sammen med mange mennesker
• Skal deltage i diverse møder for hallen, bl.a. at være sekretær for bestyrelsen. Og være parat til at udføre opgaverne som
møderne medfører.
• Skal være et ordensmenneske, og kunne sætte sig selv i gang hver dag.
• Ser muligheder i stedet for begrænsninger.
• Skal være indstillet på at være med til at forny hallen og bl.a. tage uddannelse, i det der er nødvendigt af ny teknik som f.eks.
ABA grundkursus
• Skal kunne samarbejde med idrætsforeningen og skolen om administrative opgaver. Herunder planlægning af
BIF’s hjemmekampe.
• Være med i hallens udviklingsplaner om planlagt udvidelse.
• At du elsker sport er en selvfølgelighed.
Ansættelse
• Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor arbejdstiden varierer og der påregnes aften- og weekendarbejde.
• Bestyrelsen ser gerne, at Bjert-Hallen tager et socialt ansvar, i forhold til personer der har brug for et skånejob.
Vi tilbyder:
• Vi tilbyder, et attraktiv selvstændigt og spændende job, med mange udfordringer i et aktivt miljø, med mulighed for konstant
udvikling.
• Bjert By er foreningernes by med mange dejlige og aktive mennesker
• En aktiv bestyrelse, idrætsforening og skole der gerne deltager i hallens ve og vel.
• Cafeteriaet er i dag forpagtet ud, med halinspektøren som nærmest foresatte.
Som halinspektør i Bjert Hallen skal du bo i lokalområdet, eller være parat til at flytte til området.
Løn og ansættelsesforhold: Efter kvalifikationer og nærmere aftale.
Tiltrædelse 1. august 2017. Ansøgningsfrist den 15. april 2017. Samtaler holdes snarest herefter.
Skriftlig ansøgning sendes til Bjert Hallen, Erik Lund, Engdraget 15, 6091 Bjert, eller til mail [email protected]
Stillingsopslaget vil være at finde på Bjert Hallens hjemmeside og relevante lokale hjemmesider.
Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til formand for Bjert Hallen, Erik Lund på tlf. 2015 3826.
Smittende
sangglæde
med Helene
Mad og musik fyldte
hallens cafeteria
”Det er bestemt ikke sidste gang, jeg
prøver det, for det blev en rigtig hyggelig
aften, og der var en enorm god opbakning,
som der kan bygges videre på.”
Bjert-Hallens nye bestyrer af cafeteriet,
Knud Rasmussen, er rigtig godt tilfreds
med sit første musikarrangement, der blev
meget fint besøgt.
”Vi kunne ikke have klemt ret mange flere ind, så det blev en meget positiv oplevelse og et arrangement, som jeg helt sikkert vil gentage, når det kan passes ind i
kalenderen”, siger Knud Rasmussen.
Til dette første musikarrangement i
Bjert-Hallens cafeteria havde Knud
Rasmussen entreret med orkesteret ”Cot-
tenfields”, der i dagens anledning havde
allieret sig med Villy Søvndal som gæstesolist, og det gav et spændende og varieret program, som tilsyneladende faldt i
publikums smag.
Cirka 50 publikummer havde bestilt mad
til aftenens musik-arrangement, og det er
tæt på, hvad cafeteriet kan rumme af siddende gæster, så Knud Rasmussen
betegner dette første arrangement som en
stor succes, der skal følges op.
”Der er åbenbart for øjeblikket et behov
for gode musik-arrangementer i lokalområdet, og god mad går man jo heller ikke af
vejen for, så det må vi selvfølgelig navigere ud fra”, siger Knud Rasmussen.
17
Er der nogen, der kan smitte med sin
sangglæde, så er det Helene Ejler Ernst, kirkemusiker ved Sdr. Bjert Kirke.
Det har mange børn allerede mærket,
og det har de mange, der er mødt op til
Familieskrål i kirken i løbet af en række
lørdage, oplevet.
Nu kan endnu flere få lov at synge
sammen med Helene Ejler Ernst, når
der er sogneaften torsdag den 16.
marts kl. 19.30 i Sognehuset.
Vårsang og forårsskrål hedder aftenen, og alle aldre er velkomne.
Se Bjert Sogn
fra luften
Gad vide, hvordan Sdr. Bjert Sogn så ud
fra luften i 1950’erne?
Det kan man få svar på torsdag den 30.
marts kl. 14.30 ved den sidste sogneeftermiddag i Sognehuset.
Lokalhistorisk Forening kommer og viser
luftfotos fra sognet, så alle kan se, hvordan der så ud dengang og dermed kan
fornemme hvor meget, der er sket siden.
Der er lagt op til en rigtig sjov og hyggelig eftermiddag – og det med kaffe og
kage.
Avisen lever og
har det godt
Den 28. februar var det generalforsamling i Bjert-Stenderup Medieforening,
som udgiver denne avis, og her kunne
formanden, Sven Rørbæk, i sin beretning konstatere, at avisen lever og har
det godt.
”Vi har nu eksisteret i mere end 22 år,
og det skyldes udelukkende en rigtig
flot opbakning fra lokalområdet”, siger
Sven Rørbæk.
”Vi har en sund økonomi, men vi er
også meget afhængige af, at rigtig mange tegner medlemsskab af foreningen,
så det vil jeg da på det bestemteste
opfordre til at man gør”.
”For uden den økonomiske støtte,
som medlemmer giver via deres kontingenter, ville det hele have set helt
anderledes ud”, fortæller Sven Rørbæk.
For øjeblikket tegner cirka en fjerdedel af Halvøens ca. 1600 husstande
medlemsskab af foreningen, og det er
med til at sikre en fortsat udgivelse af
avisen til samtlige postkasser i området.
En fantastisk rejse
i Børneuniverset
18
19
Den gamle gymnastiksal på skolen i Sdr.
Stenderup var næsten fyldt til bristepunktet, da Børneuniverset havde inviteret til
urpræmiere på opførelsen af
musicalen ”En fantastisk rejse i universet”.
Det musikalske værk er skrevet af skolens musiklærer Susan Møller Holdt, som sammen med sine kolleger på skolen - forud for præmieren havde holdt børnene til
ilden i en måneds tid, og så var de klar til
at opføre stykket.
Rigtig mange forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede oplevede en samling børn fra Børneuniverset,
som sprudlede og tydeligvis nød at ”aflevere” resultatet af de mange øvetimer, og
det blev da også behørigt belønnet med
velfortjent applaus fra det store publikum.
Efter forestillingen var der fælles hygge
med kaffe, saftevand og kage, og det blev
så en vellykket afslutning på Børneuniversets første afvikling af et større teaterprojekt, og universets leder, Tania Madsen,
kan da heldigvis fortælle, at det er hensigten, at det absolut ikke er sidste gang.
Forældre, bedsteforældre og andet
godtfolk glæder sig allerede.
DER ER ET BEGRÆNSET ANTAL BILLETTER TIL BLUE BRIDGE 2017
KØB BILLET FØR DIN NABO PÅ: WWW.BLUEBRIDGE.DK
Billetter i forsalg kan kun købes på hjemmesiden www.BlueBridge.dk.
Festivalpladsen hegnes ind, og det er kun muligt at komme ind med gyldig billet.
Kvittering for køb medbringes (print eller på mobil), og armbånd udleveres ved indgangen.
DEN 19. AUGUST 2017
PÅ ENGEN BAG KIRKEN I BJERT
Entre Voksne 100 kr
Børn 0 - 16 år Gratis
WWW.BLUEBRIDGE.DK
Husholdningsforeningen til velvære i Polen
20
Bjert-Stenderup Husholdningsforening har været en tur i Polen, og i
den anledning har vi modtaget dette indlæg:
Den 13. februar drog 38 af husholdningsforeningens medlemmer til Kolobrzeg, Polen, for at tilbringe 3 dage med massage, saltbad, mudderpak mm. Der var Pool, boblebad, sauna og dampbad.
Forventningerne var store og jeg tror alle havde en dejlig tur. Bridgespillerne fik også rørt i kortene,
og andre tilbragte aftenen i poolen eller baren, hvor priserne var langt billigere end de danske priser.
I de 3 dage vi var på Hotel New Skanpol, skinnede solen fra en skyfri himmel. Hotellet ligger i kort
gåafstand fra centrum med forretninger, der havde alt hvad hjertet kan begære - sko, tasker, smykker, beklædning - ingen behøvede at mangle noget.
Kolobrzeg, hvorfra færgen sejler til Neksø, har en lille havn og en stor strandpromenade, man
kunne nyde kaffe og kage, sidde på en bænk og nyde solen – der var rigtig mange mennesker.
Turen med Sørens Rejser bød også på en orgelkoncert i Karmien Pomorski, der også ligger ud til
Østersøen. Byens gotiske domkirke, der stammer fra 1300-tallet, er ikke opvarmet, så da var det til
røde næse og kolde tæer. Domkirken har et barokorgel fra det 17. århundrede, har 3300 piber og
bevægelige figurer. Vi overværede en dejlig koncert på ca. 45 minutter hvoriblandt organisten spillede Leonard Cohens ”Hallelulja”.
3 dage med hyggesnak, velvære-behandlinger sluttede med en lang regnfuld bustur hjem, men
fuld af gode oplevelser.
21
22
23
STØTTEFORENINGEN
DANNEVIRKE
afholder
GENERALFORSAMLING
mandag den 3. april kl. 19.00
i forsamlingshuset
Dannevirke
SØNDAG
SØND
DAG 12.
12.
2. MARTS
MAR
M TS
kl.l.. 10-14
k
10-14 i Bjert Hallen,
en, Engløkk
en,
Englø e 7,, 6091 Bjert
GRATIS
ENTRÉ
KOM
KO
OM OG
OG GODE
P-FORHOLD
KØB
KØB...
...
GODE TING
OG SA
SAGER
GER
TIL MOR OG
BARN
B
ARN
MØD OS PÅ
FACEBOOK/
FACEBOOK/
SDR.BJERT MOR/
BARN BAZAR
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vi håber på opbakning og fremmøde for at sike forsamlingshusets fortsatte eksistens.
Bestyrelsen i Støtteforeningen Dannevirke
XP2 Interieur aps
renoverer og sprøjtemaler
møbler, døre, køkkenlåger osv.
til fornuftige priser.
Sprøjtelakering til
private og erhverv.
Stort set alt interieur udføres
med miljøvenlige materialer
og i alle farver.
Kontakt mail: [email protected]
Mob.20966802
SPONSORER:
ARRANGØRER: IBEN JESPERSEN & SARA BRENDEBJERG
A : [email protected] ELLER MOBIL 21 71 27 89
KO
O TAKT
ONT
ENTREPRENØR
BELÆGNING - ANLÆGSARBEJDE
DRÆNING - DRÆNSPULING - SLAMSUGNING
BJARNE NISSEN
TLF. 75 57 29 76
40 28 29 76
SKOVHAVEVEJ 58
6091 BJERT
Forrygende koncert på Abildgården
Selvom der var et andet arrangement i Sdr. Bjert og Open by-night i Sdr. Stenderup på samme aften, så mødte der alligevel ca. 50 personer op til koncert med Los Fuegos. De fik en forrygende koncert på halvanden time med sydamerikanske rytmer. Det var svært at
sidde stille til, så hurtigt blev dansegulvet fyldt med mennesker. Los Fuegos' trommeslager er opvokset på Abildgården i Sdr. Bjert, så
bandet vil være et oplagt emne til Blue Bridge Festival år 2018.
Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup
Husholdningsforening
”Kreativ Strik – no limits”
Onsdag den 8.3. kl. 19:00. OBS!!!!!
Mette Larsen er fra Blans, og det kunne man høre, da hun lørdag efter lørdag deltog i Den Store Strikkedyst 2. Mettes kreative strikkerier har bragt hende i finalen,
som kunne ses på TVSYD+ den 7. nov. 2015.
"Jeg meldte mig, fordi jeg elsker at strikke", fortæller Mette, men hun indrømmer
også, at hun var lige ved at fortryde, da hun sad i bilen på vej mod Gram Slot til
første optagelse. Jeg havde så mange sommerfugle i maven og tænkte, at det
bare skulle overstås hurtigst muligt".
I foredraget vil Mette fortælle om Strikkedysten. Hun vil også vise nogle af sine
kreative ting frem.
Har du et projekt, som trænger til inspiration - så tag det med. Måske er du den
heldige, der kan få skæve vinkler og inspiration med hjem fra denne kreative sønderjyde.
Pris kr. 60 for medlemmer og kr. 75 for ikke medlemmer inkl. kaffe/brød (medbring
selv kop). Tilmelding på tlf. 75 57 22 20 eller sms 23 21 92 96.
Mødested: Sdr. Bjert Centralskole, Engløkke 5, 6091 Bjert
Strikkecafé
Torsdag den 30.3. kl. 19:00.
Denne torsdag vil der være mulighed for at møde andre strikkeglade på Egebo. Der kan udveksles erfaringer og ideer samtidig
med, at man hygger sig over en kop kaffe og måske finder inspiration til den næste strikketrøje. Kaffe/brød kr.25. Der er ingen tilmelding til disse aftener. Mødested: Egebo, Vesterløkke 10, 6091 Bjert.
24
25
Musik og mega-majmarked
på vej i Bjert Gamle Brugs
De kommende måneder
byder på et overflødighedshorn af musikalske oplevelser, majmarked samt øl- og
vinsmagninger i Bjert Gamle
Brugs og Vinduet
”Majmarked - Halvøen springer ud”. Det er
den foreløbige overskrift på den fest- og
markedsdag, som folkene bag Bjert Gamle Brugs afholder lørdag d. 20. maj.
- Det kan for eksempel blive noget med
helstegt pattegris, musik, plantemarked,
fest med øl- eller vinsmagning, præsentation af lokale fødevareproducenter, lagersalg af vin samt handel ved en masse
interessante bode, siger Martin Gram fra
Bjert Gamle Brugs, der er klar til at tage
imod andre spændende tiltag til markedsog festdagen.
Handlende, der vil have en stand til festog markedsdagen, kan henvende sig til
Bjert Gamle Brugs på mail [email protected]
- Det vil være dejligt, hvis vi kan få stablet et arrangement op, som kan matche
julemarkedet, hvor der jo var 1.000, der
besøgte Bjert Gamle Brugs, siger Martin
Fakta 1:
Sæt kryds i kalenderen:
Fredag 3. marts kl. 17: Blue Bridge
Release Event med offentliggørelse af
optrædende samt koncert
Lørdag 11. marts kl. 21: Koncert med
Landsbylarm
Lørdag 18. marts kl. 21: Koncert med
Hanse Rørbæk & Søren Koefoed
Rørbæk Madsen
Lørdag 25. marts kl. 21: Vin og Vinyl –
tag din yndlings-LP med
Lørdag 20. maj: Majmarked – Halvøen
springer ud !
Fakta 2:
Hanse Rørbæk og hans søn Søren optrådte med succes på Blue Bridge festivalen. 18. marts er han i Vinduet Vinbar.
Det lokaltbaserede band Landsbylarm spiller ørehængende covermusik 11. marts i Vinduet Vinbar.
Gram.
Musik i marts
Alle weekender i marts er der musik på
programmet i Vinduet Vinbar i Bjert Gamle
Brugs. Allerede på fredag d. 3. marts forventes der trængsel på Vesterløkke 5, når
Blue Brudge festivalen holder Release
Event, hvor festivalrrangørerne vil offentliggøre de første navne, der skal optræde
på festivalen, ligesom billetsalget skydes i
gang den dag.
Stenderup-halvøen vrimler jo med musikalske talenter, og et af dem, Søren Clemen Møller Gøttche, der bor på Sønderbyvej i Bjert, er med i bandet Landsbylarm,
der giver koncert i vinbaren lørdag d. 11.
marts. Bandet spiller covermusik af enhver
Bjert Gamle Brugs og Vinduet Vinbar har pt. disse åbningstider:
Fredage kl. 14-23
Lørdage kl. 15-23
Søndage kl. 13-16
Majmarked:
Ønsker du en at booke en stand til majmarkedet lørdag 20. maj. Kontakt Bjert Gamle
Brugs på mail [email protected]
Se nyheder og åbningstider på Bjert Gamle Brugs og Vinduets facebooksider:
Facebook.com/vinduetdk
Facebook.com/bjertgamlebrugs
slags. Repertoiret spænder lige fra gode
gamle Stevie Wonder til Kings of Leon og
Joey Moe.
- Ja, og du kan måske også få os til at
spille Britney Spears. Men det kræver
gode talegaver, fire øl og klapsalver, som
Søren Clem Møller Gøttche siger med et
listigt smil.
Et andet af områdets musikalske talenter, Hanse Rørbæk, optræder sammen
med sin søn, Søren Koefoed Rørbæk
Madsen, i Vinduet vinbar lørdag 18. marts.
Hanse Rørbæk har i en lang årerække
underholdt mange forskellige steder med
en blanding af egne numre og fortolkninger af andres sange som James Taylor,
Joni Mitchell og Tom Waits.
Den musikalske marts slutter af lørdag
25. maj, hvor Bjerts musikmaster Knut
Haavik, der jo blandt andet har spillet i
Hotel Hunger, vil vende plader til endnu et
af de populære Vin&Vinyl-arrangementer,
hvor gæsterne opfordres til at medbringe
deres yndlings-LP’er.
Mere vin
I disse dage sker der også løbende en
større udvidelse af udbuddet af vin, der
sælges i Bjert Gamle Brugs.
- Ja, vi har fået mulighed for at lave et
permanent vin-outlet, hvor vi kan tilbyde
en række kvalitets-vine til priser, som de
faktisk ikke har været udbudt til i Danmark
tidligere, siger Martin Gram.
Det større vinudsalg i den gamle brugsbygning har fået selskab af nye bode, der
er skukdt op i årets første måneder. På
Bøgebrænde sælges
savet/kløvet og tørt
nogle af de nye stande er der blandt andet
salg af Aloe Vera-produkter, træskærearbejder samt flere delikatesser.
Det sker i Sdr. Bjert Kirke
Leveres i
Bjert-Stenderup området
Henvendelse
Jens Barsøe
tlf. 4018 8045
Binderupgård
Lagerhal udlejes
Opbevaring af campingvogne/både m.m.
Entreprenørarbejde med rendegraver udføres.
Henvendelse
Casper Jakobsen
Tlf. 23600633
Morgensang
Tirsdag 7. marts kl. 9.
Vårsang og forårsskrål med Helene – sogneaften
Torsdag 16. marts 19.30
Fælles musikgudstjenesten i Sdr. Stenderup
Søndag 19. marts 10.30
Sogneeftermiddag med lokalhistorisk forening
Torsdag den 30. marts kl. 14.30
Børnegudstjeneste med fællesspisning
Torsdag den 30. marts kl. 17
Morgensang
Tirsdag 4. april kl. 9.00
26
Ravnemors Rullestue
Hvis du har et par store duge, du kunne tænke
dig at slippe for at stryge, så er det her lige noget
for dig.
Jeg ruller dem på min MEGET STORE koldrulle,
som jeg har arvet efter min mormor.
De blir' bare SÅÅ flotte.
Ring tlf. 5126 4389
Hanne Ravn - Sdr. Stenderup
Brænde sælges
kløvet og tørt
- kan leveres!
Henvendelse Valdemar Bogh,
mobil 20 47 00 97.
1100 spisende gæster
besøgte kroen på en uge
I uge 7 er der tradition for, at
rigtig mange er på vinterferie
og boltrer sig på vintersportsstederne, men det
mærkede man ikke meget til
på Sdr. Bjert Kro i år.
Tværtimod var der ugen igennem forrygende travlt på kroen, hvor man havde
besøg af ikke færre end 1100 spisende
gærster, fortæller ”krofatter” Rasmus Vemmelund.
Det store ryk ind i restaurationslokalerne
skyldtes først og fremmest, at Bjert Kro
Generalforsamling
Torsdag d. 16/3 kl.19.30
i skolens aula.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Se på www.bjert.dk
Der serveres ost og vin.
Rasmus Vemmelund og ”hans besætning” havde en forrygende travl uge 7.
Du kan betale dit kontingent på 100 kr. til
Medieforeningen på tlf. nr. 2043 5076.
Vi har brug for din støtte.
Det er selvfølge også stadig muligt at indbetale
kontingentet via netbank.
Kontonummeret er: Reg. 7040, kontonr. 1142 230.
27
deltog i den landsdækkende restaurantfestival ”Dining Week”, der kører i uge 7.
Her bød kroen sammen med 110 andre
restauranter landet over på en tre-retters
menu til en billig penge, og det er tilsyneladende noget, der falder i publikums
smag.
Festivalen opstod i København i 2001,
og filosofien har hele tiden været, at flere
vil gå ud jævnligt ud og spise, når de fik
en smagsprøve på god restaurant-mad.
Med for anden gang
Sidste år var Bjert Kro med for første
gang, hvor der blev solgt 650 kuverter, og
ambitionen i år var at lande omkring 1000.
”I år solgte det næsten sig selv, men
sådan er det jo, når noget er så billigt. Det
er jo cirka halv pris”, fortæller Rasmus
Vemmelund.
Prisen pr. kuvert var 215 kr., og for det
beløb fik gæsterne sprød torsk med jordskokkecreme, karse og peberrod. En
hovedret af farseret mørbrad med vinter
porrer og søde løg, og endelig en
citrontærte med brændt marengs og kærnemælks-is.
”Nu har vi kørt 1100 kuverter med den
samme menu, så nu trænger vi også til at
se noget nyt. Men det giver en masse
mennesker en lille smagsprøve på, hvad
vi laver til hverdag. Maden er jo tæt på
det, som vi normalt serverer. Til daglig er
der måske lidt flere elementer på tallerkenen”, siger Rasmus Vemmelund, der ikke
er i tvivl om, at Bjert Kro til næste år igen
vil deltage i ”Dining Week”.
”Vi havde inkaldt ekstra mandskab, men
det giver alligevel travlhed, når der lige
pludselig kommer 100 mennesker på samme tid.
Men heldigvis er det også sjovt, og det
giver også et særligt sammenhold. Det er
sjovt at være en del af”.
Sæt dig fri en tid...
28
Se ud over Lillebælt fra en
trætop, og hør Christian`s
natur og vildmarksfortælling
fra Nord-Norge (Alene i vildmarken, dr/dk) Smag seaweed, muslinger og meget mere.
Kvalitetsoversættelser
Hos Word to Word har vi stor erfaring i at oversætte til/fra stort set alle verdens sprog
inden for mange områder bl.a. oversættelse af magasiner, bøger, medicinske tekster,
hjemmesider, manualer, pressemeddelelser, tekniske oversættelser, datablade,
annonce tekster, brochurer, vaskeanvisninger, købstilbud, lejekontrakter, blog indlæg,
korrekturlæsning og meget mere. Med andre ord kan vi garantere en oversættelse
med viden om jeres branche.
Sprogundervisning til både private og erhverv
Nøgleordene for undervisningen er:
x
x
x
x
intensiv sprogundervisning ± både som hold- og eneundervisning
topmotiverede undervisere med mange års erfaring
konkurrencedygtige priser
og ikke mindst ± god service
Undervisningen vil som udgangspunkt foregå hos jer.
Møllebro 2, 6092 Sdr. Stenderup, tlf. 75 52 80 70
[email protected] - [email protected]
www.wordtoword.dk
At sejle er at leve!
Vi har 40 års ERFARING.
Tilbyder alt i
REPARATIONER af bådmotorer.
KOLDIN
MARINE
NE
SERVICE
29
Vi har et meget stort
RESERVEDELSLAGER.
SALG af motorer, både,
veste, tove, plejemidler m.m.
Kig ind og oplev
god SERVICE.
Vesterløkke 38
3 . 6091 Bjert . Tlf. 75 57 20 01 . [email protected] . www.km-service.dk
Når Halvøen går outdoor får du mulighed
for at smage på masser af outdoor aktiviteter til lands og til vands, og naturligvis
møde og udveksle med andre vilde…..
Sidste sommer samlede den nye musikfestival godt 1300 mennesker til en dejlig
fælles oplevelse i engen, og det pustede
til Halvørådsmedlemmet Johnna Sølvsten`s drøm om en Outdoor festival her
midt i den natur vi kender og holder af.
Den første bliver en realitet allerede nu i
Marts 2017 med plads til 100 mennesker.
Visionen vågnede en kold Januar aften,
hvor vinden peb rundt om Mørkholts store
shelter med 16 sek/m. Imedens alt åndede fred og ro om bålstedet. Mange taler
om naturen som det nye sort i en tid, hvor
stress-sygemeldinger er hverdags kost på
mange arbejdspladser og livstilssygdommen diabetes 2 løber hurtigt. Men hvad
gør vi egentlig ved det ?
Svaret syntes at ligge lige for, for Johnna Sølvsten. ”Vi skal mere ud. Ligefrem
efter næsen ligger halvøens skønne natur.
Der ligger den, - ret ud for fødderne på
alle tider af året. Vi skal sådan set bare
bruge den endnu mere. Og måske se den
på nye måder” Blandt andet ved at klatre
12 -15 meter til vejrs i en trætop ved
kysten og kigge ud over bæltet. Naturligvis
med sikkerheden i top og assisteret af
Ursus Outdoor ´, hvis speciale er outdoor
uddannelse og kurser for private og insitutioner.
Fra tanke til handling er der ikke voldsomt langt for initativtageren, så derfor
sætter Halvøen går outdoor nu stævne
med entusiaster og nybegyndere lokalt og
globalt, som har lyst til mere udeliv. Programmet er absolut alsidigt, og med mange lokale aktører. Blandt mange kan nævnes Bjert-grubbe-gourmet-spejdere, Kolding lystfiskerklub, Kolding o-løbsklub,
Bjert kro, Vinduet Vinbar, Skovridder
Claus Simonsen, Yogaguru Bodil Knutz,
Kunsthåndværker og lærer Johnna Sølvsten, lokale kajakentusiaster, De famøse
snitter-spejdere fra Ødis, et par Rogere fra
Bjert, Vinterbader instruktør K/ vi mangler
en M og flere frivillige kagebagere.
Endnu flere nye interesserede aktører
har allerede meldt sin interesse i arrangementet år 2, og måske kan man forestille
sig, at Halvøen går outdoor kan vokse sig
bredere og med flere festivalafdelinger,
siger Johnna Sølvsten.
År 1 henvender sig til voksne udeelskende, eller dem med håb om at blive det, og
Sølvsten lover, at det bliver muligt for
enhver at prøve en enkelt aktivitet, som er
spritny i livet. Hvad enten man er outdoor
freak eller ny aktiv bruger af naturen. Har
du eksempelvis afprøvet skovyoga, O-løb,
eller Sans halvøen med blyant.
Festivalen strækker sig over 25 timer og
for 10 kr i timen, får man mulighed for at
deltage i flere workshops;
· Se bæltet fra en trætop - klatre
workshop v. Ursus Outdoor
· Fisk fra kysten v. Kolding sportsfiskerklub
· Kort og kompas ved Kolding
O-løbs klub
· Natur oplysning, bål og røverhistorier
fra halvøen
· Spis naturen
· Sans med blyant i Mørkholt
· Nyd naturen fra kajakken
· Frisktræ`s sløjd og bålperler
· Bivuak byggeri
· Skovyoga
· Vinterbadning
· Grubbestegt mad
Sidst men ikke mindst er der foredrag
og vildmarksfortællinger ved Christian fra
“Alene i vildmarken” lørdag aften ved lejrbålet, efterfulgt af bålhygge og lidt guitarmusik inden vi tørner ind i det fri.
Du kan læse mere om Halvøen går outdoor på vores Landsby app, FB under
gruppen Halvøen går outdoor og sidst på
www.bjert-stenderup.dk
30
31
Skal vi købe mad eller medicin?
Bjert Idrætsforening
Oversigt fodbold foråret 2017
Hold
Træningsdag
U5 Mix
U6 Mix
Mix hold
onsdag
onsdag
U7 drenge
U8 drenge
U9 drenge
U10 drenge
U11 drenge
U12 drenge
U13 drenge
U14 drenge
U15 drenge
U16 drenge
U19 drenge
Herre Senior
Grand Old
U7 piger
U9 piger
U10 piger
U12 piger
U15 piger
U16 piger
Dame senior
Old Girls
Tid
Dato
16.45-18.00
16.45-17.45
5 apr.
19 apr.
Drenge Ȃ Herre Hold
tirsdag
17.00-18.30
tirsdag
17.00-18.30
tirsdag
17.15-18.30
17.15-18.30
torsdag
torsdag
16.00-18.00
17.00-18.30
tirsdag Dalby
17.00-18.15
onsdag
mandag Dalby 17.00-18.15
17.00-18.15
onsdag
16.00-17.30
tirsdag
16.00-17.30
torsdag
16.00-17.30
tirsdag
16.00-17.30
torsdag
mandag Vonsild 19.00-20.30
19.00-20.30
onsdag
mandag Vonsild 19.00-20.30
19.00-20.30
onsdag
17.00-18.30
mandag
17.00-18.30
Onsdag
19.00-20.30
tirsdag
19.00-20.30
torsdag
10.00-12.00
lørdag
Pige Ȃ Dame Hold
onsdag
16.45-18.00
mandag
17.00-18.30
onsdag
17.00-18.30
mandag
17.00-18.30
onsdag
17.00-18.30
tirsdag
16.45-18.00
torsdag
16.45-18.00
tirsdag
17.30-19.00
fredag
16.00-17.30
tirsdag
17.30-19.00
fredag
16.00-17.30
mandag
18.30-20.00
onsdag
18.30-20.00
kun kampe.
4 apr.
4 apr.
4 apr.
6 apr.
4 apr.
3 apr.
21 feb.
TRESU CUP
I år blev vores traditionelle indendørs stævne afholdt over 2
lørdage.
En stor tak til sponsorerne for deres støtte til foreningens
stævne.
Et flot veludført stykke arbejde af foreningens
Sportsudvalg, der samlet gav foreningen et overskud på
36.000 kr.
Håndbold
Dame Senior i håndbold har gennem sæsonen haft et
fantastisk medlems fremgang.
Det syder af energi torsdag aften i Bjert hallen, med de 24
damer, der alle giver, det bedste de har.
21.feb.
3 apr.
U8 Mix kan også prale af stort fremgang med nye spillere.
Hvor træner Mette Schmidt i år, har fået hjælp af Brian
Birger Ravn-Y
Yde til at holde gejsten oppe på de 17 spillere.
3. apr.
13 mar.
21. feb.
hele året.
19. apr.
1 mar.
1 mar.
28 feb.
hele året
hele året
13. mar.
Sidste Nyt
Trænermøde
Tirsdag d. 21 februar havde fodboldtrænere fra både Bjert
& Dalby et fælles møde, hvor ideer til fremadrettet
samarbejde mellem fodboldholdene fra U5-U13 blev
debatteret.
røfttet, for at vi fremad
Mange nye positive ideer blev drøf
stadigt tilbyde fodbold til de små årgange, vi de næste år
står overfor i Bjert.
Allerede i den kommende sæson, vil vores fodboldspillere
opleve nye fodboldkammerater og nye tiltag.
Badminton Børn
Har gennem hele sæsonen modtaget nye spillere.
Så de nu er oppe på 16 spillere.
Træner Søren Kjergaard, har efter et træner kursus haft
flere konkurrencer og hjemmearbejde til spillerene.
Spørgsmålene har hængt på opslagstavlen i hallen.
Hvilket har fyldt mange andre i hallen med nysgerrighed og
mange har googlet for at finde svarene.
Fodboldskole
I uge 26 afholder foreningen fodboldskole. Salget til dette
åbner d. 1 marts kl. 10 på DGI´s hjemmeside.
Hvor vi har 85 pladser som de foregående år. Ȃ Solskin og
tørvejr er allerede bestilt.
Fredag vil der vanen tro være vandkamp. Ȃ Den er
arrangeret med et nyt tiltag, med masser af vandpistoler
og spil i år.
Folder til børnene, er allerede i trykken, der snarest vil blive
delt ud til børnene i skolen. Ȃ yderligere oplysninger
opdateres snarest på vores egen hjemmeside
www.bjert-if.dk
Har du lyst til, at vide mere om det frivillige arbejde på
fodboldskolen, som frivillig træner, eller som
hjælpetræner.?
Eller brænder du allerede for, at få lov til at give børnene en
fed uge med masser af fodbold?
Så er du meget velkommen til at kontakte Marianne
Schjerlund på tlf.: 52402440, eller på mail
[email protected]
Tirsdag d. 7. marts får konfirmanderne fra Sdr. Bjert og
Sdr. Stenderup besøg af Folkekirkens Nødhjælps Karavane, hvor unge volontører vil
fortælle om livet i verdens
fattigste lande. Besøget finder sted i Bjert Sognehus, kl.
17.00-20.00.
Hvad gør man, hvis man har så få penge,
at man skal vælge mellem at købe mad til
familien – eller medicin til mor, som er
alvorligt syg? Eller hvad gør man, hvis valget står mellem mad og skolepenge til
børnene?
Heldigvis står danske familier sjældent
med den slags umulige valg og dilemmaer, men ofte må familier i verdens fattigste
lande vælge mellem det ene eller det
andet.
Det har knap 30 unge danskere oplevet
på egen krop, mens de var ude som
volontører med Folkekirkens Nødhjælp og
Silkeborg Højskole. Her boede de hos fattige familier, tog del i det daglige arbejde
og lyttede med, når familierne skulle
beslutte, hvordan deres få penge skulle
bruges.
I to uger i februar og marts rejser de tidligere volontører nu landet tyndt med Folkekirkens Nødhjælps Karavane. Karavanen er et road show med 175 arrangementer i kalenderen. I løbet af de 14 dage
regner volontørerne med at besøge lige
omkring 10.000 konfirmander, spejdere,
efterskoleelever og FDF’er.
Gennem foredrag, multimedieshow, aktiviteter og quiz vil volontørerne fortælle de
unge om forholdene i nogle af verdens fat-
Fakta om Karavanen
tigste lande. Og volontørerne har alle
historier, de gerne vil dele med konfirmanderne.
”Jeg er med i Karavanen, fordi jeg har
oplevet den barske hverdag i nogle af verdens fattigste lande. Nu, hvor jeg har set
børn sulte og mennesker mangle rent
vand, er jeg nødt til at gøre, hvad jeg kan,
for at forandre det. Det, jeg kan gøre, er at
fortælle om det. Og det gør jeg, for ingen
skal leve i sult og fattigdom, når der er
mad nok,” forklarer Lasse Mors, tidligere
volontør og nu Karavane-deltager.
Volontørerne vil også snakke med konfirmanderne om, at de kan blive den generation, der afskaffer fattigdommen i verden.
”I år sætter vi fokus på Verdensmålene,
som nogen har kaldt den mest ambitiøse
plan for verdens fremtid nogensinde. Med
udgangspunkt i volontørernes oplevelser
gennemgår vi de mål, der handler om at
afskaffe fattigdom, stoppe sult og skabe
Karavanen er Folkekirkens Nødhjælps informationskampagne for børn og unge i forbindelse med den årlige Sogneindsamling.
Der er Sogneindsamlingen d. 12. marts i 1.300 danske sogne.
Meld dig på www.blivindsamler.dk
Du kan betale dit kontingent på 100 kr. til
Medieforeningen på tlf. nr. 2043 5076.
Vi har brug for din støtte.
Det er selvfølge også stadig muligt at indbetale
kontingentet via netbank.
Kontonummeret er: Reg. 7040, kontonr. 1142 230.
bæredygtig udvikling – og vi vil fortælle de
unge, at de rent faktisk kan gøre en verden til forskel for verdens fattigste,” fortæller landskonsulent Søren Christensen fra
Folkekirkens Nødhjælp.
Karavanen kører rundt som optakt til
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
søndag den 12. marts. Den dags dilemma
er om konfirmanden skal sove længe eller
ud og samle ind og gøre en verden til forskel.
Flere fakta
Om karavanebesøget:
Kontakt gerne præsterne, Tine og
Maria.
Om sogneindsamlingen:
Indsamlingsleder i Sdr. Stenderup: Formand for Menighedsrådet Niels Jørgen
Langhoff, tlf. 40191137. E-mail:
[email protected]
Indsamlingsleder i Sdr. Bjert: Irene
Bengaard. E-mail:
[email protected]
Eller kontakt Karavaneleder Søren Christensen tlf. 29 70 06 13
Så er der en plan
32
DØGNVAGT
Er din bolig sikret?
33
Formanden for Bjert Beboerforening,
Lisbeth Friche, skriver:
Tømrer- & snedkerforretning
Ruddi Hansen
Varmarkvej 28
6092 Sdr. Stenderup
Ring 75 50 23 99 og få et
uforpligtende tilbud på sikring af din bolig
- for en sikkerheds skyld
Autoriseret Ruko Sikringscenter
Albuen 15, Kolding, tilf. 75 50 23 99
www.laasesmeden-schroeder.dk
Byens Bedste Boliger
– dem sælger vi!
Estate Ole Dall-Jensen
EJENDOMSMÆGLER, VALUAR MDE
7630 1988
Skal vi også
sælge din?
DØGNVAGT
75 57 12 42 / 40 42 88 78
Din bolig kan sikres effektivt, uden at hjemmet bliver til Fort Knox.
Låsesmeden Schrøder har en lang række gode råd til, hvordan du bedst
sikrer din bolig.
Derfor er det en god idé at give hele boligen et sikringstjek, samt at kigge
på alle ind- og udgange med tyvens øjne.
Det er tanken at æbleplantagen nord for
kirken i Bjert skal udvikle sig løbende i et
samarbejde mellem kommunen og frivillige. Planen skal altså ikke forstås som
en ”nu og her”-plan, men mere som en retningsgiver. Vi mangler stadig en aftale
med kommunens driftsafdeling om, hvad
de konkret vil bidrage med af plejeindsats.
Plantagen fremtræder i dag som et
naturpræget, grønt offentligt område, og
det er de allerede eksisterende elementer,
som skal videreudvikles. Det er altså ikke
meningen, at plantagen skal tilbageføres
til den tid, hvor der blev produceret æbler i
den. Vi synes, den er fantastisk med sine
mange forskellige delelementer. Lige nu
bruges plantagen mest til at gå tur i, vi
håber at der vil opstå hyggelige pladser,
så man også får lyst til at slå sig ned i
området.
Der skal laves en grussti langs åen, som
skal være belyst med lamper, der tænder/slukker automatisk. Vi håber denne sti
kan videreføres op ad bakken til præstegården. De andre stier i området er som
nu klippede græsstier.
Festival, sankthans og legeplads
Nord for åen er der festivalpladsen og syd
for åen en slags legeplads i åens lune
sydhulning. Det er meningen, at der skal
ryddes op i bevoksningen langs åen.
Måske skal der være hytter mm og trædesten til overgang af åen – eller fiskeplads
måske. Dette område skal hænge sammen med området nord for åen med de
gamle Lobo- og Ingrid Marie-træer. Vi kalder dem skulpturtræer, da deres væsentligste funktion er at være skulpturer – de
er ved at gå ud, og det får de så lov til.
Længere mod nord er der de store æbletræer Fillipa og Vardeæbler. Omkring dem
klippes græsset i cirkler.
Stribet æblehave
Ud mod kirkestien står træerne i striber og
græsset skal klippes på samme måde i
korte og lange baner. For enden af rækkerne kan der være opholdspladser, hvorfra der er udsigt gennem æblegrenene til
kirken – meget malerisk.
Gran og eng
Granplantagen er egentlig et fremmedelement i området, og planen er ad åre at
erstatte granerne med hasselbuske i et
labyrintisk mønster. Den del af planen er
ikke lige rundt om hjørnet. Øst og nord for
granerne er der nu en del krat af slåen og
brombær, som i princippet skal bevares af
hensyn til fuglene, dog således at i hvert
fald nogle af pigeontræerne i området graves frem.
Længst mod øst er der nu en flot blomstereng fyldt med perikon og rejnfang. Den
er nødt til at blive slået med mellemrum for
ikke at springe i busk, men ellers skal den
bevares.
34
35
Open by Night i A-huset
Fredag d 24 februar var det igen tid til "Open by Night" i Sdr Stenderup. Der var forud for arrangementet blevet arbejdet hårdt på at
sætte et spændende program sammen, således at der var noget for en hver smag.
Spring for børnene med støtte fra Stenderup Idrætsforenings dygtige trænere - hoppeborg (venligst udlånt af Sjov i natten) - 1 times
hård step ved Shiela - volleyball kamp.
Alt i alt var der ca 80 folk forbi i løbet af aftenen - store som små.
Nyt fra Halvø-koordinatorerne
Festsalen i Mejeriet
Går du med tanker om at skulle
holde din næste fest i Mejeriet’s
flotte festsal?
(Alt udstyr til 90 siddende gæster)
så er det nu !
Der er “rift” om datoerne !
Henvendelse Keld Venø
tlf: 75572424 - mobil: 24409424
Se: www.mejeriet-bjert.dk
Alt i autoreparation
Syn
Aircondition
Dæk (også opbevaring)
Lav timepris
PL Auto & Teknik
- et frit værksted
Thorsvej 1 (Binderup)
6091 Bjert
Tel.: 61862440
Mere end 20 års erfaring - din tryghed
Nu er det snart generalforsamlingens tid,
og også Stenderuphalvøråd (jo, der er ét
ord!) holder sådan én, nemlig den 28
marts i Dannevirke i Sønder Stenderup.
Rådet vil gerne berette om projekterne,
der er sat til søs, og om længere og kortere tids visioner og mål. Selvfølgelig kunne
vi også godt tænke os nogle nye ansigter
til arbejdet, men i skrivende stund ser det
faktisk allerede rigtig positiv ud med interesse fra diverse borgere i at være med i
rådet. Så – frygt ikke, men kom og bliv
opdateret. Også de andre generalforsamlinger på halvø fortjener opmærksomhed,
og jeg som koordinator har da tænkt mig,
at lægge vej forbi så mange, som jeg kan.
Synes du, det er uoverskueligt med alle
de møder og øvrige ting, der sker i
nærområdet, så er det på høj tid at du
downloader appen Mindlandsby – Stenderup Halvø. Både nyheds- og kalenderfunktionen virker supergodt, og her har du
det hele samlet. Du kan endda lægge
arrangementerne over i din egen kalender
ved ét tryk på knappen! Så er der overblik,
og så ved du, hvad du kan nå i din travle
hverdag. Har du selv ofte noget, du gerne
vil dele med andre, og frygter du at tingene forsvinder på Facebook, så henvend
dig – du kan få et log-in, og det er super-
nemt at lægge arrangementer ud.
Også hjemmesiden er i fuld brug, og vi
får flere og flere henvendelser af folk, som
gerne vil have noget på. Vi arbejder konstant på at udbrede den og holde den
opdateret, men mangler du noget eller har
du en god fif – skriv eller ring!
Meget snart vil vi tage vores nye logo i
brug, og vi har nogle frække idéer for,
hvordan vi kan profilere os og pirre nysgerrigheden og interessen i halvøen i et
bredere område. Logoen kommer bl.a. til
at indgå i den velkomstfolder, vi er i gang
med at få trykt, for vi vil også gerne gøre
en større indsats for at få samlet ny tilflyttere, og invitere dem mere ind i fællesskabet.
Initiativerne på halvøen skulle jo gerne
overbevise flere til at bosætte sig her – og
alle kneb tæller. På den måde synes vi,
det er mindst lige så vigtigt at skabe fællesskab med for eksempel projektet ’Bordér Halvøen’, som det er at undersøge,
om vi måske kan skaffe fede boliger uden
at vi skal vente på en ny lokalplan. Hvad
ville unge familier sige til at kunne bo i en
gård længe? Hvordan kan vi skabe byggeprojekter med genbrugsmateriale? Hvordan kan vi få folk til at leje en del af deres
bolig ud, når ungerne er flyttet hjemmefra?
Vi kigger på nye, spændende muligheder
for at få skub i processen om tilflytning. Vi
har en overbevisning om, at her på halvøen ville vi kunne byde en suveræn god
og sammenhængende hverdag for børn –
også det arbejder vi med.
Som altid er du velkommen til at henvende dig med gode idéer. Som det allersidste nyt på hjemmesiden kan du nu søge
om hjælp eller støtte ved halvørådet hvis
du selv har et spædeprojekt i sinde.
Vi bakker op og tænker med – det er
derfor, vi er der!
Du kan finde os på bjert-stenderup.dk,
men tjek også den nye FB gruppe Stenderup Halvøråd.
36
Xtra-Rum
37
Brillekuren
Mange er gået på slankekur efter
nytår. Hørt i Forbjertfarten har
testet flere af kurene. Den bedste
kur viste sig at være en kur, hvor
man skal spise rigeligt med kød, kartofler, hvidt brød og chips. Resultatet kan ses herunder:
- lokal opbevaring
Pulterrum fra kr. 300, - pr.
måned. Nem og fri adgang.
Også mindre erhvervslejemål.
Peter Juhl, Gl. Skartved 44,
6091 Bjert, tlf. 2819 2025
Bliv medlem af
Medieforeningen
Vi har brug for
din støtte.
Forskønnelse af landsbyen
Der er bare blevet så flot nede foran klubhuset.
Viggo Sommer med gæstesolist
Johnny Winther.
Træpiller
Til folk med stokerfyr kan
vi tilbyde træpiller af god
kvalitet og med en god
brændeværdi.
Vi har både småsække,
storsække og løsvare.
Der er mulighed for selv at hente.
Medbring evt. selv emballage.
Man bedes ringe inden afhentning.
Ring, hvis der ønskes priser
på løsvare og levering.
Sønder Stenderup Maskinstation
Gammel Ålbovej 1 A
6092 Sønder Stenderup
www.sdrstenderupmaskinstation.dk
Tlf.: 75571137 - 20266037 - 40191137
Nye navne på festivalen
Ønskevæg
Ønskevæggen ved den gamle Brugs er kommet op igen. Her er nogle af
udsagnene, der allerede er skrevet:
Vi vil ha’ fredagsbar hver torsdag i Vinduet.
Al magt til Halvørådet.
Vi vil have en svømmehal i Bjert, Agtrup, Skartved og Stenderup.
Vi vil også have en i Binderup.
Trafikregulering
Ifølge Ugeavisen får kloge trafiklys trafikken til at glide på Vejlevej,
hvor bilisterne kommer 33 procent hurtigere frem.
Trafikplanlægger Erik Haribo fra Kolding Kommune fortæller endvidere,
at man også er i gang med et forsøg ved trafikreguleringen ved Rebæk.
”Vi vil her se, hvor langsomt, det kan lade sig gøre, at få folk fra Stenderup-halvøen igennem”, fortæller han. ”Vi gør det ved at lade lysene
skifte på uhensigtsmæssige tidspunkter”.
Senere i forsøget vil man afprøve en regulering, hvor der aldrig bliver
grønt lys fra nogen sider, ligesom man har planer om en togbom på tværs
af vejen, selvom der ikke krydser tog på strækningen.
Snekaos venter i
den kommende
weekend
Der ventes et kraftig snevejr i Sydjylland. Al udkørsel frarådes, og
lufttrafikken over området indstilles. Der ventes op til 2 cm tøsne,
som vil lægge sig i op til 20 minutter, inden det forsvinder af sig selv.
For en sikkerheds skyld salter kommunen vejene to dage før. Beredskabet er beredt og parat til at
evakuere folk i yderområderne. Følg
med på TV2 News, som vil holde dig
opdateret om de ekstreme vejrforhold, som ventes at ville koste samfundet 20 milliarder kroner.
38
Skolen i Bjert
Skolen i Bjert
Skolen i Bjert
Stærk pris på
autohjælp
Finansiering af værkstedsydelser
* Fordelskortet kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagner og rabatter. Bonus kan
kun optjenes på det AutoMester værksted, som Fordelskortet er tilknyttet, og forudsætter
kontant betaling. Læs alle betingelserne på www.automester.dk.
** Garantien gælder følgende dækmærker: Bridgestone, Continental, Firestone, Michelin, Viking
og Sava.
Sdr. Stenderup Autoværksted
SKAL jeres arrangementer med i kalenderen - så send en mail til [email protected] med fremtidige arrangementer
op til 12 måneder frem brug også kalenderen til jeres planlægning - se den på www.bsavis.dk - med detaljer om div. arrangementer.
1/8 side kr. 145,92mm x 62mm
Bjert-Stenderup Avis
Annoncepriser ex. moms
1/4 side kr. 285,92mm x 129mm
Omdeling:
Holger Pedersen
Tryk:
From Grafisk
1/1 side kr. 1.100,190mm x 264mm
Deadline: Fredag den 24. marts 2017
Redaktion:
Sven Rørbæk, Ansv. redaktør/annoncer
Per Bertelsen
Helle Juhl
Økonomi:
Jytte Hansen
1/2 side kr. 560,190mm x 129mm
Avisen udkommer 11 gange årligt - ikke i juli.
Omdeles gratis til ca. 1.500 husstande i 6091 og 6092.
Tel.: 2125 3508
Mail: [email protected]
Tel.: 2125 3508
Mail: [email protected]
Tel.: 7557 2909
Mail: [email protected]
Tel.: 2713 1025
Mail: [email protected]
Tel.: 2483 6008
Mail: [email protected]
Tel.: 2073 1390
Mail: [email protected]
Tel.: 7552 7711
Mail: [email protected]
Bjert-Stenderup Net-Avis
www.bsavis.dk
Poul Erik Nørgaard, Ansv redaktør
Tel.: 2043 5076
”Det er her det sker” i begge medier
Mail: [email protected]
og meget mere...
Stenderupvej 167
6092 Sdr. Stenderup
Tlf. 75 57 11 23
www.ssauto.dk
gnin
3 års udvidet
garanti på dæk**
g
Udover 5% bonus får du:
3 års garanti på
reservedele
Tilb
y
Bjert Hallen
Bjert Hallen
Bjert Hallen
Kirken i Bjert
ri n g
Brugerrådet Bjert
Bjert Pensionistforening
Busforeningen
BS Husholdningsforening
Pensionistforeningen
Bjert Pensionistforening
75 57 14 57
Stenderupvej 226, 6092 Sdr. Stenderup
ing
Vesterløkke 10,1
Mejeriet
Plejecenter Vesterløkke
Binderup Vesterskovvej
Dannevirke
Mejeriet
Kirken i Bjert
*
S
U
N
O
B
VI GI’R 5% I
Tømrer- og
Snedkerforretning ApS
Isol
e
17.30-21
18.30-22.30
Banko
Banko
Banko
Bjert Farm Shop
Banko
Fællesspisning
Gen-prøve skolekomedie
for pensionister m.fl.
Skolefest 0-4 klasse
Skolefest 5-9 klasse
Brugerrådet
Kirken i Bjert
Bjert Pensionistforening
BS Husholdningsforening
Pensionistforeningen
Busforeningen
Støtteforeningen
Bjert Pensionistforening
BS Husholdningsforening
Kirken i Bjert
Rep
a ra t
ion
26.
27.
14.00
19.00
19.00
17.00
14.30
12.30
12.30
Vesterløkke 10
Kirken i Bjert
Mejeriet
Skolen i Bjert
Dannevirke
Plejecenter Vesterløkke
Dannevirk Tilm 20826092
Kærnehuset
Egebo
Sognehuset
ning
April
1.
4.
11.
20.
24.
25.
Banko
Morgensang
Banko
Kreativ Strik-No Limits
Banko
Banko
Fællesspisning
Lysbilleder
StrikkeCafe
Lokalhistorisk forening
Børnegudstjeneste
m/fællesspisning
- tilmeld dig allerede i dag!
Kuhrt & Pedersen
N yb yg
8.
13.
14.
17.
28.
30.
14.00
09.00
19.00
19.00
14.30
19.00
18.00
14.00
19.00
14.30
17.00
AutoMester Fordelskort
Ombyg
n
Marts
4.
7.
6091 “Det er her det sker” 6092
39
40
/SRXEOXLSQI0]RKKEEVH
,ERWIRT§XPJSKJ§IRJVIQZMWRMRK
2=46-7
(0*&
&NIVX
šWXIVPºOOI
7XSVXV¨XIVVEWWIQIHWSPLIPIHEKIR
=HIVWXZIPLSPHXSKZIPFIPMKKIRHIZMPPEM
7HV&NIVX,]KKIPMKP]WSTLSPHWWXYI
QIHFV¨RHISZRSKYHKERKXMPWXSVWSP
VMKXV¨XIVVEWWI(INPMKXOºOOIREPVYQ
QIHT¨RILZMHIIPIQIRXIVSKKVERMX
FSVHTPEHI*VEOºOOIRIXIVHIVHSFFIPX
JVERWOHºVXMPWXYIRKSHIWXSVIZ¨
VIPWIV(INPMKYKIRIVXSKRIQLEZI
+P&N¨VX
PIRWOSPIRFºVRILEZIRMRHOºFWQY
PMKLIHIVSKW§OERWXVERHSKWOSZR§IW
MRHIRJSVQMR
)RIVKM
8PJ
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK*
MQTSRIVIRHIWQYOOIWXYIVIRWYMXIPMHXYHSZIVHIXW¨HZERPMKI
3TJºVXMSKIVWMHIR§VPº
7XIRHIVYTLZSVWOSZ0MPPIF¨PXSK7SP
FIRHIFPIZIXQSHIVRMWIVIXW§HIRRI
O¨V)RKIFPSXIVRSKPIEJREXYVSTPIZIP
WQYOOILIVWOEFWZMPPEMHEKJVIQWX§V
WIVRI(IRJPSXXIKEVEKIIVSTJºVXMZMP
LIPXYXVSPMKWQYOSKGLEVQIVIRHILIPX
PEIRWWXMP
YRMOFSPMKYHIRWEQQIRPMKRMRK-7HV
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK,
&NIVX7XVERHZIN
IXEKIVSKT§FIKKIIXEKIVIVWXSVI
VYQ,]KKIPMKIWXYIVQIHTVEKXJYPH
YHWMKXSKQEWWIVEJP]WMRHJEPH
4SYP)VMO,ERWIR
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK,
)RIVKM
8PJ
0EVW'LVMWXIRWIR
IVQYPMKLIHJSVEXYHR]XXIWEPWSQ
IXWXSVXPSJXWVYQˆPHVIOºOOIRQIH
EHKERKXMPXSWXYIV7SZIZ¨VIPWIQIH
EHKERKXMPFEHIZ¨VIPWIX
:IWXIVPºOOI
:MPPEIRIVPºFIRHIVIRSZIVIXSKJVIQWX§VMHEKP]WSKQSHIVRI
'LEVQIVIRHISKJPSXQSHIVRMWIVIXZMP
QMPMIVQIHWOSPIXMPOPEWWIX¨XT§
PEFIPMKKIRHIM7HV&NIVX:MPPEIRIVPº
MRHOºFSKQE\QMROºVWIPXMP/SP
FIRHIVIRSZIVIXSKJVIQWX§VMHEKP]W
HMRK'IRXVYQ
SKQSHIVRI
7HV&NIVXIVIREXXVEOXMZF]JSVFºVRIJE
'LEVQIVIRHISKL]KKIPMKZMPPEMQMRHVISKQIKIXTSTYP¨VXPERHWF]WEQJYRH
(SFFIPXZMPPEFIPMKKIRHIGIRXVEPXM7HV
VIXXIXQIHKSHIP]WIWSZIZ¨VIPWIV
&NIVXQIHOSVXEJWXERHXMPWOSPIFºVRI
QIHT¨RITPEROIKYPZISKW]RPMKILE
LEZIMRHOºFFEHIWXVERHIWOSZISK
RIF§RH
WEQXMHMKOYRGEQMROºVWIPJVE/SP
HMRK'IRXVYQ*ºVWXIWEPIRIVFPEMRH
7ºVIR*VIHWXIH
)RIVKM
8PJ
8PJ
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK%
)RIVKM
8PJ
(0*&
&NIVX
%RHIVW3IGLWPIV
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK7
+P&N¨VX
7ERHVE0]OOI2MIPWIR
(0*&
&NIVX
)RIVKM
8PJ
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK&
(0*&,
&NIVX%KXVYT
0ERHPMKXFIPMKKIRHIL§RHZ¨VOIVXMPFYH
0MKIYHIRJSV&NIVXW¨PKIWL§RHZ¨VOIV
XMPFYH,IVIVFPSXOQXMP6IQEM%K
XVYTOQXMPJNSVHIRSKOSVXEJWXERHXMP
WOSZSK0ºZISHHI,YWIXXV¨RKIVXMPIR
KIRRIQKVMFIRHIMWXERHW¨XXIPWI,IV
6MKXMKJMRZMPPEX¨XT§MRWXMXYXMSRIVEOXMZMXIXIVSKWOSPI
4§IRVSPMKZMPPEZINM7HV&NIVXPMKKIV
OºF=HIVQIVIOQXMP%KXVYTZMK
HIRRIZMPPELIPXRIHIMFYRHIREJIR
7XVERH(IVIVJVEEPVYQQIXYHWMKXXMP
PYOOIXSKFºVRIZIRPMKPSQQI,IVIV
WOºRYKIRIVXLEZISKQEVOIV(IVIV
HIVOSVXEJWXERHXMP&NIVXGIRXVEPWOSPI
XMPLºVIRHIHSFFIPXKEVEKIXMPFSPMKIR
LEPPIRZYKKIWXYIFºVRILEZISKMRH
(0*&
&NIVX
7OV¨RXIR
%KXVYT1MHXWOSZZIN
8PJ
(0*&
&NIVX%KXVYT
)RIVKM
(0*&
1MHXZIN
/30(-2+%()0+%()
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK%
7ºRHIV7XIRHIVYT
,]KKIPMKZMPPEGEQJVE0MPPIF¨PX
/ZEVXIVWOºVWIPJVE/SPHMRKPMKKIVHIR
RIL]KKIPMKIPERHZMPPEMHIXKEQPIJM
WOIPINI&NIVX7XVERHOZQZIPHMW
TSRIVIXFSPMKFPSXGEQJVE/SP
HMRKFIHWXIFEHIWXVERH:MPPEIRIVM
(0*&
&NIVX
7XSVGLEVQIVIRHIZMPPE
1MHXM7HV&NIVXJMRHIVHYHIRRIWXSVI
GLEVQIVIRHIZMPPE,IVIVEPXLZEH
QERJSVZIRXIVEJIRW§HERFSPMKSKW§
IVHIVSKW§IRJMRXMPWXERHWVETTSVX,IV
IVOSVXK§EJWXERHXMPWTSVXWTPEHWLEP
1IXXI,N¨VI
:-00%
/SRXERXTVMW
)NIVYHKMJXIVTVQH
9HFIXEPMRK
&VYXXSRIXXS
IOWOPINIVYHKMJXIV
7EK%
)RIVKM
8PJ
%RIXXI0]RKKEEVH,SPQ
Z0]RKKEEVH
,ERWIR
%HIPKEHI
/SPHMRK
OSPHMRKEHIPKEHI$LSQIHO
JEGIFSSOGSQLSQIOSPHMRKEHIPKEHI
8PJ
LSQIHO
)NIRHSQWQ¨KPIVO¨HIJSV(ERWOI&EROOSRGIVRIR