GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING
Dagsorden for SaBTK´s ordinære generalforsamling
tirsdag d. 14. marts 2017, Kl. 19.00 i klubhuset.
Fremmødte:
Bestyrelse tilstede:
Ref.:
1. Valg af dirigent:
Varslet rettidigt?
2. Formandens og spilleudvalgenes beretning:
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
4. Behandling af indkomne forslag:
5. Valg af formand:
Jacob Danholt Hansen, villig til genvalg.
6. Valg af USU formand:
Kurt Madsen, ikke villig til genvalg.
7. Valg af bestyrelses medlem:
Olga Nygreen, villig til genvalg.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:
9. Valg af 2 revisorer og en suppleant:
10. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson:
11. Uddeling af Falck Hansen legat.
12. Eventuelt.