Velkommen til Kirurgisk Afdeling Afsnit A1

Noter
Marts 2017
Velkommen til
Kirurgisk Afdeling
Afsnit A1
2
Velkommen
Ris og ros
Hvem møder du i afsnittet? Personalet består af læger, lægesekretærer, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter/sygehjælpere.
Afsnittet har tilknyttet en fysioterapeut og en socialrådgiver, som kan
kontaktes ved behov.
Derudover kan det være, at vi tilkalder assistance fra andre afdelinger.
Sjællands Universitetshospital,
Køge fungerer som uddannelsessted.
Derfor vil du også møde personale,
som er under uddannelse. Vi bestræber os på, at du møder samme
personale mest muligt.
Desuden vil du få tilknyttet en eller
flere kontaktpersoner, som har ansvar
for, at du er velinformeret og at der er
sammenhæng i dit forløb.
Har du forslag og idéer til forbedringer eller ændringer i dagligdagen
på afsnit A1, er du velkommen til at
skrive dem ned og aflevere dem til os.
Du har også mulighed for at sende en
mail til;
Kirurgisk afdeling, Køge
[email protected]
Kirurgisk afdeling, Køge
7
Hjem igen
Hvordan træffes beslutninger?
Din udskrivelse bliver planlagt i et samarbejde imellem dig, lægen og
plejepersonalet. Hvis du skal møde til ambulant kontrol efter din udskrivelse, vil du få besked om tid og sted, inden du går hjem. I forbindelse
med udskrivelsen sendes der et brev til din egen læge, om hvad der er sket
under indlæggelsen og hvilken form for kontrol, der er planlagt.
Vi gør, hvad vi kan for, at du får den
information, du har brug for, når du
skal beslutte dig for en undersøgelse
eller behandling. Dine pårørende
bliver inddraget i det omfang, du
ønsker det.
Det er vigtigt, at du og dine pårørende
spørger, hvis der er noget, I er i tvivl
om. Det er en god idé, at du skriver
eventuelle spørgsmål ned, så du husker at få spurgt.
Du har altid ret til at se din journal og du kan få adgang til den via www.
sundhed.dk
Dine pårørende er velkomne til at
ringe til os på telefon 4732 3120. Vi
udtaler os dog kun efter aftale med
dig. Det er bedst, hvis én pårørende
fungerer som kontaktperson.
Venlig hilsen
Personalet Kirurgisk Sengeafsnit A1
Sjællands Universitetshospital
Køge
6
Kirurgisk afdeling, Køge
Kirurgisk afdeling, Køge
3
Praktiske informationer
Patient hos os
Hvad skal du medbringe?
Det er en god idé at medbringe toiletsager, hjemmesko, behageligt tøj/
nattøj, en morgenkåbe og medicin,
som du tager fast.
Vi kan ikke påtage os ansvar for dine
personlige ejendele. Derfor anbefaler
vi, at du medbringer så lidt af værdi
som muligt. Du kan låse det inde på
stuen.
Hvornår er der besøgstid?
Der er fri besøgstid. Det kan dog ske,
at personalet beder dine pårørende
undgå bestemte tidsrum, af hensyn
til at patienter skal have ro til diverse
undersøgelser mv.
Men som udgangspunkt er dine
pårørende altid velkomne. Efter kl. 21
henvises besøg som udgangspunkt til
opholdsstuen, hvis der er flere patienter på stuen.
Hvornår serveres mad?
Morgenmad: kl. 8.00.
Middagsmad (varm): kl. 12.00
Kaffe/te: kl. 14.00
Aftensmad (kold): kl. 17.15
Kaffe/te: kl. 20.00
Vær opmærksom på, at der af hygiejniske årsager kun er adgang til køkken og buffet for personalet.
Telefon og TV
Vi har ingen patienttelefon, men det
er tilladt at anvende mobiltelefon,
hvis det ikke forstyrrer de andre patienter. Husk at medbringe oplader.
Der er fjernsyn i opholdsstuen og på
alle patientstuer.
Det er tilladt at anvende medbragt pcadgang til gæstenetværk kan fås hos
sekretæren.
med mindre det sker efter aftale med
personalet.
I Region Sjælland må patienter,
pårørende og andre besøgende ikke
fotografere og optage film og lyd
4
Telefonkontakt med afsnittet
Afsnittets telefonnummer er:
4732 3120.
Kirurgisk afdeling, Køge
Kirurgisk afdeling, Køge
5