Se info. - Telepensionister

FORENING AF TELEPENSIONISTER
Århus d. 8. marts 2017.
Foreningen holder generalforsamling i lokalerne i Stavangergade
TIRSDAG den 4. april 2017 kl. 11.00.
Lokalerne er åbne fra kl. 10.30. Generalforsamlingen holdes kl. 11.00. Efter
generalforsamlingen er foreningen vært ved en beskeden frokost.
Vi vil derfor gerne have tilmelding senest d. 24. marts til et bestyrelsesmedlem.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab/Budget samt fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag (skal fremsættes senest den 24. marts 2017)
5. Valg til bestyrelsen. På valg er Peter Larsen (modtager genvalg) Palle
Aaskoven (modtager genvalg)
6. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Tove Olesen, Inger Uhrenholt og
Hans Kock. (som alle modtager genvalg),
7. Valg af revisor. På valg er Teddie Jensen
8. Valg af revisorsuppleant. På valg er Kirsten Madsen
9. Eventuelt
Medlemsmøder i resten af 2017:
April: Mandag den 10.4 i Aalborg almindelig møde.
Maj:
Tirsdag d. 2.5 i Århus og mandag d. 8.5 i Aalborg
Juni:
Ingen møder
Juli :
Ingen møder
August: Århus: ingen møde - Aalborg mandag den 7.8.
Sept.:
Tirsdag den 5.9. sommerudflugt - alle
Oktober: tirsdag d. 3.10. i Århus mandag den 9.10. i Aalborg
November: Tirsdag d. 7.11 i Århus og Mandag d. 13.11 i Aalborg
December (julefrokost) Tirsdag d. 5.12 i Århus og mandag den 11.12 i Aalborg.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Ie Hald
Bestyrelsen består af: Ie Hald, Palle Aaskoven, Aage Larsen, Aage Jonassen og Peter
Larsen.
Suppleanter: Tove Olesen, Hans Kock. Inger Uhrenholt
Revisor: Teddie Ingemann Jensen. Revisorsuppleant: Kirsten Madsen
Lokaleadresse i Århus: Stavangergade 10, 8200 Århus N.
Lokaleadresse i Aalborg: Porthusgade, 9000 Aalborg.
Hjemmeside: www.telepensionister.dk