banestart

Start list
Natuglen 2 2017
Startno
Navn
1
Stenholt Skov 08-03-2017
Klasse
Starttid
Brik
Antall poster 22
7,85 KM
0
0
Sum:
Michael Buch Lorenzen
Michael Filyo
H21
H21
Klub
Fristart
Fristart
316
305
Ok Gorm
Silkeborg Ok
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
333
339
337
336
303
332
335
330
334
338
341
Ok Snab
Horsens Ok
Horsens Ok
Horsens Ok
Horsens Ok
Ok Snab
Ok Snab
Randers Ok
Viborg Ok
Herning Ok
Silkeborg Ok
2
2
Antall poster 17
6,375 KM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sum:
Jens Liengård
Allan Thesbjerg
Nicolaj Nielsen
Mads Mikkelsen
Thomas Emil Jensen
Kent Carøe
John Kristensen
Thorkild Jensen
Jess Rasmussen
Lars Mikkelsen
Erik Bobach
H40
H40
H40
H40
H20
H40
H40
H40
H40
H40
H40
11
3
Antall poster 17
5,4 KM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sum:
Søren Andersen
Frank Krog Jensen
Lennart Bo Kristiansen
Erik Krogh
Kenn Heldgaard Kristensen
Erik Hedver Thesbjerg
Jacob Klærke Mikkelsen
Pernille Buch
Irene K. Mikkelsen
Kent Lodberg
Svend Erik Hedevang
Jens Jørgen Jensen
Jens Isaksen
H50
H50
H50
H50
H50
H16
H16
D40
D40
H16
H50
H50
H50
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
347
345
342
343
346
329
328
229
300
319
348
349
344
Herning Ok
Horsens Ok
Viborg Ok
Kolding Ok
Herning Ok
Horsens Ok
Horsens Ok
Ok Gorm
Horsens Ok
Ok Pan
Herning Ok
Herning Ok
Silkeborg Ok
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
106
307
351
355
105
306
104
359
301
354
362
358
357
361
302
304
353
352
102
350
Herning Ok
Horsens Ok
Horsens Ok
Horsens Ok
Herning Ok
Herning Ok
Herning Ok
Herning Ok
Horsens Ok
Ok Gorm
Silkeborg Ok
Silkeborg Ok
Randers Ok
Ok Pan
Viborg Ok
Herning Ok
Ok Gorm
Horsens Ok
Karup Ok
Ok Djurs
13
4
Antall poster 13
4,4 KM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kim Gottlieb
Britta Ank Pedersen
Hans Jørgen Vad
Peer Straarup
Ole Andersen
Gitte Isen
Kaj Kaspersen
Torben Isen
Berit Harfot
Flemming D. Andersen
Erik Nysom
Knud Fjordvald
Carl Malling
Henrik Dagsberg
Lene Stick Nielsen
Lucia Aagaard
Poul Erik Buch
Finn Ingwersen
Jan Lauge Kristensen
Rolf Duedahl Nielsen
eTiming version 4.0
H60
D50
H60
H60
H60
D50
H60
H60
D50
H60
H60
H60
H60
H60
D50
D50
H60
H60
H60
H60
05-03-2017 16:39:31
Side:1
Start list
Natuglen 2 2017
Startno
Navn
Klasse
4
Starttid
Brik
0
Claus Madsen
H60
Klub
Antall poster 13
4,4 KM
Sum:
Fristart
103
Karup Ok
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
109
314
107
110
111
310
108
312
308
113
309
112
311
114
Horsens Ok
Silkeborg Ok
Ok Vendelboerne
Karup Ok
Herning Ok
Viborg Ok
Odense Ok
Horsens Ok
Viborg Ok
Silkeborg Ok
Ok Djurs
Ok Djurs
Horsens Ok
Herning Ok
21
5
Antall poster 12
3,45 KM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sum:
Tage Baun
Susanne Gasbjerg
Finn Hørup Nielsen
Erik Libak Hansen
Asger Kristensen
Pia Gade
Palle Møller Nielsen
Susanne Baun
Grethe Anæus
Poul Nøhr
Ann Dorrit Hansen
Max Hansen
Tove Straarup
Lars Klode
H70
D60
H70
H70
H70
D60
H70
D60
D60
H70
D60
H70
D60
Åben 4
14
6
Antall poster 13
3,475 KM
0
0
0
Sum:
Laura Holm Nielsen
Theresa Skouboe
Elanor Henriksen
D-14
D-14
D-14
Fristart
Fristart
Fristart
227
226
228
Horsens Ok
Horsens Ok
Horsens Ok
3
7
Antall poster 9
2,5 KM
0
0
Sum:
Stenholt Skov 08-03-2017
Johanne Skouboe
Ella Klærke Mikkelsen
D-12
D-12
Fristart
Fristart
210
225
Horsens Ok
Horsens Ok
2
Total antal
66
eTiming www.eqtiming.no
05-03-2017 16:39:31
Side:2