Mute B Egede svarer

Kommuninut, Nunaqarfinnut, Isorfiunerusunut, Attaveqaqatigiinnermut Ineqamermullu Naalakkersuisoq
Medlem af Naalakkersuisut for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger
Indg 8~~
Medlem af Inatsisartut
Randi Vestergaard Evaldsen
JHer
GOVERNMENT OF GREEN LAND
-
e: 1 MAR. 2011
NAMMINERSORLUTiK OOARTUSS,l\T
GRØNLAf'~DS SELVSTYRE
INATSIS/J.RTUT ALLP;J-TOQARFIAT
BURE.4U FOR 1f\J,i\TSi SARTUT
SOX 1060 - 3900 r'~ UUro(
Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2017-099, Hjemtagelse af områder til
kommunerne
Brevdato: 06·03-2017
Sags nr.: 2017 - 4277
Dok. nr. 17536505
Kære Randi Vestergaard Evaldsen,
Postboks 909
3900 Nuuk
Tlf.: (+299) 34 50 00
E-mail: [email protected]
WWN.naalakkersuisut.gl
Du har stillet spørgsmål i henhold til § 37 i forretningsordenen for Inatsisartut om
Hjemtagelse af områder til kommunerne. Dine spørgsmål er henvist til min besvarelse.
1. Hvad mener Naalakkersuisut, at der skal til for, at kommunerne i højere grad
end i dag kan overtage sagsområder fra Selvstyret?
Svar.
Naalakkersuisut henviser til de principper der er besvaret til spørgsmål 4 i § 37
spørgsmål nr. 2017-012.
2. Hvad skal kommunerne tage af initiativer for, at Naalakkersuisut agter at afgive
områder til kommunerne?
Svar.
Der henvises til ovennævnte besvarelse af spørgsmål 1.
3. Mener Naalakkersuisut ligesom Demokraterne, at kommunerne bør gøre de
allerede hjemtagede områder til en succes? Vi kan f.eks. se på socialområdet, at
mange byer og kommuner ikke kan løfte opgaven - og det er på bekostning af
samfundet
Svar.
Ja og ellers henvises der til ovennævnte besvarelse af spørgsmål 1.
4. Af besvarelserne af § 37 spørgsmål nr. 2017 - 012, spørgsmål 20m de områder
som kommunerne har hjemtaget, er der kun foretaget en evaluering af et
overdraget område. Agter Naalakkersuisut at foretage en evaluering af de andre
overdragede områder? Hvis nej, ønskes en begrundelse
Svar.
Det vil være op til de enkelte Naalakkersuisut-områder at vurdere om der skal foretages
evalueringer af områder der er overført til kommunerne, og det indskrives så vidt muligt
ind i de aftaler der indgås om overførsler.
5. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at hvis man ønsker at afgive sagsområder til
kommunerne, så skal alle 4 (snart 5) kommuner kunne løfte opgaverne?
Svar.
Ja det er et af de principper som der ikke er ændret på.
1
6. Deler Naalakkersuisut min opfattelse af, at hastigheden af hjemtagelse af
sagsområder vil falde endnu mere, idet vi nu får 2 nordkommuner og man herefter
skal finde en struktur der virker og at ressourcer og kompetencer først skal
opbygges? (Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)
Svar.
Det er endnu for tidligt at sige.
2