Update kursus EU Board of Appeal

Update kursus EU Board of Appeal
Målgruppe: Kurset vil være rettet særligt mod repræsentanter, der regelmæssigt er i kontakt med EU varemærkesystemet. Der tages udgangspunkt i nyere afgørelser fra EU-Domstolen og Retten samt Board of Appeal praksis, med et særligt fokus på områder hvor man
set med danske øjne, i praksis bør være særligt opmærksom.
Pris: 1.195,-
Tilmeldingsfrist:
30/3-2017
Kl. 13:00
Kursusbevis for 3
lektioner á 45 min.
1. Session: Absolutte hindringer
- Særpræg, herunder for mærker med figurlig udformning
- Geografiske betegnelser
Kl. 13:45
Pause
Kl. 14:00
2. Session: Relative hindringer
- Repræsentanters rolle i inter partes procedurer foran
Board of Appeal
- Indsigelser bestående hovedsageligt af én karakters mærker
- Klarheden af varefortegnelser
Kl. 14:45
Pause
Kl. 15:00
3. Session: Proceduremæssige aspekter
- Belated evidence
- Formalitetskrav til evidence
- Bad Faith
- Reformatio in peius
Kl. 15:45
Networking
Update kursus EU Board of Appeal
- Indarbejdelse