Se mere her. - Herning Løbeklub

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Herning Løbeklub
Mandag den 3. april kl. 20.00 i Klubhuset
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter, der kan ses på hjemmesiden www.herningløbeklub.dk
På valg er:
Bestyrelsen: Arne Ladefoged, Carsten Ottesen og Frits Jensen.
Bestyrelses-suppleant: Jens Henrik Jensen.
Revisor: Preben Meldgaard.
Revisorsuppleant: Dennis Ryan Nielsen.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Klubben er vært ved kaffe, øl/vand og kage.
Vis din interesse for klubben og mød op denne aften efter træningen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen