Invitation og kursusprogram til SOP forårsmøde 2017

VelkommentilSOP’s50års
Jubilæumsmøde
Kædernesindtogitandlægebranchen
Fredagoglørdagden3.og4.marts2017
ComwellBorupgaard
Nørrevej80,3070Snekkersten
Tlf.+4548380333
www.comwell.dk
Programfredagden3.marts
11.00–11.45SørenBachpræsentererdinTANDLÆGE
12.00–13.00Frokost
13.00–13.30Udstillernes5minutter
13.30–14.15RuneKirkebyfortælleromPlus1klinikkerne
14.15–14.45Pauseogbesøgudstillere+evt.indtjekning
14.45–15.30ClausKongstedpræsentererTandlægen.dk
15.30–16.00Pauseogbesøgudstillere
16.00–16.45AndersBjergegaardpræsentererGodtsmil
16.45–17.30StenPeters:”Kæder-forogimod”.RevisorDeloitte
17.30–18.30Besøgevt.spa-ogpoolområdet
18.30–19.00Velkomstdrinkoglodtrækning
19.00–22.00Gallamiddag
22.00–01.00”TheRollingBones”spilleroptildans
01.00–Natmad
Programlørdagden4.marts
09.00–09.45FransvanBerckelpræsentererDentConnect
09.45–10.30BjørnNedergårdNielsenpræsentererdentist.dk
10.30–11.00Pauseogudtjekning.Besøgudstillere
11.00–11.45TorbenSchønwaldfraKEUregionsydfortælleromsitsynpåkæderne
m.m.
11.45–12.15Frapraksistilpraksis
12.15–13.00Generalforsamling
13.00–Frokost(Inkluderetiprisen)
OBS.Mødetstarterfredagkl.11.00
Detsamledekursustæller9timer
Tilmeldingsfrist30.november2016
Hurtigtilmeldingønskespga.afbestillingspolitikfrahotelletsside
Priser
Hotel,kursus,aftenarrangement,frokostfredagkr.4900ienkeltværelse
Hotel,kursus,aftenarrangement,frokostfredagkr.4700pr.personidobbeltværelse
Hotel,aftenarrangement(udenkursus),frokostfredagkr.3900ienkeltværelse
Hotel,aftenarrangement(udenkursus),frokostfredagkr.3700pr.personidobbeltværelse
Hotel,kursus,aftenarrangementforledsagere,frokostfredagkr.4700
Mulighedforekstraovernatningtorsdag/fredaginklusiv3-rettersmenu(exdrikkevarer)tillægkr.1450
Kursusalenekr.1950
Aftenarrangementkr.1800
Udstillerafgiftkr.1000inklusivefrokosterogkaffe/kage.Erderflereudstillerefrasammefirmakoster
udstiller2,3og4osv.kr.750Prstk.
TILLÆGkr.350påallepriserforikkeSOPmedlemmer
Bemærk,atfrokostfredagoglørdagerinkluderet
VIOPFORDRERDIGTILATVIDERESENDEDENNEINVITATIONTILTO
GODEKOLLEGER
Besøgvoreshjemmeside:www.sopnet.dk
Tilbrugforindbetalingvianetbank.Betalingsid:Kodelinie+73<+89190495<
Huskatregistrere:Navnogadresse.
Dintilmeldingerførstgældende,nårviharmodtagetdinbetaling.
Efterårsmøde:HotelMunkebjerg,Vejleden1.-2.september2017