Læs mere - Altinget

RECEPTION
Gitte Rabøl har valgt at fratræde sin stilling som mediedirektør i
DR med udgangen af marts måned. I den anledning vil vi gerne
invitere til en reception for at sige tak til Gitte for hendes store
indsats som mediedirektør gennem knapt 6 år.
Receptionen finder sted den 31. marts 2017
kl. 14.00-16.00 i lokale 8200 i DR
Med venlig hilsen
Maria Rørbye Rønn
Generaldirektør
&
Michael Christiansen
Bestyrelsesformand