KvartalsNyt

KvartalsNyt
MARTS 2017
Hovedforening
Herrefodbold
Gymnastik
Damefodbold
Håndbold
Fodboldvennerne
Old Boys
Randers FC
Cafeteriaet
Motion
Messingvej 74 · 8940 Randers SV
tlf 86 44 76 30
(Privat 86 44 56 51)
Kronjyllands Malerfirma A/S
BWK Malerfirma · Hem Malerfirma · Assentoft Malerfirma
Virkevangen 14 · 8960 Randers SØ · Tlf. 86 42 57 57 · www.kronmal.dk
CompFittMETAL
group
COMPFITT
AS
Messingvej 51 · 8940 Randers SV · Tel. 86 41 90 95 · www.compfitt.com
Vi har værtindegaven hvad enten det er
blomster, gavekurv eller brugskunst
Vorup Blomster
Bøsbrovej 3C · 8940 Randers SV · Tlf. 86 41 03 02
[email protected] - www.vorupblomster.dk
2
Hovedforening
og pryder nu
let” til møbler,
er nu ”forvand
ulv
lvg
ha
e
Det gaml
n.
ingsbygninge
iet i omklædn
indgangspart
Spændende
aktiviteter i foråret
Jeg håber I alle er kommet godt ind i det
nye år og samlet en masse kræfter og
energi til gavn for jer selv og Vorup FB.
Jeg ser frem til et godt år 2017. Jeg håber
at Vorup FB vil få stor fremgang på medlemssiden samt på det sportslige område.
desværre ikke kan gøre ret meget ved – rengøringsfolkene kæmper med at holde det nede.
Det er et mellemliggende imellem leverandøren
og Randers kommune. Ejendomsservice forsøger at skaffe komponenter til udsugningen, så vi
forhåbentlig snart kan få et fornuftigt indeklima.
Vi har valgt at bruge nogle kræfter på, at lave
et hyggeligt loungeområde i indgangspartiet
til omklædningsbygningen. Der er blevet lavet
nye borde og bænke af træ fra det gamle
halgulv. Det virker meget indbydende, en ny kaffeautomat er opstillet hvor der kan købes kaffe
og chokolade. Prisen er kr. 10,-. Kaffeautomaten
kan tage imod kontanter og der arbejdes på
en mobile pay løsning. Jeg har med glæde
konstateret at loungeområdet allerede bliver
brugt flittigt af både medlemmer og deres
tilskuere/forældre.
Lounge-møblerne er iøvrigt fabrikeret af vores
dygtige medarbejder – Jes S Petersen.
Han har med stor omhu i vintermånederne omdannet de rå brædder til meget indbydende
lounge-møbler.
Vi takker Jes for den store indsats og lykønsker
ham med det flotte resultat.
Indtil videre har vi nogle spændende aktiviteter
på Ulvehøj. Den 30. april fra kl. 9 - 16 afholder
DGI et Junior League stævne med 100 hold.
Junior League stævnet prioriterer fodbold,
fairplay og fællesskab.
Teaterskolen Kastalia skal afholde et teater
arrangement i maj måned med deltagelse af 8
forskellige lande. Vi er stolte over, at Kastalia har
valgt Vorup FB som overnatnings- og samlingssted.
Randers produktionshøjskole har booket sig ind i
slutningen af juni måned. Produktionsskolen har
fået EU-støtte til et musikarrangement, som løber
over 14 dage. Der bliver deltagelse af forskellige
lande og igen er det med stolthed at de har
valgt Vorup FB som overnatningssted.
Vi har stadig store problemer med udsugningen, hvilket skaber store fugtproblemer samt
algedannelse i omklædningsrummene, hvilket vi
Jeg ønsker alle i og omkring Vorup FB et rigtig
godt forår.
Finn Christiansen
Formand Hovedforeningen
3
Fodboldvennerne
Igen et flot regnskab
fra vennerne
Vorup FB’s Fodboldvenner er en støtteforening
for Vorup FB’s to fodboldafdelinger for damer
og herrer – herunder piger og drenge. Foreningens formål er at skaffe penge til støtte for
fodboldaktiviteterne i de to afdelinger.
Flot regnskab for 2016
På generalforsamlingen den 3. februar 2017,
kunne bestyrelsen fremlægge et flot regnskab,
hvoraf det fremgik, at afdelingerne i det seneste
år har fået mere end 160.000 kr. fra fodboldvennerne. Pengene hertil er først og fremmest kommet fra vore mange trofaste sponsorer, hvis støtte
er af helt uvurderlig betydning for os. Se hvem de
er på vores hjemmeside – og vi vil gerne opfordre
jer til at bruge dem/handle hos dem, når I har mulighed for det. Yderligere kommer pengene blandt
andet via kontingent fra vore ca. 100 medlemmer,
overskud fra støttelotteri og skrabelotteri, overskud
fra årskalenderen ” Vorup – et godt sted at bo” og
fra udlejning af vores toilet- og kontorcontainere til
sommerfester.
Hyggeaften ved dammen
De sidste par år har Fodboldvennerne tillige arrangeret Sankt Hans ved dammen på Skanderborggade. Det giver et lille, beskedent overskud, men
formålet med dette arrangement er nu også lige
så meget at lave en hyggelig aften, hvor vi har
mulighed for at få kontakt med nogle mennesker,
som ikke har deres gang i foreningen på Ulvehøj.
Og det synes vi er lykkedes meget godt.
Fodbold for alle
I 2016 så et nyt tiltag dagens lys. Vi etablerede en
pulje: Vorup FB – Fodbold for alle. Vi er vidende
om, at det for nogle familier er svært at finde
penge til kontingent, fodboldudstyr og lommepenge og egenbetaling til træningsophold. Vi vil
4
gerne være med til at tage et ansvar for, at også
børn i disse familier kan være med i fællesskabet
i Vorup FB. Vi vil gerne rette en speciel tak til de
virksomheder, der har gjort dette muligt for os. Vi
har allerede udbetalt de første penge fra puljen.
Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside.
Bliv en del af vennerne
Har du lyst til at være en del af ”Vennerne”, enten
som medlem (kun 300,- kr. årligt + og du modtager
samtidig 3 x 2 stk. fribilletter til Randers FC hjemmekampe - indmeldelse på www.vorupFB.dk/
vennerne) eller ved deltagelse i nogle af aktiviteterne, vil det glæde os at høre fra dig og vi kan
kontaktes på:
Peder L. Jensen: 2829 2137 / [email protected]
John Balle: 2167 0589 / [email protected]
Michael Lehm: 2254 7389 / [email protected] Kian Christensen: 2663 1029 / [email protected]
Torben Overgaard: 4072 7125 / [email protected]
!
K
S
U
H
Fritid i Vorup på facebook
Facebook-gruppen ”Fritid i Vorup” er lavet
af Vorup FB, men er tilgængelig for alle.
Formålet med siden er at alle kan slå nogle
arrangementer op.
Uanset om det er forslag til en flot løbetur
eller invitation til et stort stævne.
Både foreninger og anden uorganiseret
idræt/motion kan lægge opslag ind på
siden og derfor vil der være noget for alle
interesserede.
Formålet er at fremvise alle de tilbud til
idræt og motion, som vores fantastiske
bydel kan tilbyde.

Dansk Revision
Randers

 
Tronholmen 5
Vesselbjergvej
3 
Aalborgvej 51





8960
Randers SØ
8370 
Hadsten 
9560 Hadsund

Tlf. 86 98 34 55
Tlf. 98 57 39 44
 Tlf. 89 12 50 00
5
Herrefodbold
Fornyelse, tilgang og
optimisme til
den nye sæson
Herrefodbold afdelingens formål er, at
udvikle spillerne sportsligt til højeste realistiske niveau, og opnå sociale kompetencer
klub-og kammeratskabsmæssigt. Vi kan
tilbyde gode faciliteter, veluddannede trænere og hyggeligt samvær med en masse
gode oplevelser.
Spændende udfordringer
Vi vil gerne være en betydende samspilspartner i lokalsamfundet.
Som alle nok er bekendt med, så er fodbolden
(og heldigvis for det) uforudsigelig og i efteråret måtte vi erkende at træerne ikke vokser
ind i himlen. Imod alle odds og mangel på en
enkelt ”pind” måtte vi med førsteholdet en tur
ned i Serie 1. Vi går dog med oprejst pande
ind i den nye sæson og med en usvigelig tro
på, at vi snarest er at finde i Jyllandsserien igen.
Vi har haft et godt salg af juletræer ved Rema
1000, tak til Kim for at få lov til at stå der.
Vi er startet op med træningen og træningskampene, alle er godt i gang, der er dog stadig plads til nye spillere, og gerne mange, se
det som en investering i jeres sundhed, der er
intet, der kan måle sig med fodbolden, ifølge
mange sundhedsapostle.
Målsætningen for seniorgruppen er at Serie 1
rykker op, og de øvrige seriehold følger trop,
vi skal gerne tilbage på sporet, på ungdomssiden er vi godt kørende, men stadig har vi det
overordnede mål at udvikle spillerne.
Et lille opråb til alle i det lokale, vi mangler
frivillige, som kan og vil bruge nogle timer, for
at indfri vor målsætning, samtidig vil I have
mulighed for at få et unikt venskab.
Oplysninger omkring herrefodbold kan hentes
på nettet - vfb-herrefodbold.dk
6
Vi er nu påbegyndt sidste halvdel af sæsonen
16/17 som igen byder på mange spændende
udfordringer. Vi har således også brugt de sidste måneder af 2016 til forberedelserne og er
meget stolte over at få træner/leder-truppen
på plads.
Vi er helt klart rustet til den videre udvikling og
med mange gode kompetencer som dukker
op fra ungdomsgrupperne, hersker der ingen
tvivl om, at vi med egen avl tager de næste
skridt op af stigen.
11 mand grupperne tæller således: Serie 1,
Serie 3, Serie 4, Serie 5, Serie 6, U19 Drenge
Vest, U17 Drenge Vest, U15 Drenge Mester, U14
Drenge Vest 2, U13 Drenge Mester.
Til orientering kan vi berette, at alle S1 og S3
hjemmekampene planlægges til fredage.
Dette er et ønske fra spillerne samt trænerstaben og det er samtidigt et håb om, at vi kan
tiltrække flere på lægterne.
Folk med lidt kendskab til fodbolden, kan da
også nikke genkendende til benævnelserne
i ungdomsrækkerne og dermed se at vi på
alle fronter ligger i den rigtige halvdel af DBU’s
talentinddeling.
Udvikling er en nødvendighed
Der er kommet fornyelse og tilgang i flere spillertrupper, men også på trænersiden er der
sket lidt forandringer, hvor et nyt team er sat
ved styrepinden i serie 3 og serie 4 samt U15.
Flere tiltag og forberedelser er i gang. B.la.
arbejder vi på et nyt projekt, for at kunne
tiltrække flere frivillige til vores afdeling. Der skal
bruges mange hænder til den daglige drift
samt events og arrangementer som afholdes
i VFB herre regi. Disse er absolut en nødvendighed, hvis vi som klub skal kunne opretholde
den gode og høje standard, som vi er kendt
for.
VFB skal til stadighed udvikle sig for at kunne
tiltrække de få ”Tordenskjolds soldater” som
huserer i området og vi planlægger samtidig
også flere DBU kurser i 2017 for vore træner/
ledere.
Ulvehøj CUP 2017. Til orientering kan det siges,
at der samlet set er brugt ca. et mandeår for
tilrettelæggelse og afvikling.
Fantastiske frivillige
Alt dette har ikke kunnet lade sig gøre uden
den fantastiske frivillige stab og en mangfoldighed af sponsorer. Vorup FB Herreafdeling
sender igen en stor tak til alle for jeres uvurderlige støtte, og håber på at vi ses ved et af de
kommende arrangementer eller på lægterne
til en af vore hjemmekampe.
Skulle der være nogen derude der kender til
firmaer/personer som gerne vil støtte op om
de blå hører vi gerne derom. Nedenstående er
til rådighed 24-7.
Flemming Madsen
Tlf. 40 62 85 55
Mail: [email protected]
Jens Bjørnholt
Tlf. 40 25 10 88
Mail: [email protected]
Ses på højen
Med venlig hilsen.
VFB Herrefodbold og Sponsor Team
Alt i alt ser det lyst ud og de blå vil - som altid kæmpe for at positionere sig endnu stærkere.
SparKron Ulvehøj CUP
Igen i år har vi afholdt SparKron Ulvehøj CUP
og stævnet nåede igen nye højder. Vi brugte
dagene mellem jul og nytår samt første weekend af 2017, hvor ca. 300 hold deltog fra hele
Jylland og afviklede ca. 600 kampe. Stævnet
betegnes som veltilrettelagt, meget professionelt og et af Danmarks største. Ledelsen
vil dog også ydmygt, sige en stor tak til vores
sponsorer og frivillig stab af VFB hjælpere, som
har brugt en stor del af deres fritid på SparKron
7
Randers FC
nyt, for
Vorup FB kvartals
rive et indlæg til
sk
nders
at
Ra
g
mi
kib
e
gs
nk
fla
tæ
old
e
e om byens fodb
urgt om jeg kunn
rn
sp
v
fte
ble
kræ
er
jeg
ml
da
sa
d,
som by
Jeg blev meget gla
om, at Randers
der stadig er håb
t?
var
dig
en
det viser mig, at
dv
nø
er
t
så længe siden)
er det lige, at de
ert fald for ikke
hv
(i
tig
ers
rig
nd
en
Ra
FC. Men hvorfor
er
d. Vidste du, at
rrelse? Randers
rte et andet ste
old til byens stø
mpe
sta
rh
kæ
g
fo
i
en
mi
er
er
lad
yd
ing
–
,
r
dt
ren
fo
Inden du svare
m for at få den fyl
mmer i (idræts)
r.
med flest medle
række hånden fre
les i kroner og øre
den by i Danmark
esker, der uden at
nn
som ikke kan må
b,
me
e
ka
ss
ng
lle
ma
e bliver
fæ
igt
ern
et
i
rol
nd
l
ut
de
hæ
d
r
t,
ge
me
de
y
ta
d
foreningsb
foreningerne ve
de vil, har lyst og
is man
, der er aktive i
lthen bare fordi
bar udvikling, hv
indsats – simpe
er under pres. Jer
m
so
ngere sigt uhold
r,
læ
ltu
på
ku
En
med flest
en
re.
by
re
n
me
ær
de
sv
og
e
de
re
ind
er
me
ns
t
re
ge
Men de
ge skal bæ
bliver næppe no
dem der er tilba
LLESSKABET og
-20 år. Randers
færre og færre, og
vores styrker – FÆ
ers – også om 10
på
nd
e
dr
Ra
i
an
en
de
old
slå
db
fo
så skal vi
som jeg tænker
med på toppen,
– så for at være
s(fodbold)penge
finder de nok de
ale forening, så
SAMARBEJDET.
heller i forej
vil starte i den lok
–
e
rn
re
ge
nd
s
mi
fu
e
So
ikk
når Sofie og
gerne bliver
e
er hænder nok,
r) til foreningern
ene og forventnin
Og hvis ikke der
deres tid på. Krav
er mere (læs midle
ge
rag
en
bru
bid
ing
og
FC
;
e
et
ers
lav
kk
nd
at
try
t
at Ra
r er sandhed i ud
værre noget ande
dt med ønsket om
d gerne – for de
r bliver jeg ofte mø
– vi vil hellere en
g
mi
eningerne. Derfo
tro
Og
t.
byen og oplande
ristian Eriksen.
et sted, vi
rundt omkring i
Sofus – ingen Ch
n vi hurtigt ende
. Ingen Sofie og
te
eli
en
ing
–
e
rne forkert, så ka
ce
r jeg med
ur
bredd
ge
so
rsø
res
r
fo
r
ge
rfo
is Randers FC bru
forsigtige, og de
Hv
vi
er
rp.
r
ka
rfo
er flere
ivs
De
giv
kn
t.
re
er
rar
n
ue
t før. Det er ikke
– men flere tilsk
Men konkurrence
Randers
get for entréen
Vi har jo prøvet de
t
re.
me
stø
så
væ
t,
e
at
be
Ikk
ka
til
t
ss
n.
lys
lle
ikke har
skuere på stadio
stadion, oplev fæ
for at få flere til
mig? Så kom på
alt, hvad jeg har
er. Vil du hjælpe
gt
tæ
ind
tvr
og isæ
fik
penge i sponsorop på stadion? Og
forening.
lem, der møder
ed
re
sm
Me
om
n?
gd
FC og især støt din
be
un
r
ub
rkl
ubberne 5 kr. pe
ingentet i mode
FC giver moderkl
synlighed
billetten via kont
ers
r
nd
nd
fo
sa
Ra
lt
ta
rre
at
,
be
stø
r
du
så
ha
For vidste
rne allerede
t og dermed og
gdomsmedlemme
i foreningsarbejde
jeg fortalt, at un
er mere kvalitet
tyd
be
en
by
i
e
ingern
ben for
økonomi til foren
går og spænder
villige hænder.
tte noget, at de
ny
e
ikk
hjælpe
n
vil
for flere af de fri
ka
vi
t
–
de
d
nd i hånd – men
jdet – tværtimo
for foreningsarbe
lpes godt
kan sagtens gå hå
el
hjæ
ing
ss
tn
al
tru
sk
rre
n
en
fo
ha
ing
og
og
er
Forening
. Randers FC
de i Vorup FB,
al gå hånd i hånd
en er måske deru
hinanden. De sk
ste Christian Eriks
næ
n
De
n.
ka
vi
det,
og støtte det alt
ers.
ingslivet i Rand
på vej.
e yder for foren
lig
vil
fri
I
ts
sa
e ind
for den utrættelig
En KÆMPE TAK
Kære Vorup FB
hilsner
Bedste sportslige
Michael Gravgaard
nders FC
Adm. Direktør Ra
tiden
energi til frem
8
Håndbold
Et travlt kvartal...
I disse måneder sker rigtig mange ting i
vores afdeling. Der er kampe og stævner
for alle vores hold lige fra U4 til U18 og
vores senior hold. Alle vores hold har fået
rigtig mange gode kampe og fine resultater. Vores Serie 2 herre er til jul rykket
op i Serie1 stort TILLYKKE til ”drengene”,
deres træner og holdleder.
Til BRAG I HALLEN i december blev der på alle
hold kåret efterårets spiller, som fik et diplom
sponsoreret af Sparekassen Kronjylland.
Samme weekend havde vores Partille Cup
udvalg stor tombola til fordel til vores tur til
Partille Cup i Gøteborg i uge 27, hvor vi håber at
komme afsted med rigtig mange børn og unge
til en uforglemmelig tur.
Vores juleafslutninger har været holdt på forskellige måder U4 og U6 med aktive børn og forældre i hallen med efterfølgende fællesspisning.
U8 med aktiviteter i hallen en fredag aften
med efterfølgende overnatning og vækning kl.
5:00 til en danseturnering inden de måtte sove
videre.
Fra U10 til U18 var der nathåndbold fra kl. 19:00
til kl. 7:00 med 75 glade og trætte børn.
De fleste af vores hold har været til stævner
mellem jul og nytår et af vores U14 hold rejste til
Sverige, resten deltog i stævner her i Danmark.
Vores U12 piger og 2 af vores U14 hold var til
stævne 1 dag, de valgte efterfølgende at tage
hjem til hygge og overnatning i klubhuset som
afslutning på en god dag.
Anden halvdel af turneringen er kommet godt
i gang, og holdene er efter opbrydningen af
puljerne til jul placeret efter niveau, så der spilles
flere lige og gode kampe.
Vores festudvalg har igen afholdt en hyggelig
frivilligheds fest hvor alle trænere, holdledere,
udvalgsmedlemmer og bestyrelse var inviteret.
Her deltog 38 personer.
Bestyrelsen og udvalgene har hele sæsonen
arbejdet med Klub Building under DHF.
Klubben har den 28. februar inviteret alle frivillige i afdelingen ud at spise med efterfølgende
biograftur, som tak for en god sæson og det
kæmpe arbejde de ligger i vores klub.
Vores sæson afsluttes med en kæmpe fest i hallen for børn, forældre, trænere og ledere fredag
den 7. april 2017.
Mange tak til nye og gamle sponsorer som er
med til at alt dette kan lade sig gøre.
9
Damefodbold
U18 pigerne
er klar til kamp..!
Vorup FB Damefodbold’s U18 Piger
spiller i den kommende sæson i U18
Piger Vest der er den næsthøjeste
række i landet. Der er i foråret 12
hold i Piger Vest (som omfatter Jylland og Fyn) og disse er opdelt i 2
rækker a 6 hold.
Den nuværende trup i U18 er meget
talentfuld og klubben forventer at flere af
spillerne på kort sigt vil være at finde på
klubbens 1. seniorhold.
Pigerne bliver for alvor testet af når de den
14. marts 2017 kl. 17:30 spiller pokalkamp
på XL-Park Ulvehøj mod Lyseng, som er at
finde i landets bedste række - nemlig DM.
Alle omkring holdet glæder sig til denne
pokalkamp, som helt sikkert vil blive en
oplevelse for spillere og trænere.
10
Forberedelserne frem til forårssæsonen
startede allerede i november måned 2016,
og har budt på 3 ugentlige træningspas
på XL-Park Ulvehøj suppleret med styrketræning samt indendørs yogatræning.
Til styrkelse af sammenholdet mv. er der
én gang om måneden fællesspisning i
Ulvehøj Cafeteria.
U18 Piger Vest åbner sæsonen søndag,
den 9. april 2017 på XL- Park Ulvehøj, men
inden da deltager holdet i 2 træningslejre,
dels Hummel Cup i Horsens, dels Ålborg
City Cup. Vorup FB’s Fodboldvenner og
Vorup FB’s Old Boys har meget velvilligt
gjort deltagelsen mulig, og pigerne er
meget taknemmelige for deres støtte.
U18 Pigerne kan følges på Instagram:
vorupfb_u18piger, hvor der løbende
kommer nye billeder samt små videoer.
Motion
Vores Motionscenter
er blevet udvidet og renoveret,
og fremstår nu meget
mere attraktiv...
Så er vi i gang i motionsforeningen efter årsskiftet. En af de mange muligheder er brugen af
det nyrenoverede motionscenter, der er blevet
udvidet med 1/3 og med flere redskaber.
Endvidere er der også godt gang i de forskellige
indendørs aktiviteter som gymnastik, badminton
og bordtennis.
Nogle af de udendørs aktiviteter er også igang.
Aktivitetsprogram:
MandagTirsdag Onsdag Torsdag
Motionscenter
08.00 -12.00
08.00 -12.00
08.00 -12.00
08.00 -12.00
Bordtennis 09.00 -11.00
Gymnastik
10.00 -11.00 Cykling 09.30 -12.00 Stavgang/gåtur 10.00 -12.00
18.30 -19.30
Badminton 08.00 -10.00
Krolf 10.00 -12.00
Petanque 10.00 -12.00
Medlemskab/aktivitetskontingent samtlige aktiviteter forår Medlemskab/aktivitetskontingent samtlige aktiviteter efterår
Medlemskab/aktivitetskontingent udendørsaktiviteter pr. år
Kontaktpersoner:
Formand: Kasserer: Gymnastik:
Stavgang/gåture:
Badminton: Cykling:
Motionscenter:
Bordtennis: Petanque:
Krolf:
kr. 300,00
kr. 200,00
kr. 130,00
Orla Vestenbæk ... Tlf. 86 411 213 mobil 21 424 266
Arne Timm ........................................... Tlf. 20 841 525
Lis Friis ................................................... Tlf. 86 445 302
Marie Sørensen ................................... Tlf. 86 445 500
Margit Ovesen .................................... Tlf. 86 437 605
Knud Møller ......................................... Tlf. 86 445 245
John Golczyk ...................................... Tlf. 21 326 620
Karl Friis ............................................... Tlf. 86 445 302
Kirsten Vitting ....................................... Tlf. 20 768 269
Finn Sørensen ...................................... Tlf. 86 445 500
11
Brugskunst, blomster, buketter og
gaveinspiration til enhver lejlighed
Åbningstider: Man- Tirs- Ons- Tors 9-15 samt Fre 9-17
for yderligere information om åbningstider se www.feen.dk
Høgstedgaard · Bøgelundsvej 68 · Askildrup · 8940 Randers SV
Tlf. 86 44 77 24 · www.feen.dk · [email protected]
Tank billigt og
støt Vorup FB
Du kan støtte Vorup FB, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK.
Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Kontakt Vorup FB og
hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.
www.ok.dk
Der hvor du er
når lokale kræfter står bag
Vorup afdeling | Vandværksvej 4
8940 Randers SV | tlf. 86 43 22 44
sparkron.dk
12
Old Boys
Nytårsappel, træning
og turneringer 2017
Søndag den 15. januar kl. 10 omklædt
lød startskuddet på kunstgræsbanen for
2017.
20 aktive spillere deltog i intern træningskamp, og der var fart over feltet med
godt humør. Efter træningen deltog 28
personer, incl. ”håndværkerholdet”, i den
traditionelle indtagelse af forloren skildpadde og drikkevarer. Grethe Nielsen og
Birgitte Nielsen udførte igen fremstilling
og servering.
”Håndværkerholdets” medlemmer modtog
tillige en erkendtlighed fra Hovedbestyrelsen
for deres indsats for Vorup FB.
Træning
Onsdage kl. 10:00 - 11:30 (veteraner) og
kl. 19:00 - 20:30, samt søndage kl. 10:00 11:30 er planlagt for perioden til og med
søndag den 9. april. Veteranerne fortsætter
dog med træning til slutningen af juni.
Turneringer
Turneringsplanerne er i skrivende stund udarbejdet for de 2 af vore turneringshold ,der
deltager i ØOB turneringerne. Turneringsplanen for vort 3. turneringshold, der deltager
i ROB turneringerne forventes offentliggjort
i begyndelsen af marts. Planerne er og vil
snarest blive anbragt på vores hjemmeside:
www.vorupfb-oldboys.dk
Vi deltager i årets turneringer med 2
11-mands hold i ØOB, 1 hold i 40-års rækken
og 1 hold i 55-års rækken. I ROB´s turneringer
har vi tilmeldt et 11 mands hold i B-rækken
og et hold på “venteliste” i C-rækken.
ØOB afholdt generalforsamling den 7.
februar og ROB afholdt generalforsamling
den 6. februar, og på begge generalforsamlinger deltog bestyrelsesmedlemmer fra
os, hvilket er obligatorisk. ØOB´s turneringer
er aldersinddelt, ikke med oprykning eller
nedrykning, men med mesterskab. ROB´s
turneringer har en minimumsaldersgrænse
på 30 år, og spiller med op- og nedrykning i
sammenhængende rækker: A-B-C-rækker
og spiller om mesterskab pr. række.
Ny turneringsform
På ØOB´s generalforsamling i 2016 blev det
vedtaget, at ”vende” turneringen fra sommeren 2016, så 1. turneringsperiode startede
1. august 2016, og de afsluttende kampe
spilles i foråret 2017. Her er sidste frist for
tilmelding af hold til den nye sæson 2017-18,
den 31. maj 2017.
Vidste du, at fodboldspil er den mest
alsidige motionsform!!
Vidste du, at det sociale liv som old boys
fodboldspiller er meget givende og fyldt
med humor.
Vi modtager gerne nye medlemmer - er du interesseret, kan du henvende dig til:
Per Simonsen, tlf. 27 27 95 55, mail: [email protected]
Nils Møller, kasserer, tlf. 61 78 12 15, mail: [email protected]
13
Ulvehøj
Cafeteria
Hold din næste fest i
naturskønne omgivelser på Ulvehøj
Ulvehøjs flotte selskabslokale kan
huse op til 120 gæster. Lokalet er helt
nyistandsat. Med beliggenheden tæt
på Randers, i midten af flotte grønne
arealer, er det ideelt til at holde private fester og andre arrangementer.
Selskabslokalet kan nemt deles op til
mindre arrangementer. Leje af lokalet
inkluderer både et industrikøkken samt
glas og service. På vores hjemmeside
www.vorupfb.dk under “selskabslokaler” finder du priser og yderligere
oplysninger.
Du er også velkommen til at kontakte
kontoret på tlf. 8644 5287 eller mail
[email protected]
GODT TÆNKTE LØSNINGER,
DETALJER & GODT DESIGN
Invita Randers . Nikkelvej 5 . 8940 Randers . Tlf. 86 44 84 84 . www.invita.dk
2016-06-16_annonce_vorupFB_135x45mm_randers.indd 1
16-06-2016 08:31:13
VVS- og blikkenslagerarbejde
Jordvarme • Solvarme • Varmepumper
Tlf.: 86 48 41 72 · www.auningblik.dk
14
Gymnastik
Julehygge og miniopvisning
Lørdag eftermiddag den 26. november
julehyggede micromus, spirerne, øvede
rytmepiger, øvede rytme junior og seniorpiger sammen med de mange fremmødte
forældre/søskende og bedsteforældre i
gymnastiksalen på Vorup Skole.
Der blev vist en smagsprøve på pigernes serier,
som de senere skal vise ved forårets opvisninger. Samtidig fik børnene også denne dag
øvet sig i at have publikum på, for dette kan
godt være en udfordring især for de mindste
børn.
Derefter var der flot Luciaoptog samt besøg af
julemanden. Til slut var der hygge med æble-
skiver, kaffe og lotteri arrangeret af de ældste
gymnastikpiger.
Lige nu bliver der trænet flittigt rundt i gymnastiksalene, for at foreningens hold kan være
klar til vores årlige gymnastikpræsentation i
Ulvehøjhallen lørdag den 1. april kl. 13:00.
Yderligere oplysninger kan findes på
www.vorupfbgymnastik.dk
eller kontakt undertegnede
Formand Lene Skipper tlf. 2372 9726
Kasserer Lene Bak tlf. 4096 1100
15
Vorup FB
Møllevangsvej 9, 8940 Randers SV · 8644 5287 · 5186 5152 · [email protected]