Det uformelle lederskab 2

Det uformelle lederskab 2
Få større gennemslagskraft og autoritet som uformel leder
Som leder eller projektleder uden formelt personaleansvar vil du ofte skulle rammesætte opgaver,
forventningsafstemme og kommunikere retning og krav til resultater. Det kan være i din daglige håndtering af
opgaver eller i store projekter. Som uformel leder repræsenterer du på mange måder bindeleddet mellem
medarbejdere og ledelse. Det kan indimellem være en kompleks ledelsesdisciplin, som stiller krav til din evne
til at kommunikere og motivere.
Din evne til at håndtere den uformelle ledelsesrolle har derfor stor betydning for opgaveløsningens effektivitet,
kvalitet og den trivsel samt jobtilfredshed, der er blandt dine medarbejdere eller projektdeltagere.
På kurset træner du værktøjer og teknikker til at håndtere de udfordringer og dilemmaer, der er særlige for
rollen som uformel leder.
Kurset
Hvem deltager?
Kurset er relevant for alle, der har et tværgående organisatorisk ansvar uden at have det formelle
ledelsesansvar for de personer, der “arbejder for en”. Det kan f.eks. være projektledere,
projektmedarbejdere, produktansvarlige, marketingansvarlige, organisationskonsulenter, HR-konsulenter
mv.
Der er en fordel at have gennemført kurset Det uformelle lederskab
På kurset arbejder du med
Værktøjer til effektiv kommunikation
Værktøjer til at påvirke ansvarlighed og motivation
Relationsskabende samarbejde - fra individ til grupper og teams
Den uformelle leders faciliterende rolle
Autoritet og gennemslagskraft
Konflikthåndtering
Dine personlige præferencer ud fra din MBTI-test
Udbytte
Dit udbytte
Styrket kommunikationsfærdigheder i forhold til din rolle som uformel leder
Styrket mandat i forhold til dit team
Værktøjer til udvikling og motivation af dit team
Synlige resultater i forhold til dine opgaver eller projekt
Mulighed for at udnytte dine personlige præferencer optimalt
Din virksomheds udbytte
En leder/projektleder uden formelt personaleansvar, der både har resultat- og procesfokus
En leder/projektleder, der kan håndtere de mange interesser og dynamikker, der er omkring rollen
som leder uden formelt personaleansvar
En robust leder/projektleder, der både er bevidst om og kan administrere sin rolle konstruktivt
En leder/projektleder, der kan motivere og skabe resultater
Tid, sted og pris
Varighed
2 dage
Pris
12.900 DKK ex moms
Sted
Sjælland
Afholdelser - Sjælland
Mannaz, Hørsholm
12. - 13. jun. 2017
Ledige pladser
Prisen er alt inkl. og dækker over:
Før kurset
Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
Forberedelsesmateriale
MBTI 1-test
Under kurset
2 kursusdage
Fuld forplejning
Logbog til dine personlige notater
Kursusmateriale med relevant teori og træningsøvelser
Efter kurset
Kursusbevis
Adgang til Mit Mannaz
Undervisningsform
Praktisk gennemførelse
Selve kurset foregår over to sammenhængende, intensive kursusdage. Afsættet for træningen er dine
egne cases, erfaringer og refleksioner over det teoretiske input. Du får hele tiden mulighed for udvikling,
da du gennem forløbet modtager feedback og sparring fra både deltagere og underviser.
Hvem møder du?
Undervisere
På kurset møder du erfarne undervisere og konsulenter fra Mannaz. Alle undervisere har bred praktisk
erfaring inden for ledelse og stor indsigt i organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske
problemstillinger.
København, London, Hong Kong
Mannaz A/S
Kogle Allé 1
2970 Hørsholm
T: +45 4517 6000
F: +45 4517 6001
[email protected]
www.mannaz.com