Uge 40, Psykiatri, Pinhão, Porto, Portugal

Psykiatri update
fra seksualitet og lykke til misbrug og depression
Portugal, 1. – 6. oktober 2017
Undervisere:
Speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden (AL)
Speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi Jesper Bay-Hansen (JBH)
Speciallæge i almen medicin, forfatter Erik Skovenborg (ES)
Redaktør og læge Peter Haslund-Vinding (PHV)
Søndag den 1. oktober
Rejse fra Danmark til Portugal
Mandag den 2. oktober
Lektion 1
Psykiatriens dilemmaer: diagnoser og medicin. (AL.
Lektion 2
Stigmatisering af psykisk syge – psykiatrifondens arbejde. (AL)
Lektion 3
Om positiv psykiatri – hvad vil det egentlig sige? (JBH)
Lektion 4
Vejen fra dionysisk rus til misbrug og afhængighed. (ES)
Lektion 5
Placebo – fra teoretisk begreb til hjælpemiddel i behandlingen af patienten. (ES)
Tirsdag den 3. oktober
Lektion 1
Integreret behandling i psykiatrien – det bio-psyko-sociale udgangspunkt (AL)
Lektion 2
Psykoterapi – hvad er det, hvordan virker det og hvor kan det bruges? (AL)
Lektion 3
Psykoedukation – hvad er det, hvordan virker det og hvor kan det bruges? (AL)
Lektion 4
Interoception og stressrobusthed. (JBH)
Lektion 5
Find de truede stress-patienter og giv dem evidensbaseret behandling. (ES)
Onsdag den 4. oktober
Lektion 1
Alkohol på lægens bord – fra diagnose af storforbrug til den svære samtale. (ES)
Lektion 2
Børn af alkoholmisbrugere – svære at få øje på men livsvigtige at hjælpe. (ES)
Lektion 3
Behandling af alkoholmisbrug – fra antabus til AA-møder og Minnesotakur (ES)
Lektion 4
Fra PTSD til PTG – hør nyt om ”posttraumatic growth” (JBH)
Lektion 5
Psykoterapi i almen praksis – psykodynamiske og kognitive metoder. (AL)
Torsdag den 5. oktober
Lektion 1
Depression – ung og gammel: dement eller blot depression? (AL)
Lektion 2
Medikamentel behandling og behandlingsindikationer (AL)
Lektion 3
Hvordan spotter du på to minutter unge på vej ud i et stofmisbrug? (ES)
Lektion 4
Fra genstandsgrænser til kulturel Immunitet mod misbrug. (ES)
Lektion 5
Recepten på lykke. (JBH)
Fredag den 6. oktober
Lektion 1
Samtalen om seksualitet – evt. med øvelse i det seksualvenlige miljø. (JBH)
Lektion 2
Seksualitet og psykisk sygdom. (JBH)
Lektion 3
Seksualitet, parforhold og depression. (JBH)
Lektion 4
Seksualitet og angst. (JBH)
Lektion 5
Psykiatriens historie – fra Hippokrates til det hvide snit. (PHV)
Rejse fra Portugal til Danmark
Efteruddannelseskurser - SMAB 2017
Kurserne for 2017 er nu godkendte. Kurserne er skræddersyet til den praktiserende læge. Vi har samlet
nogle meget stærke foredragsholdere og samtidig forsøger vi at give deltagerne store kulturelle og
gastronomiske oplevelser. På vores tur til Bordeaux er der mulighed for at deltage og opleve Bordeaux
på cykel efter undervisning.
Deltagerne bestiller og betaler selv for rejse til kursussted. Det giver en langt større fleksibilitet.
Vedhæftet kursusoversigt. Mail gerne tilbage hvis du behøver mere detaljerede oplysninger.
I må meget gerne sende kursusprogram ud til medlemmer i jeres 12 mands forening eller lægehus.
Uge 37, Geriatri, Toscana, Italien, 9.-16. september, Pris: pr deltager 21.600 kr. ledsager 11.200 kr.
Undervisere:
Speciallæge i geriatri, overlæge Marianne Metz Mørch
Speciallæge i almen medicin, forfatter Erik Skovenborg
Kursusleder: Peter Winding.
Uge 39, Kardiologi, Bordeaux, Pauillac, Frankrig, 24.-29. september, 19.400 kroner
Undervisere:
Adj. professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen
Speciallæge i almen medicin, forfatter Erik Skovenborg
Sygeplejerske, sundhedsstrategisk konsulent v. Århus Kommune, Marianne Viskum
Uge 40, Psykiatri, Pinhão, Porto, Portugal, 1.-6. oktober, 21.600 kroner
Undervisere:
Speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden
Speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi Jesper Bay-Hansen
Speciallæge i almen medicin, forfatter Erik Skovenborg
Redaktør og læge Peter Haslund-Vinding
Uge 41, Pædiatri, Bussaco, Portugal, 9.-13. oktober, 17.800 kroner
Undervisere:
Overlæge, dr. med. Anders Pærregaard
Speciallæge i pædiatri, forfatter Jesper Brandt Andersen
(”Børnelægens store bog om barnets sygdomme”, 458 sider lige udkommet)
Uge 44, Gynækologi, Ortigia, Sicilien, 29. oktober til 2. november, 16.400 kroner
Undervisere:
Speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi, Jesper Bay-Hansen
Speciallæge i gynækologi, Master i idræt og velfærd, Anette Peen
Professor, overlæge, dr.med., gyn.obst.afd. Y, Skejby Sygehus, Axel Forman
Kursusleder Peter Haslund-Vinding
[email protected] 0045 40252284
www.smab.dk