infofolder - De grønne pigespejdere i Grindsted

Indmelding
Forældre/værge til piger, som vil være spejder hos os, skal
Tilmelde sig ved et link fra vores hjemmeside.
www.pigespejder-grindsted.dk
Man må gerne prøve at være med 3-4 gange.
Husk at tilmelde sit Dankort, så bliver kontingent automatisk opkrævet.
Udmelding
Udmelding af gruppen skal ske til den af enhedslederne jeres pige er ved,
eller ved selv at gå ind i medlemssystemet og udmelde sin pige.
Afbud til møderne
Vi vil rigtig gerne have, at pigerne melder afbud, hvis de ikke kan komme
eller er blevet syge. Så vi ikke venter forgæves, hvis vi skal andre steder
hen. sms eller ring til din enhedsleder, leder navn + tlf. her på siden.
Vil du vide mere
Kan man se en masse på korpsets hjemmeside www.pigespejder.dk Men vil
du se programmet for lige din pige, så gå ind på Grindsteds gruppes
hjemmeside, der er program og meget mere.
www.pigespejder-grindsted.dk
Samt på vores Facebook side De grønne pigespejder i Grindsted Husk at
blive medlem der.
Har du lyst til at være Grøn Pigespejder, så mød op i Enghuset på en
mødedag.
Er du i tvivl, så kontakt
Gruppeleder:
Annette Nissen
25 21 87 04
Spireleder:
Mette Madsen
51 26 47 61
[email protected]
[email protected] [email protected]
Infofolder
Grindsted Gruppe
Sydtoften 30
7200 Grindsted
Skal du være Spire, Smutte eller Spejder?
Allemødereri
Smutte- og tropleder:
Hanne Lorenz
28 29 04 43
”Spejdernavn”
Spirerne
Grønsmutterne
Spejdere
Senior spejdere
Vel mødt hos De grønne pigespejdere
Grindsted gruppe
Enghuset
Alderstrin
0.-1. Klasse
2.-3. Klasse
4.-7. Klasse
8. klasse og ældre
Sydtoften30
Mødetid
Onsdage 16.30-18.00
Onsdage 16.30-18.00
Onsdage 19.00-20.30
Onsdage se program
Hvad er De grønne pigespejdere?
De grønne pigespejdere er Danmarks eneste spejderkorps
”kun” for piger med ca. 5000 medlemmer landet over.
Hos de grønne pigespejdere i Grindsted er vi omkring 100 medlemmer,
hvoraf de yngste er 5-6 år. De ældste er 18 år eller voksne ledere. Alle
ledere arbejder frivilligt og ulønnet.
Mission
Vores mission hos De grønne pigespejdere er at gøre piger og kvinder i
stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale
Vision
• Pigespejdere flytter sig
- alle pigespejdere har hver måned mulighed for mindst 15 timers
spejderaktivitet, der udfordrer og udvikler, både fysisk og mentalt
- alle pigespejdere er udendørs, hver gang de er sammen
• Ledere går nye veje
- alle ledere deltager hvert år i mindst en uddannelsesaktivitet
- ledergruppen sikrer, at alle ledere identificerer sig med
pigespejderværdier, arbejder efter korpsets strategi og arbejder for
at sikre kontinuitet i ledergruppen
• Grupper udvikler fællesskaber
- alle grupper øger deres medlemstal med 20 procent frem mod
2018 ved hjælp af rekruttering og fastholdelse
- alle grupper involverer forældre aktivt og tager del
i lokalsamfundet
• Spejderbevægelsen gør børn og unge til ansvarlige verdensborgere
- alle pigespejdere oplever at være en aktiv del af demokratiet, både
i og uden for spejderbevægelsen
- spejderbevægelsen handler på aktuelle samfundsudfordringer og
involverer spejdere i løsninger lokalt, nationalt og globalt
Hvornår er der spejder?
Hos De grønne pigespejdere i Grindsted, mødes vi en gang om ugen af 11/2
times varighed. Møderne bliver holdt i og omkring Enghuset, Sydtoften 30,
7200 Grindsted. Vi er ude hver gang, så husk tøj efter vejret.
Udover de faste ugentlige møder, er der et væld af mange andre aktiviteter:
Ø Weekendture i løbet af året
Ø Hverdagslejr for de store spejder og seniorer
Ø Arrangementer sammen med andre spejdere
Ø Sommerlejre
Ø Pigespejderevent, hvor pigespejdere fra hele landet
samles til en stor event over en weekend.
Ø Ture i udlandet
Ø Møder hvor hele familien kan deltage.
Ø Kæmpe lejre for alle spejderkorps i hele landet
med ca. 40.000 deltager.
De grønne pigespejdere er også for voksne….
Er du voksen og har du ikke glemt barnet i dig selv og kan du gå ind i vores
formål, vil vi meget gerne høre fra dig.
Hvad kræver det at være Grøn pigespejder:
Det kræver ikke en masse udstyr at være spejder. Start med et tørklæde og
en spejderskjorte til omkring 400 kr. Nogle gange er vi heldige at ligge inde
med brugte uniformer.
Skjorter og andre ting til spejder, kan købes i www.55nord.dk. Dette gøres
let gennem lederne, så samler vi indkøbet og spare derved portoen.
Kontingent
Man betaler kontingent 2 gange om året omkring 1. marts og 1. oktober Pris
pr. halvår er 300,- kr.
Ved tilmelding, tilmelder man sit Dankort og kontingentet vil automatisk
bliver opkrævet. Man kan også betale ind på konto 8210-0741790327
Kontingent betalt 1. marts dækker perioden 1. januar – 31. juli.
Kontingent betalt til 1. oktober dækker perioden 1. august – 31. december.
Husk at skrive jeres datters navn samt spejder nr. på som følgetekst, så
kasseren kan se hvem det er I betaler for.