Hent som PDF - Danmarks Statistik

Byggeomkostningsindeks for boliger
4. kvt. 2016
Priser og forbrug
6. marts 2017
Nr. 93
Omkostninger til boligbyggeri stiger
De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er steget med 0,5 pct. fra tredje
kvartal til fjerde kvartal 2016. I samme periode steg byggeomkostningerne for både
enfamiliehuse og etageboliger ligeledes med 0,5 pct.
Byggeomkostningsindeks for boliger
104
1. kvt. 2015 = 100
102
100
98
Etageboliger
96
Boliger i alt
Enfamiliehuse
94
92
2012
2013
2014
2015
2016
Stigning i byggeomkostningerne i forhold til sidste år
I fjerde kvartal 2016 er de samlede omkostninger for nybyggeri af boliger steget
med 1,2 pct. i forhold til fjerde kvartal i 2015. I samme periode steg de samlede
omkostninger ved nybyggeri af enfamiliehuse ligeledes med 1,2 pct., mens omkostningerne ved nybyggeri af etageboliger steg med 1,0 pct.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22721
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger
2015
Vægte
4. kvt.
2016
1.kvt
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
1. kvt. 2015 = 100
Byggeomkostningsindeks for
boliger i alt
Materialer
Arbejdsomkostninger
Ændring
Ændring
3. kvt. 2016 4. kvt. 2015
- 4. kvt. 2016 - 4. kvt. 2016
pct.
1.000
713
287
100,9
100,5
101,8
101,2
100,7
102,0
101,7
100,7
104,1
101,6
100,9
102,9
102,1
101,3
103,6
0,5
0,4
0,7
1,2
0,8
1,8
Jord- og betonarbejde
Materialer
Arbejdsomkostninger
167
118
48
101,2
101,0
101,6
102,1
102,0
102,1
102,9
102,2
104,6
102,6
102,4
103,2
103,3
102,8
104,3
0,7
0,4
1,1
2,1
1,8
2,7
Betonelementarbejde
Materialer
Arbejdsomkostninger
147
124
23
103,1
103,3
102,2
103,1
103,2
102,7
103,2
102,9
105,4
104,9
105,2
103,8
106,9
107,4
104,9
1,9
2,1
1,1
3,7
4,0
2,6
Murerarbejde
Materialer
Arbejdsomkostninger
123
82
42
100,8
100,1
101,4
100,9
100,2
101,6
101,8
100,7
103,5
101,2
100,3
102,4
101,3
100,4
102,3
0,1
0,1
-0,1
0,5
0,3
0,9
Tømrer- og Snedkerarbejde
Materialer
Arbejdsomkostninger
331
236
95
100,0
100,0
100,0
100,1
100,4
99,4
100,5
100,1
101,4
100,1
99,8
100,7
100,2
99,8
101,3
0,1
0,0
0,6
0,2
-0,2
1,3
Malerarbejde
Materialer
Arbejdsomkostninger
70
32
38
100,6
99,3
101,5
100,7
98,4
102,6
101,2
98,4
103,3
100,9
98,5
102,8
101,1
98,8
102,9
0,2
0,3
0,1
0,5
-0,5
1,4
VVS-arbejde
Materialer
Arbejdsomkostninger
111
84
27
100,6
100,0
101,8
100,7
100,2
101,8
101,3
100,2
104,3
100,7
100,2
101,8
101,0
99,9
103,7
0,3
-0,3
1,9
0,4
-0,1
1,9
El-arbejde
Materialer
Arbejdsomkostninger
51
37
14
100,1
99,2
101,7
100,5
99,6
102,2
101,2
99,3
105,5
100,6
99,4
102,9
100,3
98,7
103,7
-0,3
-0,7
0,8
0,2
-0,5
2,0
Byggeomkostningsindeks for
enfamiliehuse i alt
Materialer
Arbejdsomkostninger
1.000
730
270
100,9
100,4
101,8
101,2
100,8
101,9
101,6
100,7
103,9
101,6
101
102,9
102,1
101,4
103,5
0,5
0,4
0,6
1,2
1,0
1,7
Byggeomkostningsindeks for
etageboliger i alt
Materialer
Arbejdsomkostninger
1.000
655
345
101,0
100,5
101,8
101,2
100,6
102,2
101,9
100,7
104,4
101,5
100,8
102,9
102,0
101,1
103,8
0,5
0,3
0,9
1,0
0,6
2,0
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/877. Se mere detaljerede oplysninger
på statistikkens emneside dst.dk/emner/byggeomkostningsindeks-for-boliger.
Kilder og metoder: Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og
anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.
Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2017 udkommer 23. juni 2017.
Henvendelse: Sigrid Krogstrup Jensen, tlf. 39 17 34 56, [email protected]
Lone Skjøtt Laursen, tlf. 39 17 34 32, [email protected]