2. søndag i fasten

søndagslæsning
Prædiken til 2. søndag i fasten
Matt. 15, 21-28
Udgivet af
Grundtvigsk Forum
Nr. 382. 118. årgang
Marts 2017
ISSN 0901-2214
I år fejrer vi reformationsjubilæum. Til oktober er det 500 år siden, at Martin Luther
slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Teserne var en kritik af pavekirken, og
dokumentet blev indledningen til den strid,
der endte med at splitte kirken i to - i protestanter og katolikker.
Men selvom reformationen altså blev kickstartet af en lærd teologisk diskussion om
bod og aflad, så var anliggendet for Luther
ikke blot af videnskabelig art. Nej, for Luther var spørgsmålet om forholdet mellem
Gud og mennesker et livsvigtigt spørgsmål,
for det angik hans egen såvel som hans
medkristnes sjælefred.
I gennem mange år som ung munk og katolsk præst kæmpede Martin Luther med sin
forståelse af Gud. Han følte Guds vrede
imod sig meget stærkt. Uanset hvor godt og
rigtigt, han levede, og hvor meget han bad
og skriftede sine synder, så følte han sig forkert. Han følte, at djævlen bestandigt lurede
på ham, og at Gud var langt, langt væk.
Han kunne ikke komme til rette med, at Gud
virkelig skulle være sådan - en streng og
straffende gud.
Men der skete en proces med Luther. Han
gjorde en opdagelse, som ændrede hans syn
på Gud og dermed på hele hans liv. Omslaget i Luthers måde at tænke på begyndte, da
han nærlæste Paulus’ brev til romerne, som
han skulle forelæse over for de studerende
på universitetet i Wittenberg. Pludselig forstod Luther, at det ikke er ved at gøre gode
gerninger, at mennesket bliver frelst. Nej,
det er Gud, der giver os frelsen som en gave.
Af lutter kærlighed til sine mennesker bøjer
Gud sig ned til os og skænker os sin tilgivelse. Jesus har allerede med sin død betalt for
alle menneskers synd. En gave kan man ikke
kræve at få, det eneste man kan gøre er at
vende sig i tillid til den, der kan give én gaven. Derfor er det eneste, vi skal gøre, at tro
på Gud, så får vi det hele givet. Det er Gud,
der bevæger sig ned til os, ikke os der skal
gøre noget for at fortjene Guds kærlighed.
Luther fandt med andre ord ud af, at vi har
en kærlig Gud, som kommer os i møde.
Hvis man spørger en ateist, hvad det er for
en Gud, han ikke tror på, så vil han oftest
svare noget med en gammel mand, som sidder oppe i himlen og troner. Sådan en Gud
tror ateisten i hvert fald ikke på! Men det
gør vi andre jo heller ikke! Gud er ikke en,
som styrer verden uden at lade sig påvirke
selv. Nej, Gud er skam bevægelig. Han be-
søndagslæsning
Redaktion
Valgmenighedspræst
Margrethe Dahlerup Koch
V. Strandbjerg 32
6950 Ringkøbing
[email protected]
Sognepræst
Søren Jensen
Byløkken 27
8240 Risskov
[email protected]
Søndagslæsning
udkommer hver uge på
www.grundtvig.dk
– hvor man også
kan tilmelde sig
elektronisk nyhedsbrev
om Søndagslæsning
Grundtvigsk Forum
Farvergade 27
1463 København K
Telefon 3373 2800
[email protected]
væges af os og vores tro på ham. Når vi vender os til Gud, kan han slet ikke lade være
med at komme os i møde. Det er derfor, vi
bruger billedet af en far til at beskrive Gud.
Gud er som den far, der løber sin fortabte
søn i møde. Ude af sig selv af kærlighed omfavner han det dyrebare menneske, som han
troede, han havde mistet.
Og det er også netop den Gud, vi møder i
dagens evangelietekst. Jesus afviser til at
begynde med den kanaanæiske kvinde, fordi
hun ikke hører til det jødiske folk, som han
ser sig selv som sendt til. Men kvinden bliver ved - hun kaster sig ned og fastholder sin
tro på, at Jesus kan frelse hendes syge barn.
Jesus er meget afvisende. Han sammenligner hende med en hund, der vil spise børnenes mad - det er ikke særlig sødt af ham men hun vender billedet om og påpeger, at
hundene da vel godt kan få lidt af det, der
bliver tilovers ved bordet. Hun overbeviser
ham med sin tro - og han skifter mening og
helbreder barnet.
Det er altså ret banebrydende, at vi som
kristne har en Gud, der kan skifte mening!
Det er værd at tænke over! Gud er ikke som
en sten, der ikke kan rokkes. Hans hjerte
løber af med ham, når det gælder hans mennesker.
Ofte anser vi det for bedst, hvis man er principfast og konsekvent. Men kærligheden har
det med at overtrumfe vores principper. Og
det er netop det smukke ved kærligheden,
at den kan bevæge os - og den kan altså også
bevæge Gud - til at gøre noget andet end
det, der ellers lå lige for.
Vi kender det fra vores eget liv, det med at
kærligheden får os til at gøre noget, vi ellers
ikke ville have gjort. Tænk bare på, hvordan
en forelskelse kan få en til at gøre de mærkeligste ting! Ja, det er gerne sådan, at de
mennesker, som vi holder af, de kan få os til
at gå nye veje. Kærligheden til vores familie
får os til at stille op til lidt af hvert og stå
model til lidt af hvert. Vi påvirker hinanden
- og heldigvis for det!
Kærligheden er altså en kraft, der får os til
at flytte os. Den bevæger os og får os til gøre
nye ting. Sådan er det for os, og sådan er det
for Jesus i dagens tekst. Han bevæges af
kvinden og kommer hende i møde og helbreder hendes datter. Det bliver klart for ham,
at han ikke kun er sendt til jøderne, men til
alle mennesker. Guds kærlighed og tilgivelse gælder alle mennesker.
Sådan er Gud forbundet med sine mennesker i kærlighed, og sådan har han givet os
kærligheden, så vi kan bevæge og flytte hinanden.
Den erkendelse, som kom til Luther i begyndelsen af 1500-tallet, det er den erkendelse,
som vi stadig i dag minder hinanden om,
hver gang vi er i kirke. Nemlig: Vi har en
kærlig Gud, som er nærværende i vores liv.
Når der er noget, der tynger os, kan vi vende
os i tillid og tro til Gud, så vil han komme os
i møde. Vi skal ikke være på en særlig måde
for at fortjene hans kærlighed og tilgivelse.
Den har vi allerede. Vi skal ikke leve op til
hans kærlighed. Men vi skal leve den ud i
forholdet til andre mennesker! Amen.
Anna Blemmer Monrad
Ubberup valgmenighed
Salmer:
Hvad var det dog, der skete (Den blå anemone), 585, 613, 158, 287, 404