Familiegudstjenester - Dansk Kirke i Sydslesvig

Layout: Sydslesvigsk Forening e.V., Dansk Generalsekretariat Flensborg • www.syfo.de
Program for
Familiegudstjenester
i Dansk Kirke i Sydslesvig
2017 del 1
Et samarbejde mellem de danske menigheder og MBU
Kære interesserede og kommende kirkegænger!
Her kan du finde en oversigt over de fleste gudstjenester, som er rettet mod børn, unge og
jeres familier. Alle aldre og størrelser er velkommen. I vil i programmet finde andre gudstjenesteformer end dem, I normalt møder om søndagen, og familiegudstjenesterne vil
være kortere. Som regel vil der bagefter være tid til snak og leg, lidt at drikke og noget
lækkert at spise. Vi glæder os til at se jer!
Menighederne i Dansk Kirke i Sydslesvig
Folderen her forventes at blive fulgt op af en ny folder fra september 2017.
Slesvig, Ansgar, Bismarckstr. 18 a Fastelavns søndag, d. 26. februar kl. 17.00
Tema: Jonas og hvalen
Kom glad i udklædning og oplev en hval i kirken
(HAR VÆRET!)
Medelby, Abroer Weg 2 – konfirmanderne deltager
Tredje søndag efter påske, d. 7. maj kl. 11.00
Tema: Troskab
Efterfølgende boller og saftevand
Sporskifte, Flensborg, Alter Husumer Weg 207
d. 9. marts kl. 17.00
Tema: Fællesskab
Efterfølgende spisning
Sporskifte, Flensborg, Alter Husumer Weg 207
Tredje søndag efter påske, d. 7. maj kl. 19.00
Efterfølgende kaffebord
Egernførde, Ostlandstrasse 21
Tredje søndag i fasten, d. 19. marts kl. 10.00
Flensborg, Sct. Hans, Kappelner Str. 38
d. 19. maj kl. 18.00
Efterfølgende fællesspisning
Skovlund, Buchauweg 28 – konfirmanderne deltager
Tredje søndag i fasten, d. 19. marts kl. 11.00
Tema: Hvad er faste?
Efterfølgende boller og sodavand
Sporskifte, Flensborg, Alter Husumer Weg 207
Pinsedag, d. 4. juni kl. 10.00
Kirkens fødselsdag – konfirmanderne og deres familier deltager
Efterfølgende kirkekaffe
Flensborg, Sct. Hans, Kappelner Str. 38
d. 24. marts kl. 18.00
Tema: Brød
Bagefter bager vi en pizza og spiser sammen
Slesvig, Ansgar, Bismarckstr. 18 a
Trinitatis søndag, d. 11. juni – årsmøde på A.P. Møller Skolen
Kom og oplev kirkens stand – der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle
Slesvig, Ansgar, Bismarckstr. 18a
Midfaste, d. 26. marts kl. 17.00
Tema: Det er snart påske, hvorfor egentlig det?