Opret en fuldmagtsgruppe

Opret en fuldmagtsgruppe
Hvis du modtager flere fuldmagter, har du mulighed for at samle de modtagne fuldmagter i
grupper.
Denne vejledning hjælper dig med at oprette en fuldmagtsgruppe, hvor det er muligt at
grupperer fuldmagter.
Inden du går i gang, er der to ting, du skal have på plads:
1. Sørg for, at du har en aktiv NemID medarbejdersignatur. Har du ikke allerede det, kan du bestille en
på www.medarbejdersignatur.dk.
2. Du skal være Administrator for Organisationen og Administrator for Brugerne, du kan se det i
NemLog-in Brugeradministration (Brugeradministration) under ”Min profil”.
Der er grundlæggende fem trin i oprettelse af en fuldmagtsgruppe, som du kan læse om i denne vejledning:
1. Log ind på Virk.
2. Vælg ”Fuldmagter” i Brugeradministration
3. Vælg ”opret fuldmagtsgrupper”
4. Tilføj bruger
5. Tilføj fuldmagter
Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen 2017
1
Trin 1: Log ind på Virk
Trin 2: Vælg ”Fuldmagter” i Brugeradministration
Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen 2017
2
Trin 3: Vælg NemLog-in Brugeradministration
Trin 4: Vælg Fuldmagter
Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen 2017
3
Trin 5: Vælg ”Opret fuldmagtsgruppe”
Trin 6: Navngiv fuldmagtsgruppen.
1. Udfyld ”Navn på samlegruppen”
2. Tryk på ”Gem”
Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen 2017
4
Trin 7: Tilføj ekstern gruppe
Trin 8: Tilføj ekstern gruppe
1. Vælg en eller flere fuldmagter i oversigten
2. Vælg Tildel
Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen 2017
5
Trin 9: Tilføj ekstern gruppe
1. Fuldmagten er tilføjet gruppen
2. Vælg ”Se hvilke” for at se hvilke fuldmagter der er tilføjet fuldmagtsgruppen.
Trin 10: Tilføj bruger til gruppe.
Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen 2017
6
Trin 11. Tilføj en eller flere til gruppen
1. Vælg de bruger som skal have adgang til de tilføjet fuldmagt(er)
2. Vælg tilføj
Bemærk
Når de valgte bruger er tilføjet fuldmagtsgruppen, kan de indberette på vegne af de virksomheder som er
tilføjet gruppen.
De valgte brugere kan nu logge på løsningerne og indberette på fuldmagtsgivers vegne
Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen 2017
7