Det faglige hjørne

Det faglige hjørne
Gurli Klitgaard
Produktchef, DLF
Mobil: 30 63 55 56
Kender du kvaliteten af det græsfrø, du køber?
Frø, der sælges i Danmark, skal overholde EU reglerne for kvalitet, som er markedets
laveste lovlige standard. Hos DLF stiller vi noget skrappere krav til vores frø.
Det giver dig:
• Højere spireevne – sikker etablering
• Flere spiredygtige frø af både kløver og græs – tættere mark
• Færre ukrudtsfrø - blandt andet kvik
Med en tættere og mere veletableret mark opnår du et højere udbytte af foderenheder.
Her levnes heller ikke plads til tabsvoldende ukrudt såsom mælkebøtter og kvik.
Nedenfor finder du en sammenligning mellem DLF kvalitet og EU kvalitet i alm. rajgræs.
DLF KVALITET VS. EU KVALITET – ALM. RA JGRÆS
RENHED
ALM. RAJGRÆS
% SPIREEVNE,
MINIMUM
% UKRUDT,
MAKSIMUM
% KVIK,
MAKSIMUM
DLF
EU
DLF
EU
DLF
EU
DLF
EU
98
96
85
80
0,1
1,5
0,0
0,5
FORSKEL
2 % RENERE
5 % BEDRE SPIRING
1,4 % MINDRE
UKRUDT
INGEN KVIK
HVIS DU KØBER EU
KVALITET
Op til 0,5 kg
urenheder i
sækken
– til frøpris
50 færre
græsplanter pr. m2
Op til. 65
ukrudtsfrø pr. m2
Op til 3 kvikfrø
pr. m2
HVIS DU KØBER DLF
KVALITET
Bedre plantebestand, mindre risiko for ukrudt og
højere udbytte
Evt. sparede omkostningner til ukrudtssprøjtning:
400-450 kr./ha
Beregningen er foretaget ved en udsædsmængde på 25 kg/ha.
Kig efter det røde Mere Mælk Med DLF skilt på din
frøblanding. Det garanterer dig frø af højeste
kvalitet, som er produceret i Danmark.
DLF · Tlf. 63 17 16 00 · [email protected] · www.dlf.dk
Ingen opforme­
ring af kvik.
Sparet kvik­
bekæmpelse:
ca. 150 kr./ha