AS 13 2017

7. marts 2017
Selskabsmeddelelse nr. 13/2017
Alm. Brand – Indberetning af ledende medarbejderes og disses
nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier
I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Susanne
Larsen skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes
transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier:
1.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)
2.
a)
b)
3.
Navn
Susanne Larsen
Årsag til indberetningen
Stilling/titel
Bestyrelsesmedlem
Første indberetning/ændring Første indberetning
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
Navn
Alm. Brand A/S
1
LEI-kode
549300H4TGLJVZ6VTA48
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver
type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
Beskrivelse af det finansielle Aktier
instrument, instrumenttypen
a)
b)
4.
a)
Identifikationskode
Transaktionens art
Pris(er) og mængde(r)
b)
c)
d)
Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
Dato for transaktionen
Sted for transaktionen
e)
f)
DK0015250344
Salg
Pris(er)
DKK 168.801,50
Mængde(r)
2.837 aktier
2017-03-06
Uden for en markedsplads
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til kommunikationsdirektør
Susanne Biltoft på tlf.nr. 35 47 76 61.
1
LEI koder er for nuværende ikke et påkrævet felt.