Læs vores indkaldelsesbrev her.

BEBOERREPRÆSENTATIONEN
INDKALDER HERMED TIL
DET ÅRLIGE BEBOERMØDE
FOR EJENDOMMEN Njal L / Saga A
Beboermødet afholdes onsdag den 22. marts, 2017 kl. 19:00
Sted: Andelsforeningens mødelokale i vaskekælderen i Njalsgade
Dagsorden:
• Beboerrepræsentationens beretning.
• Årsregnskab for sidste år.
• Fremtidig virksomhed. Udlejer er d. 1. marts, 2017 og i strid med boligreguleringslovens
•
•
•
•
§14, stk. 3 begyndt at opkræve ulovlig husleje fra lejerne. Det har beboerrepræsentationen
advaret udlejer om at gøre i brev d. 28. februar, 2017 til udlejer og bedt udlejer om at
tilbagebetale den ulovligt opkrævede leje til lejerne indenfor fem bankdage fra 1. marts, 2017
hvilket vi nu afventer. Brevet til udlejer ligger på vores hjemmeside på www.lfnjalsaga.dk.
Endelig har vi bedt andelsforeningen om lov til at få en lille hylde (i A4 arks størrelse) op under
vores postkasse i vaskekælderen til brug for distribution af LLOs medlemsblad da
beboerrepræsentationen ikke ønsker at bruge tid på at distribuere dette blad til de enkelte lejeres
postkasser. Det har andelsforeningens formand Asser Jensen sagt god for så vi forventer at
denne hylde kommer op senere i år.
Fastsættelse af beløb til dækning af beboerrepræsentationens arbejde.
Valg af beboerrepræsentanter.
Valg af kasserer.
Eventuelt.
VI SØRGER FOR KAFFE OG KAGE TIL MØDET
HVIS DU VIL HAVE INDFLYDELSE PÅ, HVAD DER SKAL SKE MED VORES
EJENDOM OG DINE EGNE BOLIGVILKÅR,
ER DET EN GOD IDÉ AT MØDE OP…
Venlig hilsen
Beboerrepræsentationen
den 5. Marts 2017