klubstart

Startliste pr klubb pr Klub
Natuglen 2 2017
Startno
Navn
Stenholt Skov 08-03-2017
Klasse
Starttid
Brik
Herning Ok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kim Gottlieb
Lucia Aagaard
Asger Kristensen
Ole Andersen
Kaj Kaspersen
Torben Isen
Gitte Isen
Svend Erik Hedevang
Søren Andersen
Kenn Heldgaard Kristensen
Lars Mikkelsen
Jens Jørgen Jensen
Lars Klode
H60
D50
H70
H60
H60
H60
D50
H50
H50
H50
H40
H50
Åben 4
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
106
304
111
105
104
359
306
348
347
346
338
349
114
H16
H20
H40
H40
H40
H60
H16
D-14
H50
D60
D60
D50
D50
D40
H60
D-14
H70
D-12
D-12
D-14
H60
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
329
303
336
337
339
351
328
226
345
312
311
307
301
300
355
227
109
225
210
228
352
H60
H60
H70
Fristart
Fristart
Fristart
102
103
110
H50
Fristart
343
Palle Møller Nielsen
H70
Fristart
108
Rolf Duedahl Nielsen
Max Hansen
Ann Dorrit Hansen
H60
H70
D60
Fristart
Fristart
Fristart
350
112
309
Sum:
13
Horsens Ok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erik Hedver Thesbjerg
Thomas Emil Jensen
Mads Mikkelsen
Nicolaj Nielsen
Allan Thesbjerg
Hans Jørgen Vad
Jacob Klærke Mikkelsen
Theresa Skouboe
Frank Krog Jensen
Susanne Baun
Tove Straarup
Britta Ank Pedersen
Berit Harfot
Irene K. Mikkelsen
Peer Straarup
Laura Holm Nielsen
Tage Baun
Ella Klærke Mikkelsen
Johanne Skouboe
Elanor Henriksen
Finn Ingwersen
Sum:
21
Karup Ok
0
0
0
Sum:
Jan Lauge Kristensen
Claus Madsen
Erik Libak Hansen
3
Kolding Ok
0
Erik Krogh
Odense Ok
0
Ok Djurs
0
0
0
eTiming version 4.0
05-03-2017 16:40:03
Side:1
Startliste pr klubb pr Klub
Natuglen 2 2017
Startno
Sum:
Stenholt Skov 08-03-2017
Navn
3
Klasse
Starttid
Brik
Michael Buch Lorenzen
Poul Erik Buch
Flemming D. Andersen
Pernille Buch
H21
H60
H60
D40
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
316
353
354
229
H16
H60
Fristart
Fristart
319
361
H40
H40
H40
Fristart
Fristart
Fristart
332
335
333
H70
Fristart
107
H40
H60
Fristart
Fristart
330
357
H40
H70
H60
H50
H21
D60
H60
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
341
113
362
344
305
314
358
H50
D50
D60
D60
H40
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
Fristart
342
302
308
310
334
Ok Gorm
0
0
0
0
Sum:
4
Ok Pan
0
0
Sum:
Kent Lodberg
Henrik Dagsberg
2
Ok Snab
0
0
0
Sum:
Kent Carøe
John Kristensen
Jens Liengård
3
Ok Vendelboerne
0
Finn Hørup Nielsen
Randers Ok
0
0
Sum:
Thorkild Jensen
Carl Malling
2
Silkeborg Ok
0
0
0
0
0
0
0
Sum:
Erik Bobach
Poul Nøhr
Erik Nysom
Jens Isaksen
Michael Filyo
Susanne Gasbjerg
Knud Fjordvald
7
Viborg Ok
0
0
0
0
0
Sum:
Lennart Bo Kristiansen
Lene Stick Nielsen
Grethe Anæus
Pia Gade
Jess Rasmussen
5
Total antal
66
eTiming www.eqtiming.no
05-03-2017 16:40:03
Side:2