Oplægsholdere - aarhusstift.dk

Samvirkende
Menighedsplejer
Oplægsholdere på temakursus ”Ny inspiration – godt i gang
med kirkens sociale arbejde” den 12. april i Brønderslev.
Birgitte V. Mortensen, koordinator for Vågetjenesten i Aalborgprovstiers
Menighedspleje. Birgitte fortæller, hvorfor vågetjeneste er et vigtigt og spændende
område. Hun kommer ind på hvad der skal til for at starte en vågetjeneste op.
Frivillig Vibeke Hedegaard, fortæller om sine erfaringer fra mange års frivilligt
arbejde som vågekone. Vi ser afslutningen af livet, som et særligt vigtige tidspunkt,
hvor vi kan gøre en særlig indsats.
Birgitte V. Mortensen er også koordinator for Aflastningstjenesten i
Aalborgprovstiers Menighedspleje. Birgitte vil i den forbindelse fortælle om ideer til
arbejdet med demens området fx om at lave erindringsgrupper, Café for demente,
besøgsven til demente, aflastning af raske pårørende til demente.
Mei Petersen, koordinator og konsulent for arbejde med børn, unge og udsatte
børnefamilier hos Samvirkende Menighedsplejer. Mei fortæller, hvorfor netværk for
udsatte børnefamilier er en vigtig diakonal opgaver, samt hvilke erfaringer
Samvirkende Menighedsplejer har med dette arbejde.
Helle Krogsbøll, Kirke- og kulturmedarbejder, Nørre Tranders Sogn. Helle fortæller
om Nørre Tranders Sogns erfaringer med netværk for udsatte børnefamilier.