BILAG 1-4. Bilag: COM(2017)

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 9. marts 2017
(OR. en)
7114/17
ADD 1
TRANS 105
FØLGESKRIVELSE
fra:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for
Europa-Kommissionen
modtaget:
7. marts 2017
til:
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den
Europæiske Union
Komm. dok. nr.:
COM(2017) 116 final - BILAG 1-4
Vedr.:
BILAG til om gennemførelsen i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december
2014 af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles
regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet (Anden rapport
fra Kommissionen om medlemsstaternes gennemførelse af visse
bestemmelser vedrørende adgang til udøvelse af vejtransporterhvervet)
Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 116 final - BILAG 1-4.
Bilag: COM(2017) 116 final - BILAG 1-4
7114/17 ADD 1
hm
DG E 2A
DA
EUROPAKOMMISSIONEN
Bruxelles, den 7.3.2017
COM(2017) 116 final
ANNEXES 1 to 4
BILAG
til
om gennemførelsen i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2014 af visse
bestemmelser i forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for
udøvelse af vejtransporterhvervet
(Anden rapport fra Kommissionen om medlemsstaternes gennemførelse af visse
bestemmelser vedrørende adgang til udøvelse af vejtransporterhvervet)
DA
DA
Bilag I – Udstedte tilladelser
Medlemsstater
AT
BE
BG
CS 1
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
UK
1
Tilladelser udstedt
i perioden 1.1.2013 –
31.12.2014
Vejgodstransport
Personbefordring
19 585
1 780
2 964
Fællesskabstilladelser
pr. 31.12.2014
Tilladelser til national
transport
pr. 31.12.2014
Vejgods- Personbetransport fordring
Vejgods- Personbetransport fordring
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
10 378
916
10 387
1 388
432
31 289
1 628
80 061
1 104
1 663
7 897
14 066
34
4 086
1 149
1 658
165
159
6 101
7 111
Ingen rapport indsendt
5 016
602
40 440
5 447
1 965
601
27 727
2 220
2 458
413
10 526
663
6 881
1 385
2 738
582
811
14 101
2 837
142
1 841
23
439
962
279
8
232
21
Ingen rapport indsendt
2 346
1 074
2 862
1 121
3 641
332
365
39
3 294
379
49
67
1 203
Ingen rapport indsendt
29 488
3 188
14 827
4 494
775
5 016
20 203
5 862
276 250
185
11 229
8 107
4 630
602
9 253
39 026
70
1 394
6 294
3 726
1 371
241
332
36
15
511
64 690
8 274
152
17 077
72 074
317
1 015
6 836
Ingen rapport indsendt
27 427
3 745
8 859
3 678
23 599
2 811
452
1 099
5 279
2 987
35 795
I 2015.
2
338
490
2 047
Bilag II – Tilbagekaldelser og suspenderede tilladelser og erklæringer om uegnethed
som transportleder
Medlemsstater
AT
BE
BG
CS 2
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HU
HR
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
UK
Tilladelser
tilbagekaldt
i perioden 1.1.2013 –
31.12.2014
Vejgodstransport
Personbefordring
854
43
125
Tilladelser
suspenderet
i perioden 1.1.2013 –
31.12.2014
Antal uegnethedserklæringer
i perioden 1.1.2013 –
31.12.2014
Vejgods- Personbetransport fordring
Vejgods- Personbetransport fordring
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
0
0
3
Ingen rapport indsendt
867
3 851
391
87 990
185 3
282
9 536
212
38
120
1 394
50 4
50
3 809
3
5
7 962
1
1
402
36
2
384
0
33
1 312
285
1
0
1 275
1 931
1 885
138
133
421
0
90
34 289
0
0
37
9
18
85
0
0
12
Ingen rapport indsendt
0
0
0
0
11
Ingen rapport indsendt
191
22
Ingen rapport indsendt
15
0
0
0
157
0
0
36
0
0
0
58
0
0
3
4
1
0
4
0
0
4
1
0
0
0
680 5
12
45
66
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
422
0
1
71
2
I 2015.
3
I 2014 (der foreligger ingen data for 2013).
4
I 2014 (der foreligger ingen data for 2013).
5
Dette tal vedrører det samlede antal uegnethedserklæringer, der er udstedt indtil 8. september 2015.
3
Bilag III – Udstedte beviser for faglige kvalifikationer
Medlemsstater
Beviser for faglige kvalifikationer i
perioden 1.1.2013 – 31.12.2014
Vejgodstransport
AT
BE
BG
CS 6
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HU
HR
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK 7
SL
SV
UK
I ALT
6
I 2015.
7
I 2015.
Personbefordring
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
2 105
196
860
Ingen rapport indsendt
316
6 226
1 261
281 749
518
1 331
4 884
29
582
128 951
178
122
1 795
779
486
4 549
655
243
871
Ingen rapport indsendt
2 149
803
1
212
48
Ingen rapport indsendt
5 912
979
19 215
6 382
Ingen rapport indsendt
1 869
279
1 346
4 375
71
91
1 126
483 544
4
Bilag IV – Udveksling af oplysninger med andre medlemsstater
Medlemsstater
AT
BE
BG
CS
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HU
HR
IE
IT
LT 8
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
UK
8
Antal
meddelelser om
alvorlige
overtrædelser
sendt til andre
medlemsstater
Antal meddelelser
om alvorlige
overtrædelser
modtaget fra
andre
medlemsstater
Antal kontroller
af anmodninger
vedrørende god
vandel sendt til
andre
medlemsstater
Antal kontroller
af anmodninger
vedrørende god
vandel modtaget
fra andre
medlemsstater
0
724
856
137 105
742
0
0
0
983
53
94
31
0
7 767
24 733
0
0
76
5
26
6
0
0
0
0
145
0
37 369
0
71
1 717
140 164
13 837
0
0
0
214
23
0
10
193
1
979
176
118
19
735
10 015
70 416
119 605
0
100 199
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
Ingen rapport indsendt
Data vedrører perioden fra 5. september 2014 til 31. december 2014.
5