Vi søger en kundemedarbejder til Langå Sparekasse

Vi søger en kundemedarbejder til
Langå Sparekasse
Har du lyst til at blive en del af holdet i en af landets mest
solide pengeinstitutter?
Vi søger en kundemedarbejder til vores produktionsteam i Langå, hvor du
bliver en del af et hold bestående af tre kundemedarbejdere. Der er travlt i
sparekassen – både med rådgivning af vores eksisterende kunder og sam­
tidigt oplever vi også en pæn tilgang af nye kunder.
I Langå Sparekasse ønsker vi at være nærværende og i øjenhøjde med
vores kunder. Hos os er tilgængelighed og god gammeldags kundeservice
en naturlig del af vores DNA. Vi tror på, at gode kundeoplevelser bedst bliver
skabt i et miljø, hvor arbejdsglæde samt godt og tillidsfuldt samarbejde er
nøgleordene.
I Produktionsteamet indgår du i en lille gruppe, der supporterer rådgiverne
med at ekspederede kundesager og producere tilhørende dokumenter i for­
bindelse med bolighandler, etablering af nye kunde­forhold mv. Som med­
arbejder i Produktionsteamet bliver du en vigtig spiller på holdet. Det er dig
og dine to kolleger, der sikrer kvalitet og ensartethed i vores sagsbehandling
samtidig med, at I er med til at frigøre tid hos vores rådgivere, så de kan være
tilgængelige for vores kunder.
Ansøgningsfrist
24.03.2017
Kontaktperson
Chresten Christensen
Tlf. 87119332
Hvem er du?
Vi forestiller os at du…
• e r holdspiller med en positiv tilgang og kan trives i et mindre penge­institut
med en uformel omgangstone
• er en erfaren kundemedarbejder og har din faglighed på
plads inden for sagsbehandling, tinglysning og dokument­produktion mm.
• e r serviceminded og har en fleksibel tilgang til opgaveløsning
•er i stand til at arbejde effektivt og selvstændigt
Vil du med på holdet?
Hvis du ser dig selv som den rette på vores hold så send en kortfattet ansøg­
ning inklusiv dit CV til [email protected]
Vi glæder os til at høre fra dig!
Hvem er vi?
Langå Sparekasse er et lokalt
pengeinstitut med afdelinger
i Langå og Randers. Vores
primære virke er i Favrskov og
Randers kommuner, hvor vi
har drevet pengeinstitut i 144
år. Vi er et af de mest solide
pengeinstitutter i landet, og
har som garantsparekasse
ingen ejere, der kræver kortsigtede og hurtige afkast. Det
betyder, at vi har mulighed for
at arbejde langsigtet og skabe
varige relationer – til glæde for
vores kunder, medarbejdere
og de lokalsamfund vi er en
naturlig del af.