Dansk udenrigspolitik i Mellemøsten og terrortruslen mod Danmark

Dansk udenrigspolitik i
Mellemøsten og
terrortruslen mod
Danmark
YATA DK og Atlantsammenslutningen
I forbindelse med Danmarks fortsatte engagement i krigen mod
Islamisk Stat og beslutningen om nu at eskalere indsatsen ved at
indsætte danske specialstyrker, ønsker Atlantsammenslutningen i
samarbejde med YATA DK at sætte fokus på, hvorledes dansk
udenrigspolitik i Mellemøsten relaterer til den hjemlige
terrortrussel.
Vil trusselniveauet falde ved nedkæmpelsen af Islamisk Stat i
Syrien og Irak?
Vil Danmark være sikret mod terror såfremt vi stopper med
at engagere os militært i regionen og undlader at samarbejde
med lande som Saudi Arabien?
Skjuler der sig bag jihadisters religiøse retorik en ren politisk
agenda?
Vi har inviteret to eksperter til at give nogle svar:
Rasmus Alenius Boserup er seniorforsker ved Dansk Institut
for Internationale Studier og ekspert i arabisk politik og
samfund. Han er senest aktuel med bøgerne Efter Foråret Forandringer i Arabisk Politik og Hvad svarer vi jihadisterne?
Jakob Skovgaard-Petersen er lektor ved Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns
Universitet og ekspert i islamisk teologi og jura, islamisme,
arabiske medier samt mellemøstlige samfundsforhold.
Tid: 27. marts kl. 15:30-17:30
Sted: Kornloftet, Kastellet 2100 København Ø
Tilmelding: Skriv en mail til [email protected]