Dagsorden - Tandslet Friskole

GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 6. APRIL 2017 KL.17:00 – 19:30
På Friskolen, Ertebjergvej 2, 6470 Sydals
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
* Formandens beretning
* Skoleleders orientering
* Tilsynsførendes erklæring
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4. Skole- og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Skole- og forældrekredsens valg af suppleanter.
6. Valg af tilsynsførende.
6. Indkomne forslag.
* Finansiering af byggeplaner
7. Eventuelt.
Vel mødt,
Bestyrelsen – Formand Jon Fisker
_______________________________________________________________________
Tandslet Friskoles Venner
Afholder generalforsamling
Torsdag den 6. april 2017 i forlængelse af Tandslet Friskoles Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning.
Godkendelse af regnskab.
Valg til bestyrelsen
Indkomne forslag.
Evt.
Da der er opstået en skæv fordeling af bestyrelsesmedlemmer på valg, ønsker vi at forlænge et af de nuværende
medlemmers valgperiode med et år. Da det ikke er nogen vedtægtsændring, forventer vi, at dette kan træde i kraft ved
kommende generalforsamling.
Velmødt – Formand Hanne Hjortlund