GENERALFORSAMLING I DSV A/S 9. MARTS 2017

9. marts 2017
GENERALFORSAMLING I DSV A/S 9. MARTS 2017
Selskabsmeddelelse nr. 645
Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i DSV A/S.
Dagsorden og beslutninger
1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016
Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2016 med revisionspåtegning til godkendelse
Årsrapport 2016 blev godkendt.
3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Bestyrelsens honorar for 2017 blev godkendt. Basishonorar udgør kr. 450.000.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2016
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på kr. 1,80 pr. aktie, blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Kurt K. Larsen, Annette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg, Robert Steen Kledal og Jørgen Møller blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR.nr. 33 77 12 31) blev valgt som selskabets revisor.
7. Forslag til behandling
Der var ikke fremsat forslag til behandling.
Kontaktpersoner
Flemming Ole Nielsen, Investor Relations Director, telefon 43 20 33 92, [email protected]
Ronni Funch Olsen, Investor Relations Officer, telefon 43 20 31 93, [email protected]
Med venlig hilsen
DSV A/S
DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, telefon 43 20 30 40, CVR nr. 58233528, www.dsv.com.
Global Transport and Logistics
Vi leverer dagligt transport- og logistikløsninger til tusindevis af virksomheder i over 80 lande fordelt på seks kontinenter. Vi har en global rækkevidde, men
vores kontorer og medarbejdere er altid tæt på kunderne. Læs mere på www.dsv.com