læs her - Vallensbæk banko

VALLENSBÆK BANKOFORENING
Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2017, kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes på Gaunøvej 20, 2665 Vallensbæk Strand
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
Valg af dirigent
Beretning v/formand
Regnskab
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
På valg Formand Lis, sekretær Eva, best.medlem Claus
6. Eventuelt
Forslag bedes være formanden i hænde senest 15. marts 2017
Med venlig hilsen
Lis Sakran, formand – mail: [email protected]