Kursus for nyuddannede lærere

Til tillidsrepræsentanten /
suppleanten
7. marts 2017
TR-udsendelse nr. 46: 16/17
Vedr. Kursus for nyuddannede lærere på
Sinatur Hotel Storebælt
Kurset afholdes fra mandag 15. maj til tirsdag 16. maj 2017.
Foreningen vil gerne bede dig om at gøre de nyuddannede kolleger opmærksomme på dette kursus.
Kurset tager udgangspunkt i de problemer og udfordringer, man som nyuddannet
typisk står med og er tilrettelagt, så der veksles mellem oplæg, gruppedrøftelser og
debat. Der er lagt vægt på, at deltagerne får lejlighed for at udveksle erfaringer om
og synspunkter på, hvordan arbejdet som nyuddannet lærer opleves, og hvad der
skal til for at forbedre arbejdslivet for den nyuddannede.
Da kurset allerede starter med møde i foreningens hus på Frydendalsvej 24, mandag 15. maj 2017 kl. 13.30, vil der være behov for, at den nyuddannede frigøres
for undervisning og mødevirksomhed mandag (så de kan være i foreningen til tiden) og hele tirsdagen. Foreningen håber, at der lokalt kan findes løsninger, der
gør, at interesserede nyuddannede lærere får mulighed for at deltage.
Med venlig hilsen
Dorthe Rasmussen