BILAG 1 til 9. Bilag: COM(2017)

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 7. marts 2017
(OR. en)
7057/17
ADD 1
TRANS 97
FØLGESKRIVELSE
fra:
modtaget:
til:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for
Europa-Kommissionen
6. marts 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den
Europæiske Union
Komm. dok. nr.:
COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9
Vedr.:
BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Rådets
direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i
forbindelse med transport af farligt gods ad vej
Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9.
Bilag: COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9
7057/17 ADD 1
hm
DG E 2A
DA
EUROPAKOMMISSIONEN
Bruxelles, den 6.3.2017
COM(2017) 112 final
ANNEXES 1 to 9
BILAG
til
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om medlemsstaternes anvendelse af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede
kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej
DA
DA
Bilag I
Udvikling i antallet af kontroller, konstaterede ikkeoverensstemmelser og kategori Iovertrædelser
Der findes yderligere oplysninger om denne tabel i beretningens punkt 7.
LAND
BE
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
BG
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
CZ
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
DK
DE
EE
IE
EL
HR
2010
2012
2011
5 178
6 033
5 464
4 188
17,671 %
21,76 %
22,16 %
12,32 %
24,07 %
37,49 %
37,05 %
28 106
28 455
0,71 %
2013
2014
4 504
17,94 %
4 001
19,80 %
4 095
19,88 %
26,42 %
48,51 %
42,93 %
42,26 %
7 756
6 203
4,85 %
0,81 %
1,00 %
5 424
0,59 %
4 237
1,06 %
3 212
0,72 %
34,33 %
27,78 %
57,41 %
55,74 %
84,38 %
31,11 %
30,43 %
3 977
3 471
2 816
2 491
5,53 %
6,60 %
11,51 %
11,92 %
1 932
11,39 %
1 743
10,27 %
1 640
12,62 %
21,36 %
25,33 %
17,59 %
55,74 %
25,00 %
21,79 %
30,92 %
531
50,28 %
323
0,31 %
675
34,67 %
755
721
604
646
58,15 %
61,44 %
57,12 %
58,98 %
% risikokat. I
38,27 %
35,21 %
38,26 %
35,43 %
35,58 %
83,00 %
71,79 %
55 195
25,52 %
55 344
24,44 %
49 851
26,23 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
79 664
62 085
67 356
58 270
22,69 %
23,64 %
21,69 %
27,02 %
% risikokat. I
48,14 %
45,23 %
49,96 %
49,55 %
47,65 %
48,65 %
50,97 %
73
17,81 %
14
42,86 %
34
50,00 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
117
152
154
44
46,15 %
39,47 %
50,00 %
25,00 %
% risikokat. I
25,93 %
30,00 %
25,97 %
45,45 %
53,85 %
66,67 %
76,47 %
437
21,28 %
370
25,68 %
296
23,31 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
783
892
751
674
38,19 %
28,36 %
26,23 %
24,93 %
% risikokat. I
13,71 %
25,20 %
33,33 %
12,64 %
35,48 %
23,16 %
37,68 %
1 202
413
1 094
650
3,83 %
10,65 %
3,93 %
5,54 %
757
0,53 %
596
0,17 %
437
0,23 %
69,57 %
61,36 %
55,81 %
30,56 %
75,00 %
100,00 %
100,00 %
42 771
40 782
36 004
19 707
0,27 %
10,63 %
11,44 %
29,60 %
9 480
67,90 %
10 382
56,88 %
9 635
49,77 %
63,64 %
65,28 %
64,82 %
75,63 %
67,07 %
58,54 %
46,24 %
7 546
13,86 %
7 345
13,41 %
7 746
13,16 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
FR
2009
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
ES
2008
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
6 572
5 788
6 178
6 930
21,67 %
16,48 %
16,48 %
14,68 %
% risikokat. I
24,30 %
25,05 %
29,08 %
28,32 %
28,30 %
27,31 %
26,50 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst
uoplyst
243
22,22 %
394
13,96 %
484
20,87 %
2
% risikokat. I
IT
CY
LV
HU
NL
AT
PL
RO
16,36 %
16,83 %
6 235
5,21 %
4 789
4,34 %
3 120
5,00 %
6 253
6 260
16,73 %
16,16 %
13,58 %
11,04 %
% risikokat. I
17,33 %
15,85 %
14,65 %
14,18 %
26,77 %
25,96 %
29,49 %
88
2,27 %
80
22,50 %
42
28,57 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
224
232
168
188
1,34 %
1,72 %
1,19 %
1,60 %
% risikokat. I
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
5,56 %
0,00 %
1 230
996
703
89
7,15 %
10,14 %
8,25 %
15,73 %
197
19,29 %
182
20,88 %
259
10,81 %
56,82 %
59,41 %
55,17 %
78,57 %
60,53 %
63,16 %
53,57 %
529
487
491
560
17,01 %
18,07 %
21,59 %
6,07 %
531
9,60 %
577
13,00 %
610
13,61 %
6,67 %
15,91 %
16,04 %
7,41 %
21,57 %
10,67 %
26,51 %
222
52,25 %
186
37,10 %
98
46,94 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
210
293
233
341
59,05 %
50,51 %
48,50 %
57,77 %
% risikokat. I
44,35 %
6,08 %
5,31 %
0,00 %
3,45 %
2,90 %
4,35 %
27 225
15 613
4 158
1 589
3,49 %
5,72 %
3,42 %
4,85 %
6 184
22,93 %
6 588
6,27 %
9 692
3,96 %
30,77 %
29,56 %
34,18 %
17,74 %
4,51 %
32,20 %
42,45 %
77
63,64 %
78
51,28 %
72
81,94 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
81
76
79
78
54,32 %
67,11 %
63,29 %
69,23 %
% risikokat. I
25,00 %
21,57 %
42,00 %
24,07 %
12,24 %
15,00 %
38,98 %
4 023
30,75 %
3 451
30,48 %
2 956
14,14 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
4 820
5 717
4 068
5 480
17,45 %
10,02 %
28,61 %
30,99 %
% risikokat. I
60,57 %
55,79 %
59,39 %
53,86 %
97,49 %
132,41 %
353,11 %
11 966
30,32 %
11 676
30,44 %
13 851
27,10 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
6 883
9 824
10 220
11 300
35,70 %
30,99 %
28,72 %
32,50 %
% risikokat. I
23,40 %
20,70 %
21,87 %
20,40 %
19,38 %
17,45 %
16,49 %
14 438
19 537
20 324
16 363
7,60 %
6,68 %
5,32 %
6,17 %
19 940
3,08 %
23 607
3,81 %
22 838
4,22 %
14,65 %
19,03 %
23,39 %
27,68 %
36,59 %
36,89 %
35,41 %
657
29,68 %
834
27,82 %
633
44,39 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
PT
uoplyst 12,96 %
5 180
% risikokat. I
MT
uoplyst
4 960
% risikokat. I
LU
uoplyst
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
LT
uoplyst
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
425
566
1 065
601
58,35 %
33,75 %
29,67 %
40,72 %
% risikokat. I
50,81 %
41,88 %
41,14 %
41,11 %
49,74 %
61,64 %
45,20 %
5 257
5 969
7 352
11 525
4,13 %
2,31 %
3,99 %
3,64 %
2 417
4,43 %
4 528
5,96 %
5 516
4,82 %
32,82 %
25,16 %
29,69 %
29,36 %
16,82 %
23,70 %
27,44 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
3
SI
SK
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
291
315
253
601
48,11 %
46,03 %
39,53 %
5,99 %
% risikokat. I
28,57 %
38,62 %
36,00 %
351
572
2,28 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
% risikokat. I
FI
SE
UK
EU
NO
1 548
2,45 %
1 878
2,29 %
1 494
3,48 %
38,89 %
57,89 %
46,51 %
46,15 %
561
194
12,41 %
16,40 %
0,52 %
217
1,38 %
2 302
0,13 %
3 531
0,08 %
75,00 %
4,23 %
4,35 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3 073
27,43 %
2 302
27,15 %
2 434
25,43 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
3 353
3 589
3 273
3 100
41,10 %
34,35 %
32,26 %
30,03 %
% risikokat. I
12,48 %
12,09 %
10,21 %
11,08 %
12,22 %
17,44 %
17,61 %
6 903
15,89 %
7 147
15,49 %
5 332
21,85 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
4 049
3 733
4 076
4 929
20,87 %
16,98 %
18,84 %
20,15 %
% risikokat. I
21,42 %
19,24 %
22,01 %
17,15 %
19,78 %
17,89 %
23,78 %
2 962
37,31 %
3 217
25,46 %
2 765
58,34 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
9 181
7 251
8 427
4 277
36,99 %
41,26 %
22,99 %
38,23 %
% risikokat. I
29,68 %
17,88 %
19,05 %
16,64 %
22,35 %
20,51 %
11,41 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
252 632
228 742
199 881
167 340
13,67 %
15,80 %
16,54 %
21,39 %
153 362
22,12 %
157 455
20,08 %
150 348
20,80 %
% risikokat. I
40,29 %
37,16 %
42,10 %
44,04 %
44,15 %
45,00 %
42,65 %
563
25,75 %
755
34,70 %
793
35,31 %
26,90 %
25,19 %
25,00 %
Antal kontroller
%
ikkeoverensst.
712
767
515
617
25,70 %
22,16 %
20,97 %
25,12 %
% risikokat. I
19,13 %
17,65 %
29,63 %
31,21 %
4
Bilag II
Kontrolhyppighed pr. mio. ton/km
Der findes yderligere oplysninger om dette diagram i beretningens punkt 8.1.
2012
15
10
5
0
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
2013
15
10
5
0
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
5
2014
15
10
5
0
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
6
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
Bilag III – Opdeling af kontroller efter oprindelsessted
Der findes yderligere oplysninger om dette diagram i beretningens punkt 8.2.
Nationalt
EU
Tredjeland
2014
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU HU MT NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK EU NO
LU HU MT NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK EU NO
2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
7
2013
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU HU MT NL
8
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK EU NO
Bilag IV
Andel af transportenheder, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne
Der findes yderligere oplysninger om dette diagram i beretningens punkt 8.3.
2012
100%
68%
50%
18%
1%
0%
BE
BG
26%
11%
CZ
18% 21%
14%
1%
DK
DE
EE
IE
EL
ES
64%
52%
50%
FR
22%
HR
19%
5%
2%
IT
CY
10%
LV
31% 30%
23%
30%
3%
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
27%
4%
2%
1%
RO
SI
SK
FI
37%
16%
SE
UK
22% 26%
EU
NO
2013
100%
57%
43%
50%
20%
1%
0%
BE
BG
10%
CZ
26%
25%
0%
DK
13% 14%
0%
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
23% 21%
4%
IT
CY
51%
37%
13%
LV
LT
30% 30%
6%
LU
HU
2014
100%
50%
50%
35% 30%
20%
1%
0%
BE
BG
23%
13%
CZ
50%
DK
DE
EE
IE
EL
ES
4%
MT
NL
AT
PL
FR
11% 14%
5%
HR
IT
CY
LV
LT
9
6%
2%
0%
RO
SI
SK
FI
25% 20%
15%
SE
UK
EU
35%
NO
58%
44%
29%
21%
PT
27%
82%
47%
13%
0%
28%
14%
4%
LU
HU
MT
NL
27%
4%
AT
35%
25% 22%
PL
PT
5%
3%
0%
RO
SI
SK
FI
SE
20%
UK
EU
NO
Bilag V - Opdeling af transportenheder, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne, efter oprindelsessted
Der findes yderligere oplysninger om dette diagram i beretningens punkt 8.4.
Nationalt
EU
Tredjeland
2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
LT
LU
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
LU
HU MT
NL
2013
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
2014
100%
80%
60%
40%
20%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
10
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
Bilag VI
Hyppighed af tilbageholdelse af transportenheder, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne
Der findes yderligere oplysninger om dette diagram i beretningens punkt 8.5.
100%
50%
2012
84%
55%
41%
36% 40%
12%
BE
BG
CZ
25%
0%
0%
0%
DK
DE
EE
IE
EL
ES
18% 13%
FR
HR
34% 31%
18%
0%
0%
0%
IT
CY
LV
1%
LT
LU
0%
HU MT
NL
AT
55%
30%
2%
2%
PL
PT
30% 28% 26%
0%
RO
SI
SK
11%
FI
SE
UK
EU
42%
45%
41%
9%
0%
BE
BG
67%
62%
58%
CZ
26%
20% 22%
0%
DK
0%
DE
EE
IE
47%
45%
0%
0%
EL
ES
FR
HR
0%
0%
0%
1%
IT
CY
LV
LT
28%
17%
0%
LU
HU MT
NL
AT
31%
21%
0%
0%
PL
PT
0%
RO
SI
SK
28%
7%
FI
SE
UK
EU
NO
2014
100%
72%
71%
57%
50%
NO
2013
100%
50%
58%
51%
17%
14%
0%
0%
BE
45%
41%
41%
BG
CZ
52%
DK
DE
EE
IE
0%
0%
EL
ES
FR
26%
HR
0%
0%
0%
IT
CY
LV
10%
LT
11
28% 23%
46%
26%
3%
LU
HU MT
NL
AT
33%
25%
0%
0%
PL
PT
0%
RO
SI
SK
23% 28%
7%
FI
SE
UK
EU
NO
Bilag VII
Opdeling efter risikokategori
Der findes yderligere oplysninger om dette diagram i beretningens punkt 8.6.
Kat. I
Kat.
II
Kat. III
2012
100%
50%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
2013
100%
50%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
12
LU
2014
100%
50%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
Bilag VIII – Opdeling efter sanktionstype
Der findes yderligere oplysninger om dette diagram i beretningens punkt 8.7.
Advarsel
Bødestraf
Andet
2012
100%
50%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
LU
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
2013
100%
50%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
13
NO
2014
100%
50%
0%
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
14
LU
HU MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
NO
Bilag IX
Årlig transport af farligt gods ad vej i mio. ton/km
Der findes yderligere
oplysninger om denne
tabel i beretningens
punkt 6.
EU-28
EU-27
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT 1)
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
NO
CH
:
:
2009
77 688
1 832
735
1 050
1 015
12 961
82
530
3 283
11 253
7 755
493
11 270
169
215
308
359
1 241
2 408
1 082
5 697
1 480
2 250
668
278
1 640
1 162
6 965
976
848
:
:
2010
78 625
1 853
347
1 669
772
12 853
171
379
2 708
11 643
7 325
481
11 342
184
114
283
413
1 049
3 432
1 083
5 880
938
1 369
607
498
2 169
1 387
8 157
1 321
794
:
2011
81 024
80 491
1 973
665
1 787
730
13 028
189
419
1 989
11 908
7 785
533
9 556
194
234
324
482
1 032
2 749
1 144
6 848
1 143
1 182
842
361
1 535
1 304
11 087
778
506
:
1) Malta: undtagelse i henhold til forordning (EU) nr. 70/2012.
Kilde: Eurostat (online data code: road_go_ta_dg)
15
2012
80 803
80 292
1 985
928
1 393
767
12 773
133
443
2 268
11 833
8 900
511
8 313
167
219
392
581
883
2 232
928
6 801
715
1 453
637
289
1 357
1 251
12 653
1 319
833
:
2013
73 945
73 462
2 124
958
1 281
760
12 958
163
476
1 169
10 626
8 158
483
8 037
181
213
386
700
997
1 342
946
7 024
973
1 704
552
228
1 426
1 064
9 017
1 141
749
:
2014
75 024
74 523
1 694
684
1 567
690
12 912
172
355
1 010
11 718
7 976
501
7 358
147
227
534
839
1 023
957
933
8 778
946
1 664
724
329
1 423
1 283
8 583
1 029
812