PICOSUN LAAJENTAA PALVELUVALIKOIMAANSA

LE H DI STÖT I ED OT E – J UL K AI S U VAPA A V ÄLIT TÖM Ä STI
PICOSUN LAAJENTAA PALVELUVALIKOIMAANSA
Lisätie toja: Picosun Oy, FT E r ik Østre ng, palve lu - ja sove llusjohtaja .
P u h. + 3 5 8 5 0 3 2 1 1 9 5 5 ; F a x . + 3 5 8 9 29 7 61 16 ; E ma i l : i n f o ( at ) p ic o su n . c om ; W e b : w w w . p ic o su n. c om
ESPOO, Suomi, 6. maaliskuuta 2017 – Picosun Oy, suomalainen ALD-ohutkalvopinnoitusteknologian laitevalmistaja,
aloittaa yhteistyön Retronix Semiconductor:in kanssa täydentääkseen erityisesti tuotantoasiakkaille suunnattua
palveluvalikoimaansa. Retronix Semiconductor on tunnettu ja arvostettu, globaalisti toimiva puolijohdeteollisuuden
teknisiä, mm. huolto-, varaosa- ja asennuspalveluja tuottava yritys, jonka asiakkaisiin lukeutuvat useat suuret alan
toimijat, kuten esim. TEL, AMAT ja Lam Research.
Picosunin täysautomaattisten ALD-tuotantolaitteistojen myyntimenestyksen myötä yrityksen teollinen asiakaskunta
on nopeassa kasvussa. Varmistaakseen jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn tuen, Picosun tarjoaa
nopeasti ja kustannustehokkaasti kattavat, laite- ja sovelluskohtaiset palvelut ennakkohuoltosopimuksista ja
huoltopäivystyksestä prosessien ylösajoon ja prosessikonsultaatioon, pinnoituspalveluihin ja koulutuspaketteihin.
Kouluttajina ja konsultteina toimivat Picosunin omat, yliopistotasoiset ALD-asiantuntijat. Huoltopalveluista taas
vastaavat yrityksen kokeneet insinöörit ja jälleenmyyjäverkosto ympäri maailmaa.
Tehostaakseen entisestään palveluliiketoimintaansa, Picosun on nyt solminut yhteistyösopimuksen Retronix
Semiconductor:in kanssa. Tällä voidaan varmistaa vieläkin lyhyemmät vasteajat ja korkeatasoinen tuki vaativille,
puolijohdeteollisuuden eturivin tuotantoasiakkaille. Picosun jatkaa myös tuen tarjoamista suoraan oman
organisaationsa kautta sekä yhteistyössä paikallisten edustajiensa kanssa.
“Asiakastyytyväisyys on oleellisinta meille Picosunilla. Tähän eivät riitä pelkästään teknisesti huippuluokkaa olevat
ALD-laitteistot, mutta myös palvelu- ja tukitoimintojen ketjun on oltava ehdottoman luotettava ja laadukas. Tämä
korostuu erityisesti tuotantolinjoilla, missä pienikin viivästys voi aiheuttaa mittavat taloudelliset tappiot. Olemme
tyytyväisiä saadessamme yhteistyökumppaniksemme Retronixin. Heidän maailmanlaajuinen verkostonsa korkeasti
koulutettuja ja kokeneita puolijohdealan teknisiä ammattilaisia tulee täydentämään omaa huolto-osastoamme, taaten
entistä paremman asiakaskokemuksen,” toteaa FT Erik Østreng, Picosunin palvelu- ja sovellusjohtaja.
“Olemme iloisia voidessamme tarjota palvelujamme Picosunille. Picosunin laadukkaat tuotteet, innovaatiokeskeisyys
ja huippuluokan ALD-asiantuntemus ovat tehneet yrityksestä tunnetun nimen puolijohdeteollisuuden toimijoiden
keskuudessa ympäri maailman. Jaamme Picosunin kanssa yhteiset arvot, asiakaslähtöisyyden ja ehdottoman
sitoutumisen laatuun ja luotettavuuteen kaikessa toiminnassamme. Tälle pohjalle on hienoa rakentaa toimiva
yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa,” jatkaa Retronixin Chief Operations Officer Mark Diamond.
Picosunin korkealaatuinen ALD-ohutkalvoteknologia mahdollistaa tulevaisuuden teolliset ratkaisut uusilla huippuluokan
pinnoitusmenetelmillä ja vertaansa vailla olevalla asiantuntemuksella. PICOSUN™ -ALD-laitteistot ovat tänä päivänä
tuotantokäytössä useissa eturivin teollisuusyrityksissä ympäri maailmaa. Picosunin päämaja sijaitsee Suomessa, tytäryhtiöt PohjoisAmerikassa, Kiinassa, Taiwanissa, Japanissa, Singaporessa ja Saksassa, ja yrityksellä on globaali myynti- ja huoltoverkosto.
Lisätietoa: www.picosun.com
(ALD = Atomic Layer Deposition = Atomikerroskasvatus)
LEADING INDUSTRIAL THIN FILM SOLUTIONS