Maaseutuelinkeinolautakunnan kokouskutsu

Parikkalan kunta
Kokouskutsu
1/2017
1
Maaseutuelinkeinolautakunta
Kokousaika
09.03.2017 klo 14:00
Kokouspaikka
Akonpohjan virastotalo, kokoushuone, Akapohjantie 4 59510 SAARI
Käsiteltävät asiat
§
Asia
1
Maaseutuelinkeinolautakunnan kokouspaikka ja kokousajat,
koollekutsumismenettely sekä pöytäkirjojen nähtävänäpitäminen
toimikaudella 1.1.2017 - 31.5.2017
Maaseutuelinkeinolautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016
Maaseutuelinkeinolautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle
2017
Avustukset maatilayrityksille ja kotitalouksille - määrärahan jakoperusteet
2017
Maaseutuelinkeinolautakunnan avustukset kylätoimijoille 2017
Pöytäkirjat ja muistiot
Ilmoitusasiat
2
3
4
5
6
7
Sivu
Pöytäkirjan
nähtävänäpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä 17.3.2017 klo 9.00 Parikkalan
kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, Parikkala
Puheenjohtaja
kokouksen
koollekutsujana
KARI PEKONEN
Kari Pekonen
Ilmoitusmenettely
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle 3.3.2017
Ilmoitustaulunhoitaja
Eija Loikkanen
3
5
6
8
9
10
11