tästä - Eurajoki

KUULUTUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) on toimitettu hakemus vesiliikennelain 463/1996 mukaisten kieltojen ja rajoitusten
asettamiseksi. Hakemuksessa VARELY/662/2017
DIMECC Oy esittää muiden kuin testaus- ja pilottitoimintaan osallistuvien vesikulkuneuvojen liikkumisen
kieltämistä määräajaksi autonomisen meriliikenteen
testausalueeksi tarkoitetulla merialueella Eurajoen
kunnan edustalla liikenneturvallisuuden ja muun
yleisen edun vuoksi.
Hakemus pidetään yleisesti nähtävillä 6. - 19.3.2017
Eurajoen kunnassa osoitteessa Kalliotie 5, 27100
Eurajoki.
Niitä, joita asia saattaa koskea, on tilaisuus 14
päivän kuluessa nähtävillä oloajan päättymisestä
esittää Eurajoen kunnanhallitukselle toimitettavat
kirjalliset muistutukset edellä mainitussa asiassa.
Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Nokka,
puh. 0295 022 770
Ollut nähtävänä Eurajoen
1
välisenä aikana
~~