Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset

Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset
Mielenterveys kuuluu
kaikille
Mielenterveys on terveyden ja hyvinvoinnin
perusta, jota voi ja kannattaa vahvistaa.
Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 -koulutukset
sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutus tarjoavat
tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen
vahvistamisesta sekä valmiuksia auttaa ja tukea
vaikeassa elämäntilanteissa olevia.
Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset
• lisäävät tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyden
häiriöistä
• parantavat kykyä kohdata mielenterveyden ongelmia
• antavat keinoja ottaa puheeksi, kohdata ja auttaa.
Mielenterveys elämäntaitona -koulutus (14 t)
Mielenterveyden ensiapu® 1 (MTEA®1) -koulutus
keskittyy mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.
Se on Suomen Mielenterveysseuran kehittämä
koulutus, joka soveltuu kaikille, jotka haluavat
vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä.
Koulutuksessa osallistuja
• saa tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä, kuten tunnetaidoista, stressinsäätelystä ja
vuorovaikutustaidoista
• rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten
mielenterveydestä
• saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.
mielenterveysseura.fi/mtea
”Ensimmäistä kertaa
oivalsin, että mielenterveys
tarkoittaa terveyttä.”
”Rohkaistuin
puhumaan
vaikeistakin
asioista.”
Haavoittuva mieli –
Tunnista ja tue -koulutus (14 t)
Mielenterveyden ensiapu® 2 (MTEA®2)
sopii kaikille, jotka haluavat saada tietoa
mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta
ja ensiavusta.
Koulutuksessa osallistuja
• saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, kuten
masennuksesta ja ahdistuksesta sekä niiden oireista
• saa valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon
• oppii soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.
mielenterveysseura.fi/mtea
Mielenterveysosaamista
lasten ja nuorten
kohtaamiseen -koulutus
(7 t +verkkokurssi)
Nuoren mielen ensiapu (NMEA) -koulutus sopii
henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten
ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa
puolesta. Koulutus sopii myös vanhemmille, jotka
haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.
Koulutuksessa osallistuja
• saa valmiuksia mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja ripeään auttamiseen
• saa tietoa lasten ja nuorten elämän ilmiöistä ja yleisimmistä
ongelmista, kuten pelaamisesta, syömishäiriöistä ja
masennuksesta.
mielenterveysseura.fi/mtea
”Ymmärsin
kuinka suuri
helpotus lapselle
voi olla jo se,
että saa kertoa
huolensa.”
Suomen Mielenterveysseura
mielenterveysseura.fi
Tuettu Veikkauksen tuotoilla.