ISS Korruptionvastaiset periaatteet

ISS
Korruptionvastaiset periaatteet
2010
20101
22010
PERIAATTEIDEN SISÄLTÖ
Korruptio ja lahjonta on laitonta, rikollista ja tuhoisaa yrityksille, laitoksille ja
hallinnolle, joten siitä on haittaa kaikille yhteiskunnille ja yksilöille. Hallitukset
ja järjestöt ovat jo kauan sitten tunnustaneet tämän kaikkialla maailmassa, ja
korruptio on säädetty rikokseksi useimmilla oikeudenkäyttöalueilla.
Koska korruptio on vastoin ydinarvojamme (rehellisyys, yrittäjyys, vastuullisuus
ja laatu), ISS on aina noudattanut liiketoiminnassaan hyvin tiukkoja korruption
ja lahjonnan vastaisia sääntöjä, ja allekirjoittamalla YK:n Global Compact
-aloitteen ISS on sitoutunut vahvasti torjumaan korruptiota, kiristystä ja
lahjontaa kaikkialla, missä harjoitamme liiketoimintaa.
ISS:n korruption ja lahjonnan vastaiset säännöt ovat kuuluneet vuosien ajan
ISS:n toimintaohjeisiin. Nämä säännöt ovat osa perusperiaatetta, jonka mukaan
ISS kilpailee liiketoimista tasapuolisin ehdoin ja vain tarjoamiinsa palveluihin
perustuvien ansioiden pohjalta.
Korruption vastaisten lakien noudattamatta jättämisellä voisi olla vakavia haittavaikutuksia ISS:lle ja
sen työntekijöille. Seurauksena voisi olla pitkällisiä ja kalliita tutkimuksia, mikä veisi huomattavasti
johdon aikaa. ISS joutuisi myös maksamaan huomattavia sakkoja sekä kalliita vahingonkorvauksia,
puhumattakaan mittaamattoman tuhoisasta maineen menetyksestä. Lisäksi kaikki lainvastaiseen
toimintaan osallistuneet työntekijät voitaisiin tuomita ankariin rikosoikeudellisiin rangaistuksiin.
Koska ISS:n hallitus haluaa olla varma, että koko ISS:n henkilöstö tuntee korruptionvastaiset säännöt,
ja antaa tarkempaa tietoa erityisesti harmaille alueille kuuluvista seikoista, hallitus on hyväksynyt tässä
julkaistavat periaatteet.
Liiketoimintamme moitteettomuudessa ei tehdä kompromisseja. Siksi haluan painottaa hyvin selvästi,
että mitkään budjettiin liittyvät sitoumukset eivät oikeuta näiden ISS:n keskeisten periaatteiden
rikkomista. On erittäin tärkeää, että jokainen työntekijä kollegoineen noudattaa tarkoin tässä
asiakirjassa esitettyjä ISS:n periaatteita ja ohjeita.
Tässä asiakirjassa olevia ohjeita ei ole tarkoitettu eivätkä ne pysty vastaamaan kaikkiin mahdollisiin
kysymyksiin. Siksi kehotammekin ottamaan yhteyttä paikalliseen lainopilliseen neuvonantajaan ja/tai
konsernin lakiasiain osastoon (+45 38 17 00 00) vastausten saamiseksi kysymyksiin, jotka koskevat
korruptiota tai näiden periaatteiden soveltamista, ja tähän aihepiiriin liittyvän epävarmuuden
poistamiseksi.
Ystävällisin terveisin
Jeff Gravenhorst
Konsernijohtaja
Sisällys
1.
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Korruption vastaiset periaatteet ja toimet - perussäännöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Näiden periaatteiden tarkoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Rikkomukset ja seuraamukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Seuranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5 Kysymykset ja raportointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.6 Miten periaatteita luetaan ja sovelletaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.
MITÄ KORRUPTIO ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.KORRUPTIOTYYPIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 Lahjonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Voitelurahat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3 Lahjat ja vieraanvaraisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4 Poliittiset lahjoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5 Hyväntekeväisyys ja sponsorointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.6 Yhteistyökumppanit – välittäjät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.7 Yhteistyökumppanit – toimittajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.
YHTEYDET VIRANOMAISIIN JA TIEDOTTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
20103
42010
1.JOHDANTO
1.1 Korruption vastaiset periaatteet ja toimet - perussäännöt
ISS:n henkilöstö noudattaa yhtiön liiketoiminnassa tiukkoja eettisiä periaatteita, ja yhtiö kilpailee
tasapuolisin ehdoin ja pelkästään tarjoamiinsa palveluihin perustuvien ansioiden pohjalta
vaarantamatta yhtiön moitteettomuutta tai sen liikesuhteita.
Korruptio on keskeinen liiketoimintaa vaarantava tekijä. Korruptio aiheuttaisi vakavia oikeudellisia
seuraamuksia yhtiölle ja siihen osallistuneille henkilöille. Lisäksi se vahingoittaisi vakavasti ISS:n
tuotemerkkiä ja arvoja, joita yhtiömme edustaa.
Jotta voitaisiin varmistaa, että ISS noudattaa edelleen tiukkoja eettisiä standardeja ja välttää
korruptionvastaisten lakien rikkomista, yhtiö hyväksyi vuonna 2003 ISS:n toimintaohjeet, joihin
sisältyvät seuraavat, työntekijöidemme toimintaa ohjaavat korruptionvastaiset perussäännöt:
1) ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa niiden kaikissa muodoissa ja on sitoutunut torjumaan
kyseiset käytännöt.
2) ISS kilpailee liiketoiminnassa tasapuolisin ehdoin ja pelkästään tarjoamiensa palveluiden
ansioilla.
3) Paikallisista käytännöistä riippumatta kaikki henkilökohtaiset maksut, voitto-osuudet tai
lahjukset ISS:n ja asiakkaiden, toimittajien tai virkamiesten välillä ovat ankarasti kiellettyjä.
4) Lahjojen tai muiden vastikkeettomien etujen vastaanottaminen liikekumppaneilta on kiellettyä
paitsi silloin, kun ne ovat toimintaympäristössä tavanomaisia ja nimellisarvoltaan vähäisiä.
Nämä säännöt ovat edelleen korruptionvastaisten periaatteiden perussäännöt.
Maailmanlaajuisena palveluiden tuottajana toimimme myös maissa, joissa korruptionvastaista
lainsäädäntöä ei ole tai sitä ei panna täytäntöön. Myös silloin ISS:n toimintaohjeet ja nämä periaatteet
pysyvät voimassa ja sääntelevät ISS:n henkilöstön toimia.
Omena päivässä pitää korruption loitolla
Viaton omenan kuva, joka on ommeltu meksikolaisten siivoojien työasuihin, antaa ISS:n sitoutumiselle korruptionvastaiseen toimintaan valtakunnallista näkyvyyttä. Korruptoituneet menettelyt, kuten lahjusten antaminen tilausten saamiseksi, voi joissakin maissa
kuulua erottamattomasti liikeneuvotteluihin. Meidän omenasymbolimme osoittaa kuitenkin selvästi, että korruptio ei ole se tapa,
jolla ISS hoitaa liiketoimintaansa. Tunnus osoittaa myös, että ISS:llä on ammattiliittohin kuuluvien työntekijöidensä kanssa valtakunnalliset työmarkkinasopimukset ja työntekijät kuuluvat sosiaaliturvarekistereihin. Liiketoimintatapojen muuttaminen on ollut
Meksikossa pitkä prosessi, jonka myötä on myös menetetty joitakin asiakkaita. Mutta nyt, kolme vuotta sen jälkeen, kun ISS tuli
Meksikon markkinoille, yhteiskuntavastuunsa tuntevat asiakkaamme pitävät toimintatapaamme tervetulleena. Se on myös ollut
usein avaintekijä uusien sopimusten saamisessa varsinkin suurilta organisaatioilta. Pähkinänkuoressa tämä toiminta on muuttanut
korruptionvastaisen toiminnan liiketoimintamahdollisuudeksi. Tyylikäs punaista omenaa kuvaava tunnus, jota alun perin käytti ISS:n
Meksikosta ostama yritys, vastasi ISS:n toimintatapaa niin hyvin, että teimme poikkeuksen ja otimme sen lisäpiirteeksi maailmanlaajuisesti käytettäviin työasuihimme. Samat puhtaan liiketoiminnan periaatteet, tosin ilman näkyvää omenatunnusta, ISS on ottanut
käyttöön myös’ Etelä-Amerikan toiminnoissaan Brasiliassa, Argentiinassa, Uruguayssa ja Chilessä. Omenaa käytettiin ensimmäistä
kertaa Meksikon hallituksen vuonna 1996 käynnistämässä kampanjassa, jolloin sen tarkoituksena oli kehottaa yritysmaailmaa torjumaan korruptiota. Omena valittiin, koska espanjankielinen lahjusta tarkoittava sana merkitsee myös suupalaa tai viipaletta toimesta.
ISS:n omena on kokonainen, mikä tarkoittaa, että toimimme kunniallisesti ja lahjukset ovat täysin kiellettyjä.
1.2 Periaatteiden tarkoitus
Maailmanlaajuinen korruptionvastainen toiminta on viime vuosina lisääntynyt ennennäkemättömästi.
Tiukat korruptionvastaiset ohjeet ja käytännöt ovat siksi kansainvälisissä yhtiöissä välttämättömiä.
ISS:n toimintaohjeissa määriteltyjen perusperiaatteiden pohjalta laadittujen, nyt julkaistavien
periaatteiden tarkoituksena on lujittaa ISS:n vankkaa sitoutumista korruption torjuntaan
ja lisätä tietoisuutta korruptionvastaisista periaatteista ISS-konsernin sisällä.
Näiden periaatteiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki esimiehet ja työntekijät ymmärtävät
laajasti ja yleisesti periaatteiden sisällön, sen yhteydet konsernin liiketoimintaan ja sitoutumisen, jota
periaatteet edellyttävät jokaiselta yksittäiseltä henkilöstön jäseneltä.
Näissä periaatteissa annetut esimerkit eivät ole tyhjentäviä, vaan niiden tarkoituksena on kuvata
tiettyjä ongelmatilanteita ja sitä, miten periaatteita sovelletaan niihin.
1.3 Rikkomukset ja seuraamukset
Korruptio on vakava rikos, ja sen seuraukset ovat usein kauaskantoiset. Seuraamukset vaihtelevat
merkittävistä sakoista yksittäisten henkilöiden vankeusrangaistuksiin. Yhtiön maine
rehellisenä ja yritysvastuullisena toimijana voi lisäksi merkittävästi vahingoittua.
Siksi ISS pitää näiden periaatteiden rikkomista vakavana työntekijän velvollisuuksien laiminlyöntinä,
joka johtaa kurinpitotoimiin. Kurinpitotoimiin voi kuulua työsuhteen irtisanominen ja oikeustoimet
asianomaisia henkilöitä vastaan.
1.4 Seuranta
Nykyisessä toimintaympäristössä ei riitä, että luodaan korruptionvastaiset periaatteet ja toteutetaan
niitä, vaan niiden noudattamista on myös seurattava.
Kaikki ISS-konsernin johtajat ja esimiehet ovat velvollisia varmistamaan, että kaikki työntekijät
tuntevat ISS:n toimintaohjeet ja nämä periaatteet sekä noudattavat niitä.
ISS-konsernin sisäinen tarkastus ja lakiasiain osasto tutkivat ja seuraavat näiden periaatteiden
noudattamista sisäisten tarkastusten yhteydessä ja tapauskohtaisesti sekä toimivat yhteistyössä
konsernin liiketoiminnan moitteettomuudesta vastaavan työryhmän kanssa.
Sääntöjemme paikallista täytäntöönpanoa vahvistaa konsernin liiketoiminnan
moitteettomuudesta vastaava työryhmä. Työryhmä vastaa mahdollisia rikkomuksia
koskevien raporttien tutkimisesta, ja siihen kuuluvat konsernin talousjohtaja, lakiasiain johtaja,
henkilöstöjohtaja ja sisäisen tarkastuksen johtaja.
20105
5
62010
1.5 Kysymykset ja raportointi
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat sääntöjä yleisesti tai jotain tiettyä liiketointa, voit kääntyä
paikallisjohdon, paikallisen lainopillisen neuvonantajan tai konsernin lakiasiain osaston (puh. +45 38
17 00 00) puoleen. Jos epäröit, sinun on aina paras kysyä/pyytää neuvoa ennen kuin toimit.
Jos kenen tahansa ISS:n työntekijän tietoon tulee vakava toimintaohjeiden tai näiden
periaatteiden rikkomistapaus, hänen on välittömästi raportoitava asiasta sähköpostiosoitteella
[email protected]
Kaikki yhteydenotot otetaan vakavasti ja ne tarkistetaan huolellisesti ja puolueettomasti.
Kaikessa sisäiselle lainopilliselle neuvonantajalle osoitetussa ja hänen kanssaan käytävässä viestinnässä
noudatetaan lainopillisen neuvonantajan antamia ohjeita.
1.6 Miten periaatteita luetaan ja sovelletaan
Jäljempänä kohdassa 3 “Korruptiotyypit” on kuvaus korruption eri muodoista ja toteutumistavoista.
Jokainen alakohta noudattaa seuraavaa rakennetta:
Mitä se on. Kuvaus mahdollisen korruption erityisestä ilmenemismuodosta tai -tavasta.
Miten me toimimme. Kuvaus ISS:n toimintaperiaatteesta.
Punaiset liput. Punainen lippu on merkki vaarasta, ja kuvattujen esimerkkien ja tilanteiden tulisi
herättää epäluuloja sekä edellyttää huomattavaa varovaisuutta.
Lopuksi joissakin kohdissa on esimerkkejä ja vinkkejä tueksi ja ohjeeksi siitä, mitä tehdä ja mitä jättää
tekemättä, kyseisen kaltaisessa tilanteessa.
2. MITÄ KORRUPTIO ON
Korruptiosta käytetään määritelmää “vastuullisen aseman väärinkäyttö oman edun
tavoittelemiseksi”1. Tämä määritelmä ei kata pelkästään rahallista hyötyä, vaan se sisältää
myös muut kuin rahalliset edut.
Korruptio voi ilmetä monessa eri muodossa ilmeisestä lahjusesimerkistä hienovaraisempiin tapoihin
kuten epäasianmukaiset lahjat, lahjoitukset ja voitelurahat. Siksi korruptiota ei ole aina helppo havaita
tai tunnistaa, kun sitä esiintyy päivittäisessä liiketoiminnassa.
Epävarmoissa tilanteissa tulisi aina miettiä seuraavia seikkoja:
• Läpinäkyvyys: Voinko huoletta kertoa muille, mitä olen päättänyt?
• Vaikutus: Vaikuttaako päätökseni asiattomasti johonkin henkilöön tai asiaan?
• Tasapuolisuus: Voisiko ulkopuolinen henkilö pitää päätöstäni tasapuolisena?
Jos et ole varma etkä löydä ratkaisua näistä periaatteista, kysy/pyydä aina neuvoa, ennen kuin toimit.
1
Transparency Internationalin mukaan.
20107
82010
3.KORRUPTIOTYYPIT
3.1 Lahjonta
Mitä se on
Jonkin lahjan, lainan, maksun, palkkion tai muun edun tarjoaminen henkilölle tai vastaanottaminen
henkilöltä sellaisen teon aikaansaamiseksi, joka on epärehellinen, laiton tai rikkoo luottamuksen
hoidettaessa yrityksen liiketoimintaa2.
Tämän tyyppinen lahjonta on laitonta, vaikka se tehtäisiin kolmannen osapuolen (kuten konsultin,
asiamiehen tai välittäjän) välityksellä. Myös vastaavan lahjuksen vastaanottaminen on laitonta.
Lahjonta voi toteutua monessa eri muodossa:
• Käteisenä tai käteistä vastaavina arvoseteleinä.
• Matkoina ja vieraanvaraisuutena.
• Arvokkaina lahjoina.
• Konsulttipalkkioiksi naamioituina maksuina, komissioina, sponsorointina tai lahjoituksina
hyväntekeväisyyteen tai poliittisille puolueille, kun todellisena tarkoituksena on vaikuttaa
vilpillisesti päätöksentekoon.
Miten me toimimme
ISS kieltää jyrkästi kaikenlaisten henkilökohtaisten maksujen antamisen tai vastaanottamisen riippumatta siitä, onko toisena osapuolena asiakas, toimittaja vai virkamies, uuden liikesuhteen luomiseksi,
nykyisen liikesuhteen säilyttämiseksi tai etujemme edistämiseksi vilpillisin keinoin. Emme myöskään
käytä välikäsiä tekemään sellaista, mitä itse emme saa tehdä.
Kukaan ISS:n henkilöstöstä ei saa missään olosuhteissa vastaanottaa eikä antaa mitään, mikä voidaan
katsoa lahjukseksi. Se on laitonta ja lisäksi se rikkoo ISS:n periaatteita ja murentaa liiketoimintamme
uskottavuutta.
Punaiset liput
• Liikesuhteen luominen tai säilyttäminen käyttämällä vilpillisiä rahallisia kannustimia.
• Tuotteiden tai palvelujen saaminen suotuisin ehdoin sellaista lahjoitusta vastaan, joka on tehty
hyväntekeväisyystarkoitukseen, poliittiselle puolueelle tai sponsorointikohteeseen.
• Palvelun tai liiketoimen toteutuksen nopeuttaminen tai ehtojen parantaminen ylellistä kestitystä
tai vieraanvaraisuutta vastaan.
• Lupien ja hyväksyntöjen saaminen normaalia nopeammin tai paremmin ehdoin käyttämällä
asiattomia maksuja tai kannustimia.
3.2 Voitelurahat
Mitä se on
Voitelurahalla tarkoitetaan tavallisesti tilannetta, jossa pientä rahasummaa tarjotaan matalan
tason virkamiehelle sellaisen rutiininomaisen tai välttämättömän toimenpiteen varmistamiseksi tai
nopeuttamiseksi, johon maksaja on (lain mukaan) oikeutettu. Tyypillisiä voitelurahan maksutilanteita
ovat pienten summien maksamiset virkamiehille viisumin saannin, tavaroiden tullauksen tai virallisen
luvan nopean myöntämisen varmistamiseksi.
2
Transparency Internationalin määritelmä lahjonnasta
Miten me toimimme
ISS kieltää voitelurahan maksamiset lukuun ottamatta poikkeuksellisia tilanteita, joissa ISS:n työntekijä
voi joutua vaikeuksiin, mikäli rahaa ei makseta. Työntekijän on aina pyydettävä maksun suhteen
ennalta neuvoa esimieheltään tai lainopilliselta neuvonantajalta. Jos tilanteessa ei ole vaihtoehtoja,
on toimittava seuraavasti:
1. Vastusta aktiivisesti maksua ja jos sen maksamista ei voi välttää, pidä maksu mahdollisimman
pienenä.
2. Merkitse maksutapahtuma tarkoin muistiin.
3.Ilmoita asiasta välittömästi esimiehellesi. Tiedot toimitetaan paikalliselle talousjohtajalle
kuukausittain ja ne pidetään konsernin sisäisen tarkastuksen ja lakiasiain osaston saatavilla
tarkastusta varten.
Voiteluraha on usein helppo tunnistaa. Joissakin tapauksissa se voidaan kuitenkin naamioida
perustelluksi kauppatoimeksi.
Punaiset liput
• Maksu on suoritettava käteisenä.
• Maksusta ei tarjota eikä anneta kuittia.
• Virkamies ei pysty todistamaan pyydetyn maksun lainmukaisuutta.
• Voitelumaksut ovat yleisiä kyseisessä maassa.
• Aiemmissa samantyyppisissä tapauksissa ei ole pyydetty maksua toimenpiteen nopeuttamiseksi.
Esimerkkejä
1.ISS on hakenut viranomaiselta lupaa. Asian hallinnollisen käsittelyn aikana asiaa hoitava
virkamies pyytää erityistä käsittelymaksua, koska hakemus on hyvin laaja.
Vastaus ei ole itsestään selvä, koska maksu voi olla oikeutettu käsiteltäessä laajoja tapauksia.
Kyseessä voi kuitenkin olla voitelumaksu prosessin nopeuttamiseksi. On aina syytä tutkia
tarkemmin, ovatko virkamiehille maksettavat maksut laillisia ja asianmukaisia vai onko kyseessä
voiteluraha.
2. Virkamies uhkaa välittömällä vangitsemisella/pidättämisellä, jos et suorita maksua. Mitä sinun
tulisi tehdä?
ISS:n työntekijöiden hyvinvointi on yksi ydinarvoistamme, ja jos sinua uhkaa vaara välittömästä
vangitsemisesta/pidättämisestä etkä saa yhteyttä esimieheesi, voit suorittaa maksun. Sinun on
kuitenkin otettava yhteys esimieheesi ja ilmoitettava hänelle maksusta.
20109
102010
3.3 Lahjat ja vieraanvaraisuus
Mitä se on
Lahjalle on ominaista, että siitä ei odoteta saatavan mitään vastinetta. Vieraanvaraisuus tai tarjoilu
ovat tapahtumia ja palveluita, joita yhtiö tarjoaa nykyisille tai potentiaalisille asiakkailleen ja
liikekumppaneilleen luodakseen tai vahvistaakseen liikesuhteita. Esimerkkejä vieraanvaraisuudesta
ovat päivälliset, kutsut sosiaalisiin tapahtumiin, ilmaiset kuljetukset jne.
Kyseisestä liikesuhteesta riippuen lahjat ja vieraanvaraisuus voivat olla hyvin yleisiä ja usein
edellytyksenä liiketoimille tai vahvan liikesuhteen pysyvyydelle.
ISS:n periaatteisiin ei kuulu kieltää lahjojen ja vieraanvaraisuuden suhteen noudatettavaa yleistä ja
kohtuullista käytäntöä. Näiden periaatteiden tarkoitus on antaa ohjeita siitä, mikä on hyväksyttävä
käytäntö, koska lahjat ja vieraanvaraisuus voivat myös täyttää lahjonnan tunnusmerkit.
Vaikka vaatimattomat lahjat, palvelukset ja vieraanvaraisuuden osoitukset voivat olla tapa vahvistaa
liikesuhdetta, mitään lahjaa tai palvelusta ei tule tarjota eikä ottaa vastaan, jos se velvoittaa tai tuntuu
velvoittavan vastaanottajan antamaan vastalahjan.
Ajattele aina, kenen kanssa olet tekemisissä
Näissä periaatteissa erotetaan toisistaan lahjat ja vieraanvaraisuus yksityissektorilla ja lahjat ja
vieraanvaraisuus julkisella sektorilla, jolla toimii virkamiehiä. Lahjojen ja vieraanvaraisuuden suhteen
osoitettava toleranssi on julkisella sektorilla hyvin vähäinen.
Yksityinen sektori
Miten me toimimme
• Älä koskaan ota vastaan äläkä anna rahalahjoja (käteistä tai käteisen vastineita).
• Vain arvoltaan vaatimattomia ja maassa tai alueella tavanomaisia lahjoja, jotka ovat
liiketoiminnan tavoitteiden mukaisia, on hyväksyttävää antaa tai ottaa vastaan.
• Halvat lahjat erityisissä tilanteissa, kuten jouluna, syntymäpäivinä ja ylennysten tai eläkkeelle
jäämisten tms. yhteydessä, ovat sallittuja.
• Lahjoja ei missään olosuhteissa tule antaa tai ottaa vastaan vastineena luvatuista toimista tai
osana tarjouskilpailua tai sopimusneuvotteluja. Tätä sovelletaan myös silloin, kun lahjan antaja
tai saaja ei ole suoraan tekemässä päätöstä.
• Henkilökohtaisia alennuksia ei tule missään tapauksessa ottaa vastaan, ellei alennuksia
myönnetä kaikille paikallisen ISS:n työntekijöille, ja silloinkin kaikki alennukset tulee hyväksyä
paikallisten allekirjoituksia ja päätöksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
• Kaikista lahjoista ja vieraanvaraisuuden osoituksista on pidettävä kirjaa ja niistä on raportoitava
kirjanpidossa.
Punaiset liput
• Lahja on luonteeltaan henkilökohtainen, esimerkiksi koru.
• Lahja on osoitettu perheenjäsenelle tai kolmannelle osapuolelle.
• Sinua pyydetään salaamaan lahja/vieraanvaraisuus työntekijän esimieheltä.
• Lahja/vieraanvaraisuus on hinnaltaan kallis.
Julkinen sektori – virkamiehet
Kuka on virkamies
Laajasti määriteltynä virkamiehiä ovat
• hallitusten ja julkisten viranomaisten, virastojen ja oikeudellisten yksiköiden viranhaltijat
ja työntekijät tasosta riippumatta (mukaan lukien poliittisiin asemiin pyrkivät ehdokkaat,
poliittisten puolueiden virkailijat ja työntekijät ja poliittiset puolueet);
• valtionyhtiöiden viranhaltijat ja työntekijät;
• minkä tahansa maan palveluksessa julkista tehtävää hoitavat henkilöt (kuten diplomaattisen
edustuston työntekijät); ja
• julkisten kansainvälisten järjestöjen (kuten Maailmanpankki tai Maailman terveysjärjestö)
viranhaltijat ja työntekijät.
Miten me toimimme
Yleissäännön mukaisesti lahjojen tarjoaminen julkishallinnon virkamiehelle (ja heidän
perheenjäsenilleen tai läheisille ystävilleen) on kiellettyä. Lahja voidaan antaa julkishallinnon
virkamiehelle, hänen perheenjäsenelleen tai hänen läheiselle ystävälleen vain, jos
1. se on paikallisen lain mukaista,
2. se on hyväksymissäännön mukainen,
3. se vastaa paikallista käytäntöä liiketoiminnassa,
4. se ei ole liiallinen,
5. se on satunnainen ja
6. se on tilanteeseen nähden kohtuullinen.
Kaikki maksut julkisille viranhaltijoille on raportoitava kirjanpidossa.
Osallistuttaessa julkisiin tarjouskilpailuihin on syytä olla erityisen huolellinen ja välttää lahjojen
antamista julkisille viranhaltijoille. Erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta on noudatettava toimittaessa
mahdollisten konsulttien tai kolmansien osapuolten kanssa, jotka toimivat ISS:n puolesta. Tällöin on
varmistettava, että kolmannen osapuolen liiketoimintatavat vastaavat ISS:n toimintaohjeita. Katso
myös “punaiset liput” jäljempää kohdasta 3.6 “Liikekumppanit – välittäjät” ja samassa kohdassa
olevat raportointivaatimukset.
Punaiset liput
• Lahja ei liity erityiseen tilanteeseen, kuten jouluun, syntymäpäivään, ylennykseen,
eläkkeelle jäämiseen tms.
• Lahja on luonteeltaan henkilökohtainen.
• Sinua pyydetään salaamaan lahja/vieraanvaraisuus työntekijän esimieheltä.
• Lahja/vieraanvaraisuus ei ole hinnaltaan vähäinen.
201011
122010
Esimerkkejä
1. ISS tarjoaa julkishallinnon virkamiehille koulutusohjelman. Voiko ISS kustantaa kohtuulliset
matka- ja majoituskustannukset?
Kyllä, mutta kyseiset kustannukset eivät saa koskaan ylittää ISS:n henkilöstöön sisäisesti
sovellettavia periaatteita. Lisäksi matkaan liittyvät kustannukset saavat sisältää pelkästään
kuljetuksen suoraan virkamiehen työpaikalta paikkaan, jossa ISS:n koulutus suoritetaan. Jos kuluja
korvataan, korvaukset on maksettava virkamiehen työnantajalle eikä suoraan virkamiehelle.
2. Voiko ISS:n työntekijä osallistua liikepäivälliselle, jonka yhteistyökumppani maksaa?
Kyllä, mikäli päivällinen on liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukainen eikä se ole
poikkeuksellisen arvokas. Hankinnoista vastaavien ISS:n työntekijöiden on noudatettava
varovaisuutta tällaisissa tilanteissa, raportoitava vieraanvaraisuudesta ennalta esimiehelle ja
noudatettava ISS:n hankintakäsikirjan määräyksiä.
3. Yhteistyökumppani tarjoaa ISS:n henkilöstölle mahdollisuutta ostaa kyseisen yrityksen
kulutustuotteita alennuksella. Voimmeko ottaa vastaan tarjouksen?
Alennus voi merkitä eturistiriitaa. Työntekijän on ilmoitettava tarjouksesta esimiehelleen, jotta
mahdollinen ristiriitatilanne voidaan arvioida ennalta. Vain, jos tarjous on yleisesti kaikkien ISS:n
työntekijöiden käytettävissä, se voidaan hyväksyä, ja hyväksyjänä voi olla vain paikallinen johtaja.
4. Eräs toimittaja tarjosi minulle jokin aika sitten mahdollisuutta käyttää viikonloppuna hänen
vuoristossa sijaitsevaa asuntoaan. Hän kertoo omistavansa paikan ja että hänelle ei koituisi
kustannuksia siellä oleskelustani. Voinko mennä?
Et. Tämän tarjouksen vastaanottaminen on lahjojen vastaanottamista koskevien ISS:n
periaatteiden vastaista, koska lahja on merkittävän arvokas ja se ei ole tavanomainen eikä
sellainen, jonka ISS voisi odottaa saavansa toimittajalta.
5. Asiakas, jonka kanssa minulla on liikesuhde, käy toisinaan toimipaikassamme. Voinko tarjota
hänelle lounaan?
Kyllä, kunhan se ei ole hänen työnantajansa ohjeiden vastaista ja lounaan kustannukset jäävät
liikesuhteen laajuus huomioon ottaen kohtuullisiksi. Jos et ole varma asiasta, kysy häneltä:
“Onko yrityksellänne mitään sitä vastaan, että tarjoan sinulle lounaan?”
6. Saanko ottaa vastaan toimittajan edustajan tarjoaman neuvotteluaterian?
Useimmissa tapauksissa vaatimattomat ja satunnaiset ateriat voidaan hyväksyä. Ota kuitenkin
aina huomioon erityiset olosuhteet ja mahdollisuus, että puolueettomuutesi voi vaarantua tai
näyttää muiden silmissä kyseenalaiselta. Keskustele esimiehesi kanssa, jos epäröit.
7. Saammeko antaa lahjan liikekumppanin työntekijälle tiimin palkitsemisen yhteydessä kiitoksena
hyvin tehdystä työstä?
Monilla lainkäyttöalueilla lahjan antaminen suoraan liikekumppanintyöntekijälle on vastoin
sitä tosiseikkaa, että kyseinen toinen yritys on henkilön työnantaja. Sinun on syytä keskustella
asiasta ennalta esimiehesi ja paikallisen lainopillisen neuvonantajan tai konsernin lakiasiain
osaston kanssa.
3.4 Poliittiset lahjoitukset
Mitä se on
Poliittiset lahjoitukset ovat lahjoituksia yhdelle tai useammalle poliitikolle, poliittiselle kampanjalle tai
puolueelle. Tällaiset lahjoitukset voidaan käsittää yritykseksi saavuttaa kaupallista etua.
Miten me toimimme
Kaikista poliittisista lahjoituksista päättää ISS:n hallitus. Mitään poliittisia lahjoituksia ei saa antaa
suoraan eikä välillisesti ilman ISS:n hallituksen lupaa.
3.5 Hyväntekeväisyys ja sponsorointi
Mitä se on
Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen ovat lahjoituksia, joiden tarkoituksena on auttaa hädänalaisessa
tilanteessa olevaa tai olevia. Sponsorointi on lahjoitus, jolla tuetaan henkilöä tai asiaa julkisuuden
saavuttamiseksi.
Miten me toimimme
Yhteisöllinen tuki on osa ISS:n vastuuta ja ottaen huomioon budjetissa määritellyt sitoumukset
ja asianmukaiset valtuutukset hyväntekeväisyyden ja sponsoroinnin tyyppiset lahjoitukset ovat
hyväksyttäviä, jos ne vastaavat tai tukevat ISS:n arvoja.
Hyväntekeväisyyteen tehtyjen lahjoitusten on aina oltava tarkoitukseensa ja kokoonsa nähden
tavanomaisia, eikä niitä saa koskaan käyttää tilausten saannin edistämiseksi. Sponsoroinnin on aina
oltava liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista ja ISS:n sponsorointiohjeiden mukaista.
Lahjoituksissa hyväntekeväisyyteen ja sponsoroinnissa on noudatettava varovaisuutta, sillä ne
voidaan tulkita lahjuksiksi. Hyväntekeväisyysjärjestön ja sponsoroinnin vastaanottajan toiminnan
asianmukaisuus on aina riittävästi tarkistettava ennen päätöstä tuen myöntämisestä.
Kaikki lahjoitukset ja sponsoroinnit on hyväksytettävä ennalta aluejohdolla (Regional Management)
ja ne on aina toteutettava läpinäkyvästi.
Punaiset liput
• Maksu suoritetaan yksityiselle tilille.
• Hyväntekeväisyysjärjestö on voittoa tuottava järjestö.
• Lahjoitus hyväntekeväisyyteen / sponsorointi luovutetaan järjestölle tai yritykselle, jossa
liikekumppanilla tai hänen lähisukulaisellaan on valvottavanaan henkilökohtaisia tai kaupallisia
etuja.
• Hyväntekeväisyysjärjestöllä / sponsoroinnin kohteella on yhteys julkiseen laitokseen
tai julkisoikeudelliseen henkilöön, jonka kanssa ISS on liikesuhteessa tai haluaa päästä
liikesuhteeseen.
201013
142010
Esimerkkejä
1. Yhteistyökumppani tarjoaa sinulle sopimusta ehdolla, että teet lahjoituksen liikekumppanin
suosimaan hyväntekeväisyystarkoitukseen. Voitko hyväksyä tämän ehdon?
Ei, koska lahjoitus tehtäisiin vastapalveluksena sopimuksesta, ja se merkitsisi lahjontaa. Sinun
on kohteliaasti kerrottava liikekumppanille, että tämä on vastoin yrityksemme periaatteita.
2. Sinua on pyydetty harkitsemaan ryhtymistä paikallisen jääkiekkojoukkueen sponsoriksi seuraavien
kolmen vuoden ajaksi osoittaaksesi tukea yhteisölle, ja olet ymmärtänyt, että sponsorointi on
“ennakkoehto” liiketoiminnan aloittamiselle kunnan kanssa. Onko tämä ongelma?
Kyllä, tämä on ongelma, koska sponsoroinnin tavoitteena olisi vaikuttaminen
neuvottelutulokseen ja edun saavuttaminen vilpillisin keinoin.
3.6 Yhteistyökumppanit – välittäjät
Mitä se on
Yhteistyökumppanit ovat ISS:n alihankkijoita, asiamiehiä, konsultteja, välittäjiä, välikäsiä ja kaikkia
muita kolmansia osapuolia, jotka tekevät työtä ISS:n toimeksiannosta. He voivat myös näyttää
työskentelevän julkishallinnon viranomaisten puolesta tai heidän suositteleminaan.
Lahjukset kanavoidaan usein yhteistyökumppaneiden kautta.
Koska yhteistyökumppanimme edustavat ISS:ää, tilanne on toimintaohjeidemme kannalta
haasteellinen. Vastaamme välittäjiemme toiminnasta aivan kuin he olisivat suoraan palveluksessamme.
Tiukkoja ISS:n toimintaohjeissa ja näissä periaatteissa määriteltyjä standardeja sovelletaan siksi myös
kaikkiin yhteistyökumppaneihimme.
Miten me toimimme
Rahaa tai mitään arvokasta ei saa antaa yhteistyökumppanille, jos olosuhteet viittaavat siihen,
että lahjoitusta voidaan käyttää suoraan tai välillisesti tiettyyn päätökseen vaikuttamiseksi tai
asiattoman edun saavuttamiseksi. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa yhteistyökumppani hoitaa
yhteyksiä viranomaisiin ISS:n puolesta tai jos yhteistyökumppani on julkinen laitos. Lisätietoja ISS:n
suhtautumisesta julkisiin viranomaisiin on edellä kohdassa 3.3 “Lahjat ja vieraanvaraisuus”.
Erityiset vaatimukset raportoinnista konsernin lakiasiain osastolle
Kaikki sopimukset ja neuvottelutulokset ISS:n puolesta suhteita virkamiehiin tai viranomaisiin hoitavien asiamiesten, konsulttien, välimiesten ja muiden sellaisten kanssa asioissa, jotka liittyvät julkisiin
hankintasopimuksiin ja tarjouksiin tai hyväksyntöjen, lupien, toimilupien jne. myöntämisiin, täytyy toimittaa konsernin lakiasiain osaston tarkastettavaksi ennen sopimuksen hyväksymistä. Konsernin lakiasiain osastolle toimitettavissa raporteissa on oltava perusteet kyseisen yhteistyökumppanin käytölle
ja tiedot ISS:n paikallisen toimipaikan tekemästä yhteistyökumppanin luotettavuusarviosta.
Yhteistyökumppanin valinta
TEE
1. Tee yhteistyökumppanista luotettavuusarvio ennen sopimuksen tekemistä – keiden kanssa olet
tekemisissä ja millainen maine heillä on? Ole tiukka tehdessäsi luotettavuusarviota.
2. Varmista, että yhteistyökumppani tuntee ISS:n toimintaohjeet ja nämä periaatteet.
3.Varmista, että i) yhteistyökumppani allekirjoittaa lahjonnan vastaiset sitoumukset ja ii)
ISS voi välittömästi purkaa sopimuksen yhteistyökumppanin kanssa ilman sanktioita, jos
yhteistyökumppani rikkoo lahjonnan vastaiset sitoumuksensa.
4.Varmista, että asianmukainen sopimus tehdään kirjallisesti yhteistyökumppanin kanssa ja
kaikki palvelut on kirjattu huolellisesti ja kattavasti.
5. Varmista, että kaikki viestintä yhteistyökumppanin kanssa dokumentoidaan, mieluiten ISS:n
vakioehtojen mukaisesti.
6. Varmista, että yhteistyökumppani ei käytä vielä kolmatta osapuolta, jolle se delegoi tehtäviä tai
jolla se teettää niitä alihankintana.
7. Varmista, että yhteistyökumppanilla ei ole suoria yhteyksiä paikallishallintoon tai vastaaviin
ulkomaisiin virkamiehiin, jotta asiamiehelle suoritettaviin maksuihin ei kätkeydy välillisiä
maksuja kenellekään hallituksen virkamiehelle.
8. Vaadi, että yhteistyökumppanilla on asianmukainen kirjanpito ja arkistot ja että yhtiöllä,
tilintarkastajilla tai tutkintaviranomaisilla on oikeus tarkastaa ne.
9. Seuraa yhteistyökumppaneiden käyttäytymistä.
10.Merkitse tarkasti kirjanpitoon kaikki maksut yhteistyökumppaneille ja välimiehille.
ÄLÄ
1. Kanavoi asiattomia maksuja yhteistyökumppaneiden kautta.
2. Maksa yhdistettyjä maksuja ja kuluja yhteistyökumppaneille (vaan pyydä tarkat tiedot, joissa
eritellään kaikkien yhteistyökumppanille suoritettavien maksujen nimenomainen tarkoitus).
3. Lupaa maksaa mitään ulkomaille suoritettavia maksuja (toisin sanoen maksuja
yhteistyökumppanin toimipaikan ulkopuoliseen maahan toiselle lainkäyttöalueelle).
Punaiset liput
• Maassa, jossa yhteistyökumppani toimii, on korruptoituneen maan maine.
• Yhteistyökumppanilla on suhteita virkamieheen tai virkamies suosittelee sitä.
• Yhteistyökumppanin maksut tai kulut ovat epäilyttävän suuret (verrattuna paikallisiin
markkinakäytäntöihin ja/tai maksuihin, joita muut liiketoimeen osallistuvat ammattilaiset,
kuten tilintarkastajat, lakimiehet jne. veloittavat).
• Palveluita ei ole kirjattu tai määritelty asianmukaisesti.
• Yhteistyökumppani kieltäytyy allekirjoittamasta lahjonnan vastaista sitoumusta.
• Yhteistyökumppani pyytää käteismaksua tai maksua toiseen maahan.
• Yhteistyökumppani pyytää maksua etukäteen tai osittaista maksua välittömästi ennen tietyn
sopimuksen tekemistä.
• Yhteistyökumppanilla on vain vähän tai sillä ei ole lainkaan kokemusta alalta, jota
yhteistyökumppani haluaa edustaa.
• Yhteistyökumppani on vasta perustettu ja sillä on vain vähän suosituksia tai ne puuttuvat
kokonaan.
• Yhteistyökumppanin toimipaikka ei vastaa palkkioiden tasoa tai odotettavissa olevaa ulkoista
ilmettä.
• Vääriä laskuja pyydetään tai tehdään.
201015
162010
Esimerkkejä
1. ISS:n pitkäaikainen amerikkalainen yhteistyökumppani tarjoutuu maksamaan pankkisiirtona
tililtä, joka on Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyn yrityksen nimissä eräässä Tyynenmeren
saarten valtiossa sijaitsevassa pankissa. Pitäisikö minun epäillä jotain?
Kyllä, on epäilyttävää, jos maksutapahtumaan kuuluu varojen siirto maahan tai maasta
taikka yksikköön tai yksiköltä, joka ei liity maksun kohteeseen tai jolla ei ole loogista yhteyttä
asiakkaaseen. Myös pyynnöt siirtää rahaa kolmansille osapuolille merkitsee punaista lippua,
ja asia on tutkittava liiketoimen laillisuuden varmistamiseksi. Keskustele asiasta esimiehesi,
paikallisen lainopillisen neuvonantajan tai konsernin lakiasiain osaston kanssa.
2.Potentiaalinen yhteistyökumppani mainitsee luottamuksellisesti, että hänellä on valtion
palveluksessa työskentelevä ystävä, ja jos ISS valitsee hänet, hän saattaa kyetä varmistamaan
kaikille ISS:n hakemille luville tavallista nopeamman käsittelyn. Pitäisikö minun epäillä jotain?
Kyllä, kerro nämä tiedot välittömästi esimiehellesi, paikalliselle lainopilliselle neuvonantajalle
tai konsernin lakiasiain osastolle. Vilpillisten etujen hankkiminen viranomaisilta on hyvin
vakava rikos, eikä sitä sallita suoraan eikä välillisesti kolmannen osapuolen kautta. Sinun ei
pidä allekirjoittaa mitään sopimuksia kyseisen potentiaalisen yhteistyökumppanin kanssa
keskustelematta asiasta esimiehesi, paikallisen lainopillisen neuvonantajan tai konsernin
lakiasiain osaston kanssa.
3. Potentiaalinen yhteistyökumppani on sukua virkamiehelle. Pitäisikö minun epäillä jotain?
Kyllä. Sukulaisuussuhde joko on ongelma tai se ei ole ongelma, riippuen potentiaalisen
yhteistyökumppanin ja virkamiehen suhteesta, virkamiehen asemasta ja kyseisestä maasta.
Sinun on aina pohdittava, voiko suhde merkitä ongelmaa. Jos epäröit, keskustele asiasta
esimiehesi, paikallisen lainopillisen neuvonantajan tai konsernin lakiasiain osaston kanssa.
4. Saat laskun, jossa maksun vastaanottajana on tuntematon kolmas osapuoli. Pitäisikö sinun
epäillä jotain?
Kyllä. Sinun on kysyttävä yhteistyökumppaniltasi, kuka kolmas osapuoli on ja miksi maksu
on suoritettava hänelle. Jos et saa kysymykseesi tyydyttävää vastausta, kerro tapahtumasta
välittömästi esimiehellesi, paikalliselle lainopilliselle neuvonantajalle tai konsernin lakiasiain
osastolle.
5. Yhteistyökumppanin kustannukset kasvavat jatkuvasti. Pitäisikö minun epäillä jotain?
Kyllä. Yhteistyökumppanin kohtuuttoman suuret kustannukset (tai maksut) voivat olla merkki
korruptiosta. Sinun on tutkittava, ovatko kustannukset (tai maksut) perusteltuja ja suhteessa
tarjottuihin palveluihin. Jos et ole tyytyväinen yhteistyökumppanisi toimittamiin kirjallisiin
perusteisiin, kerro asiasta välittömästi esimiehellesi, paikalliselle lainopilliselle neuvonantajalle
tai konsernin lakiasiain osastolle.
6. Vasta valittu ISS:n yhteistyökumppani on pystynyt toistaiseksi toimittamaan virallisia lupia
paljon nopeammin kuin edelliset yhteistyökumppanisi. Pitäisikö minun epäillä jotain?
Saattaa olla, että uusi yhteistyökumppani on yksinkertaisesti paljon tehokkaampi kuin edellinen
yhteistyökumppani, mutta sinun pitäisi olla epäluuloinen ja kysyä yhteistyökumppaniltasi,
miten hän pystyy saamaan asiat käsitellyiksi niin nopeasti. Jos epäröit, keskustele aina asiasta
esimiehesi, paikallisen lainopillisen neuvonantajan tai konsernin lakiasiain osaston kanssa.
7. Saat tietää, että yksi ISS:n yhteistyökumppaneista tarjoaa ylellisiä päivällisiä omille
yhteistyökumppaneilleen, muun muassa virkamiehille. Pitäisikö sinun tehdä jotain?
Kyllä, kaikkien ISS:n yhteistyökumppaneiden on noudatettava ISS:n toimintaohjeita ja näitä
periaatteita. Sinun on syytä keskustella mahdollisista toimistasi esimiehesi ja paikallisen
lainopillisen neuvonantajan tai konsernin lakiasiain osaston kanssa.
3.7 Yhteistyökumppanit – toimittajat
Mitä se on
Toimitusketjuumme kuuluu tuotteita, joita valmistetaan usein toisella puolella maapalloa. Siksi on
tärkeää tietää, millaista riskiä toimittajiemme toiminta voi merkitä ISS:lle. Vastuullisena yrityksenä
meidän on varmistettava, että teemme yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, joiden eettiset
periaatteet vastaavat omiamme. Tämä politiikka koskee myös toimittajiamme.
Miten me toimimme
Rahaa tai mitään arvokasta ei saa ottaa vastaan potentiaaliselta toimittajalta, jos olosuhteet viittaavat
siihen, että lahjoitusta voidaan käyttää suoraan tai välillisesti tiettyyn päätökseen vaikuttamiseksi tai
asiattoman edun saavuttamiseksi.
Toimittajan valinta
1. Tee toimittajasta luotettavuusarvio ennen sopimuksen tekemistä. Käytä Konsernin toimittajien
itsearviointikyselyä.
2.Varmista, että toimittaja tuntee ISS:n toimintaohjeet ja nämä periaatteet ja että ISS:n
toimintaohjeiden ja näiden periaatteiden noudattamisvelvoite sisältyy kaikkiin sopimuksiin.
3. Varmista, että kaikki viestintä toimittajan kanssa dokumentoidaan, mieluiten ISS:n vakioehtojen
mukaisesti.
4.Varmista, että toimittajan kanssa tehtävä kirjallinen sopimus sisältää oikeuden peruuttaa
sopimus siinä tapauksessa, että toimittaja toimii ISS:n toimintaohjeiden tai näiden periaatteiden
vastaisesti.
5. Varmista, että toimittaja ei käytä vielä kolmatta osapuolta, jolle se delegoi tehtäviä tai jolla se
teettää niitä alihankintana.
Punaiset liput
• Toimittajalla on korruptoituneen toimijan maine.
• Palveluita ei ole kirjattu tai määritelty asianmukaisesti.
• Toimittaja pyytää käteismaksua tai maksua toiseen maahan tai kieltäytyy antamasta kuittia.
• Toimittajan yritys on vasta perustettu ja sillä on vain vähän suosituksia tai ne puuttuvat
kokonaan.
• Vääriä laskuja esitetään.
Katso myös kohdasta 3.6 Yhteistyökumppanit – välittäjät lisää punaisia lippuja ja esimerkkejä.
201017
182010
4.YHTEYDET VIRANOMAISIIN JA
TIEDOTTAMINEN
Jos paikalliset viranomaiset epäilevät, että ISS, jokin sen tytäryhtiöistä tai joku sen työntekijöistä
rikkoo korruption vastaista lainsäädäntöä, seurauksena voi olla tutkinta. Mahdollisella tutkinnalla voi
olla yhtiölle vakavat seuraukset, vaikka epäilys osoittautuisikin perusteettomaksi.
Siksi on tärkeää, että ISS:n johtajat ovat selvillä ISS:n ja sen työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista
tutkintatapauksessa, ja tietävät, kehen voi ottaa yhteyttä ja mistä voi saada asianmukaisia ja nopeita
neuvoja.
Jos tutkinta aloitetaan, ISS:n periaatteisiin kuuluu aina yhteistyö asiaa hoitavien viranomaisten kanssa
ja pidättäytyminen häiritsemästä viranomaisten tutkimuksia.
Kenen tahansa ISS:n työntekijän, johon viranomaiset ovat ottaneet yhteyttä tai joka on saanut tietää
meneillään tai alkamassa olevasta tutkinnasta, on ilmoitettava asiasta välittömästi seuraaville:
1. maakohtainen johto (maajohtaja tai talousjohtaja)
2. paikallinen lainopillinen neuvonantaja
3. konsernin lakiasiain osasto, puh. +45 38 17 00 00.
Kaikesta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaa maakohtainen johto yhteistyössä ISS:n
konsernitiedotuksen kanssa. Lisätietoja antaa konsernin viestintäjohtaja.
201019
ISS A/S
Bredgade 30
DK - 1260 Copenhagen
Phone: +45 38 17 00 00
Fax: +45 38 17 00 11
www.issworld.com