Tuotekuvaus - EnergiaOnline

Hintavarmuutta 100 %
uusiutuvalla vesivoimalla
Louna Vesi on määräaikainen kaksivuotinen sähkösopimus, jossa sähkön hinta pysyy samana koko
sopimuskauden ajan. Hintavarmuuden lisäksi sinulle hankittu sähkö on nyt tuotettu 100 % uusiutuvalla
vesivoimalla.
Louna Vesi – turvaa ja vakautta










Saat puhdasta vesienergiaa ilman lisäkustannuksia
Nollaat kotisi energiankäytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt
Hintasi pysyy samana koko sopimuskauden (24 kk) ajan
Saat suojaa tukkuhinnan muutoksilta ja mahdollisilta hintapiikeiltä
Varaudut helposti koko vuoden energiakuluihin, sillä tiedät sähkösi hinnan ja kulutusarviosi
ennakkoon
Voit valita myös ekologisemman paperittoman palvelun sekä tarkastella helposti omia
kulutustietojasi www.energiaonline.fi :ssä
Voit valita sopivan eri laskuvaihtoehdoista kuten perinteinen paperilasku tai e-lasku
Toimituskausi alkaa viimeistään 120 päivän päästä sopimuksen tekohetkestä
Voit muuton yhteydessä vaihtaa halutessasi määräaikaisen sopimuksen uuteen sopimukseen
Saat huippuasiakasetuja käyttöösi, kun tilaat uutiskirjeemme www.energiaonline.fi
Näin Louna Vesi toimii
Louna Vesi -sopimuksessa hinta lukitaan kiinni molemmin puolin sitovasti koko sopimuskaudeksi.
Lähetämme sinulle uuden tarjouksen vähintään kuukautta ennen sopimusjakson loppua.
Tietoa sähkön tuotantotavasta löydät www-sivuiltamme www.turkuenergia.fi/ymparisto.
Jos sähkönkäyttöpaikkaan on valittu 2-aikaiseen mittaukseen perustuva sähkösopimus ja
sähkönkäyttöpaikka on tuntimittauksen piirissä, käytämme aikajakona yöaikaa
(yösähkösopimus).
klo
22-07
Mikäli sähkönkäyttöpaikan mittaus ei vielä perustu tuntimittaukseen, em. yö-/päiväajan energiamäärät
perustuvat paikallisen verkkoyhtiön oman siirtotuotteensa mukaisesti mittaamiin sähkönkäyttötietoihin.
Muilta osin sähkösopimukseen sovelletaan voimassa olevia Turku Energian sähkönmyyntiehtoja.