Kuulutus - Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kuulutus
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen
Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §
mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2017 antanut päätöksensä PohjoisPohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätöksestä tehdyistä valituksista.
KHO hylkäsi valitukset, ja ympäristöministeriön 23.11.2015 tekemä vahvistuspäätös
pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.
Oulussa 6.3.2017
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO