HALLINTOKUNTA VASTUURYHMÄ VUODEN 2017 HANKINNAT

VUODEN 2017 HANKINNAT
HALLINTOKUNTA
Lautakunta
Toimialajohtaja
Vastuualueen
esimies
VASTUURYHMÄ
Tuotealue/Urakka
Kunnallistekniikkapalvelut
Huoltoauton uusiminen
Asfaltointi
Kerrosmateriaalit (Maanrakennuskohteet)
Katuvalojen uusiminen
Jyrän uusiminen
Vesi- ja viemärilaitos
Pumppaamojen saneeraus
Tuottajapalvelut
Herajärven koulu,sisäilmakorjaukset ?
HANKINNAN
ARVIOITU
ARVO €
Pienhankinta
Kansallinen EUhankinta
hankinta Päätöksentekijä
Tekninen lautakunta 22.2.2017
tekninen johtaja Vesa Ronkainen
V Niskanen,S Kynnäs, P Nikara, H Kinnunen
Hankinnan
valmistelu
Kilpailutusajankohta
Hankinnan toteutusajankohta
30 000
150 000
30 000
60 000
10 000
Vesa Niskanen
Vesa Niskanen
Vesa Niskanen
Vesa Niskanen
Vesa Niskanen
helmi-maaliskuu
helmi-maaliskuu
helmi-maaliskuu
huhtikuu
huhtikuu
maalis-huhtikuu
huhtikuu
huhtikuu
huhti-toukokuu
toukokuu
toukokuu
kesä-syyskuu
touko-syyskuu
touko-elokuu
kesäkuu
85 000
Vesa Niskanen
maalis-huhtikuu
kesä-heinäkuu
elo-lokakuu
50 000
Vesa Ronkainen
helmikuu
toukokuu
touko-joulukuu, tot. riippuu kouluratkaisuista
Keskuskoulu, sisäilmakorjaukset ?
Keskuskoulu, äänentoistojärjestelmä
400 000
50 000
Vesa Ronkainen
Harri Kinnunen
helmikuu
helmikuu
toukokuu
maaliskuu
touko-joulukuu, tot. riippuu kouluratkaisuista
kesä-heinäkuu, tot. riippuu kouluratkaisuista
Uusi Sivistystoimen rakennus, suunnittelu
Kunnantupa, varaston vesikaton uusiminen
Terveyskeskus, vesikaton pinnoitus
Uimahalli, kuntoarvion laatiminen
Kunniavuoren halli, lämmitysjärjestelmä
Pylkönmäen ala-aste, vesikaton pinnoitus
Pylkönmäen koulun uudisrak. Suunnittelu
Kiinteistöjen valvomojärjestelmä
Lukion Purku
Terveyskeskus, ilmanvaihdon puhdistus
Keskuskoulu, ilmanvaihdon puhdistus
Asunnot
Honkapolku 2, ikkunat parvekeovet
Karpalotie 5, peltikaton uusiminen
Riihipellontie 5, ikkunat,parv. + ulko-ovet
Riihipellontie 8, ikkunat,parv. + ulko-ovet
Riihipellontie 7, ikkunat,parv. + ulko-ovet
250 000
30 000
180 000
20 000
60 000
65 000
10 000
20 000
233 000
25 000
20 000
Vesa Ronkainen
Pasi Nikara
Pasi Nikara
Seppo Kynnäs
Pasi Nikara
Pasi Nikara
Vesa Ronkainen
Pasi Nikara
Seppo Kynnäs
Pasi Nikara
Pasi Nikara
helmikuu
maaliskuu
helmikuu
maaliskuu
helmikuu
maaliskuu
maaliskuu
huhtikuu
maaliskuu
helmikuu
helmikuu
huhtikuu
huhtikuu
maaliskuu
huhtikuu
maaliskuu
huhtikuu
huhtikuu
toukokuu
huhtikuu
maaliskuu
maaliskuu
tammi-joulukuu, tot. riippuu kouluratkaisuista
touko-elokuu
elo-lokakuu
touko-lokakuu
elo-lokakuu
kesä-elokuu
kesä-elokuu riippuu kouluratkaisuista
syys-joulukuu
syys-joulukuu
huhti-syyskuu
kesä-heinäkuu
75 000
40 000
53 000
100 000
70 000
Seppo Kynnäs
Seppo Kynnäs
Seppo Kynnäs
Seppo Kynnäs
Seppo Kynnäs
helmikuu
helmikuu
helmikuu
helmikuu
helmikuu
maaliskuu
maaliskuu
maaliskuu
maaliskuu
maaliskuu
touko-kesäkuu
elo-syyskuu
touko-kesäkuu
kesä-heinäkuu
kesä-heinäkuu
VUODEN 2017 HANKINNAT
HALLINTOKUNTA
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
VASTUURYHMÄ
Vapaa-aikapalvelut
Tuotealue/Urakka
suunnistuskarttat kartoitus ja valmistaminen
Paavonrinteen investoinnit:(30.000)
1-rinteen alaosan täyttö
pumpput ja lumetusjärjestelmä
sähkötekniikka, kulunvalvonta ja portit
HANKINNAN
ARVIOITU
ARVO €
15000
10000
10000
10000
Lautakunta
Toimialajohtaja
Vastuualueen
esimies
Kans
alline
Pien- n
EUhanki hanki hank
nta nta
inta Päätöksentekijä
vapaa-aikasihteeri
x
x
vapaa-aikasihteeri
x
vapaa-aikasihteeri
vapaa-aikasihteeri
Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta
Arja Siikström
Esko Pekkanen
Hankinnan
Hankinnan Kilpailutusajank toteutusajankoht
valmistelu ohta
a
vapaa-aikatoimi
15.2.-31.5.2017
1.6.-30.9.2017
vapaa-aikatoimi
1.5.-15.6.2017
vapaa-aikatoimi
1.5.-15.6.2017
vapaa-aikatoimi
1.5.-15.6.2017
1.8.-31.10.2017
1.8.-31.10.2017
1.8.-31.10.2017
VUODEN 2017 HANKINNAT
Hallinto-osasto
Kaavoitus
Tuotealue/Urakka
Keskustan asemakaavan päivityshanke, yleissuunnitelmat (NahkurintieVillenkulma ym.)
Keskustan asemakaavan päivityshanke, liikennesuunnitelmat
Pienvesistöjen rantaosayleiskaava, ehdotuskaavan
luontoselvitystäydennykset, ehdotuskaava-aineistot.
Summassaaren RAK laajennus, kaavakonsulttityönä kaavakartta- ja
selostus, liito-oravaselvitys
Summassaaren RAK laajennus, liito-oravaselvitys
Tarvaalan kampusalueen asemakaavan rakennustapaohjeet
Lautakunta
Toimialajohtaja
Vastuualueen esimies
HANKINNAN
ARVIOITU
ARVO €
Pienhankinta
Kansallinen EUhankinta
hankinta Päätöksentekijä
omistajaohjauksen jaosto
kaupunginjohtaja
kaavoitusarkkitehti
Hankinnan valmistelu
Kilpailutusajankohta
Hankinnan toteutusajankohta
9 200
kaavoitusarkkitehti
kevät 2017
huhtikuu 2017
touko- kesäkuu 2017
5 000
kaavoitusarkkitehti
kevät 2017
huhtikuu 2017
touko- kesäkuu 2017
19 500
kaavoitusarkkitehti
kevät 2017
maalis- huhtikuu 2017
kesäkuu - syyskuu 2017
2 900
550
2 900
kaavoitusarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
tilattu syksyllä 2016 (optio)
tilattu helmik. 2017 (optio)
tilattu syksyllä 2016 (optio)
ei kilpailuteta, optiotyö
ei kilpailuteta, optiotyö
ei kilpailuteta, optiotyö
valmis syksyllä 2017
maalis-huhtikuussa 2017
helmikuu 2017
VUODEN 2017 HANKINNAT
HALLINTOKUNTA
Kiinteistöt ja maankäyttö
VASTUURYHMÄ
Tuotealue/Urakka
Kiinteistötietojärjestelmä
HANKINNAN
ARVIOITU
ARVO €
Pienhankinta
Lautakunta
Toimialajohtaja
Vastuualueen
esimies
Kansallinen EUhankinta
hankinta Päätöksentekijä
Isännöitsijä
Hankinnan
valmistelu
Kaupunginjohtaja 11/2016-2/2017
Kilpailutusajankohta
Hankinnan toteutusajankohta
3/2017
5/2017